1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

  1. În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret,
  1. la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria.
  1. Şi, intrând la ea, i-a spus: "Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!"
  1. Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta.
  1. Însă îngerul i-a spus: "Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu.
  1. Vei primi în sân şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus.
  1. Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său;
  1. şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit".
  1. Maria a spus către înger: "Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?"
  1. Răspunzând, îngerul i-a spus: "Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu.
  1. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe, şi aceasta este luna a şasea pentru ea care era numită sterilă,
  1. pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil.
  1. Atunci, Maria a spus: "Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău". Şi îngerul a plecat de la ea.

Prolog

Capitolul 1Vestirea naşterii lui Isus

    26 În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret p, 27 la o fecioară logodită q cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria r.
     28 Şi, intrând la ea, i-a spus: "Bucură-te s, o, plină de har t, Domnul este cu tine!" u 29 Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta.
     30 Însă îngerul i-a spus: "Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. 31 Vei primi în sân şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus v. 32 Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; 33 şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit".
     34 Maria a spus către înger: "Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?" 35 Răspunzând, îngerul i-a spus: "Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; w de aceea, sfântul care se va naşte x va fi numit Fiul lui Dumnezeu. 36 Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe, şi aceasta este luna a şasea pentru ea care era numită sterilă, 37 pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. 38 Atunci, Maria a spus: "Iată, slujitoarea y Domnului: fie mie după cuvântul tău". Şi îngerul a plecat de la ea.

 

Note de subsol


p Nazaret, în ebraică, înseamnă "loc de observaţie". În VT nu este menţionat. Pe timpul lui Isus era o mică localitate neînsemnată (In 1,46), la 26 km vest de lacul Genezaret.
q La evrei, logodna este un contract oficial legal între un bărbat şi o femeie, ce leagă ambele părţi (Dt 20,7; 22,23-27). Ea are loc după încheierea contractului de căsătorie între părinţii tinerilor. Intervalul dintre logodnă şi căsătorie este de un an, timp în care logodnica este considerată soţie, deşi nu trăiesc împreună. O infidelitate din partea logodnicei era considerată adulter. Zestrea ei devine proprietatea viitorului soţ, iar în cazul decesului acestuia, ea era considerată văduvă, rămânând în casa socrilor.
r Acest nume era frecvent şi era ales nu atât pentru etimologie, de altfel nesemnificativă, cât pentru evocarea surorii lui Moise, Miryam (Num 26,59; Ex 15,20).
s Termenul grec chaire poate fi înţeles: 1) un salut obişnuit în limba greacă (în felul acesta traduc Vg: ave; RSV: hail etc.) cu referinţă la v. 29: "ce fel de salut ar putea fi acesta"; 2) imperativ: "bucură-te!", astfel apare de fiecare dată la Luca şi în LXX, fiind o invitaţie la bucuria mesianică, ecou la invitaţia pe care profeţii o adresează fiicei Sionului şi care este motivată aici, ca şi la profeţi, prin venirea lui Dumnezeu în mijlocul poporului (Is 12,6; Sof 3,14-15; Il 2,21-27): astfel traduc BJ, TOB etc.
t Lit.: kecharitomene = "care ai fost şi rămâi plină de harul divin". Verbul poate indica graţie fizică sau harul sufletesc. Aici forma gramaticală este un participiu perfect vocativ şi scoate în evidenţă o plinătate care, fiind realizată în trecut, durează şi astăzi şi tinde să se menţină în viitor. Verbul este rar şi este folosit de Luca cu intenţia de a indica o calitate specială a Mariei, mult mai importantă decât frumuseţea fizică. Deoarece Dumnezeu şi-a îndreptat bunăvoinţa spre persoana Mariei, ea este în starea de har Dei benevolentiam amorem experta (Zorell). De notat că forma vocativă ţine aici loc de nume propriu şi este singurul loc unde cel chemat de înger nu este chemat pe numele său.
u În multe manuscrise importante ale NT apare: binecuvântată eşti tu între femei, dar este, probabil, o dublare a v. 42.
v În ebraică, Yeshua = Iahve este Mântuitorul. Numele era foarte popular la evrei, fie în forma ebraică, fie în cea greacă (Iesous).
w BJ traduce: Puterea Celui Preaînalt te va lua sub umbra sa; expresia subliniază în mod fericit două concepte diferite, unul din lumea ebraică, celălalt din lumea greacă păgână: 1) pentru evrei "puterea Celui Preaînalt" acţiona ascunzându-se într-un nor luminos (Ex 40,38; Lc 9,34), sub "umbră", adică sub protecţia sau, mai bine zis, sub puterea în virtutea căreia acţionează omul, obţinând rezultate care depăşesc forţele sale proprii. Cele două expresii, "Duhul Sfânt" şi "puterea Celui Preaînalt", ne arată că în această concepere este implicat Iahve cu toată puterea sa infinită, că este un fel de rezumat al minunilor creaţiei şi formării poporului ales; 2) pentru păgâni, "puterea" era un concept pe care îl răspândise filozofia stoică chiar şi în clasele cele mai puţin culte. De această putere depindea orice formă de fecunditate în univers: plantele, animalele, omul, artistul, poetul erau fecunzi pentru că erau pătrunşi de această putere (dynamis), care, fără a se amesteca cu ei, producea fecunditatea la toate nivelurile.
x Câteva manuscrise importante adaugă: din tine.
y În VT, expresia este folosită ca autodenumire a unei femei care vorbeşte cu un om de rang superior (1Sam 1,16; 25,24; 1Rg 1,13).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro