1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 10

  1. După acestea, Domnul a ales alți șaptezeci și doi și i-a trimis doi câte doi înaintea sa în toate cetățile și locurile pe unde avea să treacă el
  2. și le-a spus: "Secerișul este mare, însă lucrătorii sunt puțini. Rugați-l deci pe Domnul secerișului să trimită lucrători în secerișul lui.
  3. Mergeți! Iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor.
  4. Nu luați cu voi nici pungă, nici desagă, nici încălțăminte și nu salutați pe nimeni pe drum.
  5. În casa în care intrați spuneți mai întâi: «Pace acestei case!»
  6. Și dacă se află acolo cineva vrednic de pace, pacea voastră va rămâne peste el. Dacă nu, se va întoarce la voi.
  7. Rămâneți în casa aceea; mâncați și beți ceea ce vor avea, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Nu vă mutați din casă în casă.
  8. Când intrați într-o cetate și vă primesc, mâncați ceea ce este pus înaintea voastră,
  9. vindecați bolnavii din ea și spuneți-le: «Împărăția lui Dumnezeu este aproape de voi».
  10. Dar, dacă intrați într-o cetate și nu vă primesc, ieșiți în piețele ei și spuneți:
  11. «Chiar și praful care s-a prins de picioarele noastre din cetatea voastră îl scuturăm împotriva voastră. Dar să știți aceasta: împărăția lui Dumnezeu este aproape».
  12. Vă spun că în ziua aceea va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea.
  13. Vai ție, Corazin, vai ție, Betsaida! Căci dacă s-ar fi făcut în Tir și Sidon minunile săvârșite în voi, de mult s-ar fi convertit, îmbrăcându-se în sac și punându-și cenușă în cap.
  14. De aceea la judecată va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi.
  15. Și tu, Cafarnaum, oare vei fi înălțat până la cer? Până în iad te vei prăbuși.
  16. Cine vă ascultă pe voi pe mine mă ascultă. Cine vă disprețuiește pe voi pe mine mă disprețuiește, iar cine mă disprețuiește pe mine îl disprețuiește pe cel care m-a trimis".
  17. Întorcându-se cei șaptezeci și doi, i-au spus cu bucurie: "Doamne, chiar și diavolii ni se supun în numele tău".
  18. El le-a spus: "L-am văzut pe Satana căzând din cer ca un fulger.
  19. Iată, v-am dat puterea să călcați peste șerpi și scorpioni și peste toată puterea dușmanului și nimic nu vă va vătăma.
  20. Totuși, nu vă bucurați pentru aceasta, pentru că vi se supun duhurile, ci bucurați-vă pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri".
  21. În ceasul acela a tresăltat de bucurie în Duhul Sfânt și a spus: "Te preamăresc pe tine, Tată, Domn al cerului și al pământului pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și învățați și le-ai descoperit celor mici. Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorința ta.
  22. Toate mi-au fost date de Tatăl meu și nimeni nu știe cine este Fiul, decât Tatăl, nici cine este Tatăl, decât Fiul și acela căruia Fiul vrea să-i reveleze".
  23. Apoi, întorcându-se către discipoli, le-a spus aparte: "Fericiți ochii care văd ceea ce vedeți voi,
  24. căci vă spun: mulți profeți și regi au voit să vadă ceea ce vedeți voi, și n-au văzut, și să audă ceea ce auziți voi, și n-au auzit".
  25. Iată că un învățat al Legii s-a ridicat ca să-l pună la încercare, spunând: "Învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică?"
  26. El i-a zis: "Ce este scris în Lege? Cum citești?"
  27. Acesta a răspuns: "Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți".
  28. El i-a spus: "Ai răspuns bine, fă aceasta și vei trăi!"
  29. Acela însă, voind să se justifice, i-a spus lui Isus: "Și cine este aproapele meu?"
  30. Isus a continuat: "Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut în mâna tâlharilor care, după ce l-au dezbrăcat și l-au strivit în bătaie, au plecat, lăsându-l pe jumătate mort.
  31. Din întâmplare, a trecut pe drumul acela un preot, dar, văzându-l, a trecut mai departe.
  32. La fel și un levit, trecând prin locul acela, văzându-l, a trecut mai departe.
  33. Dar un samaritean care călătorea a venit lângă el și, văzându-l, i s-a făcut milă.
  34. Apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând untdelemn și vin. Apoi, urcându-l pe animalul său de povară și ducându-l la un han, i-a purtat de grijă.
  35. În ziua următoare, a scos doi dinari, i-a dat hangiului și i-a spus: «Îngrijește-te de el și ceea ce vei mai cheltui îți voi da când mă voi întoarce».
  36. Cine dintre aceștia trei crezi că este aproapele celui căzut în mâinile tâlharilor?"
  37. El a răspuns: "Cel care a avut milă de el". Atunci Isus i-a spus: "Mergi și fă și tu la fel!"
  38. Pe când mergeau, au intrat într-un sat. Acolo l-a primit în casa ei o femeie cu numele de Marta.
  39. Aceasta avea o soră numită Maria care, stând la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui.
  40. Însă Marta era ocupată cu multele griji ale casei. Venind la el, i-a zis: "Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat singură să servesc? Spune-i să mă ajute!"
  41. Domnul i-a răspuns: "Marta, Marta, pentru multe te mai îngrijești și te frămânți,
  42. însă un lucru este necesar: Maria a ales partea cea bună, care nu-i va fi luată".

  Misiunea celor șaptezeci și doi de discipoli

  Capitolul 10

  1 După acestea, Domnul a ales alți șaptezeci și doi a și i-a trimis doi câte doi înaintea sa în toate cetățile și locurile pe unde avea să treacă el 2 și le-a spus: "Secerișul este mare, însă lucrătorii sunt puțini. Rugați-l deci pe Domnul secerișului să trimită lucrători în secerișul lui. 3 Mergeți! Iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. 4 Nu luați cu voi nici pungă, nici desagă, nici încălțăminte și nu salutați b pe nimeni pe drum. 5 În casa în care intrați spuneți mai întâi: «Pace c acestei case!» 6 Și dacă se află acolo cineva vrednic de pace d, pacea voastră va rămâne peste el. Dacă nu, se va întoarce la voi. 7 Rămâneți în casa aceea; mâncați și beți ceea ce vor avea, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Nu vă mutați din casă în casă. 8 Când intrați într-o cetate și vă primesc, mâncați ceea ce este pus înaintea voastră, 9 vindecați bolnavii din ea și spuneți-le: «Împărăția lui Dumnezeu este aproape de voi». 10 Dar, dacă intrați într-o cetate și nu vă primesc, ieșiți în piețele ei și spuneți: 11 «Chiar și praful care s-a prins de picioarele noastre din cetatea voastră îl scuturăm împotriva voastră. Dar să știți aceasta: împărăția lui Dumnezeu este aproape». 12 Vă spun că în ziua aceea va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea.
       13 Vai ție, Corazin e, vai ție, Betsaida! f Căci dacă s-ar fi făcut în Tir și Sidon minunile săvârșite în voi, de mult s-ar fi convertit, îmbrăcându-se în sac g și punându-și cenușă în cap. 14 De aceea la judecată va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. 15 Și tu, Cafarnaum,
      oare vei fi înălțat până la cer?
      Până în iad te vei prăbuși.
  16 Cine vă ascultă pe voi pe mine mă ascultă. Cine vă disprețuiește pe voi pe mine mă disprețuiește, iar cine mă disprețuiește pe mine îl disprețuiește pe cel care m-a trimis".
       17 Întorcându-se cei șaptezeci și doi, i-au spus cu bucurie: "Doamne, chiar și diavolii ni se supun în numele tău". 18 El le-a spus: "L-am văzut pe Satana căzând din cer ca un fulger. 19 Iată, v-am dat puterea să călcați peste șerpi și scorpioni și peste toată puterea dușmanului și nimic nu vă va vătăma. 20 Totuși, nu vă bucurați pentru aceasta, pentru că vi se supun duhurile, ci bucurați-vă pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri".

  Isus îl preamărește pe Tatăl
  (Mt 11,25-27; 13,16-17)
      21 În ceasul acela a tresăltat de bucurie în Duhul Sfânt și a spus: "Te preamăresc pe tine, Tată, Domn al cerului și al pământului pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și învățați și le-ai descoperit celor mici h. Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorința ta. 22 Toate mi-au fost date de Tatăl meu și nimeni nu știe cine este Fiul, decât Tatăl, nici cine este Tatăl, decât Fiul și acela căruia Fiul vrea să-i reveleze".
       23 Apoi, întorcându-se către discipoli, le-a spus aparte: "Fericiți ochii care văd ceea ce vedeți voi, 24 căci vă spun: mulți profeți și regi au voit să vadă ceea ce vedeți voi, și n-au văzut, și să audă ceea ce auziți voi, și n-au auzit".

  Porunca cea mai mare
  (Mt 22,34-40; Mc 12,28-34)
      25 Iată că un învățat al Legii s-a ridicat ca să-l pună la încercare, spunând: "Învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică?" 26 El i-a zis: "Ce este scris în Lege? Cum citești?" 27 Acesta a răspuns: "Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți". 28 El i-a spus: "Ai răspuns bine, fă aceasta și vei trăi!"

  Caritatea samariteanului

      29 Acela însă, voind să se justifice, i-a spus lui Isus: "Și cine este aproapele meu?" 30 Isus a continuat: "Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon i și a căzut în mâna tâlharilor care, după ce l-au dezbrăcat și l-au strivit în bătaie, au plecat, lăsându-l pe jumătate mort. 31 Din întâmplare, a trecut pe drumul acela un preot, dar, văzându-l, a trecut mai departe. 32 La fel și un levit, trecând prin locul acela, văzându-l, a trecut mai departe. 33 Dar un samaritean care călătorea a venit lângă el și, văzându-l, i s-a făcut milă. 34 Apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând untdelemn și vin. Apoi, urcându-l pe animalul său de povară și ducându-l la un han, i-a purtat de grijă. 35 În ziua următoare, a scos doi dinari, i-a dat hangiului și i-a spus: «Îngrijește-te de el și ceea ce vei mai cheltui îți voi da când mă voi întoarce». 36 Cine dintre aceștia trei crezi că este aproapele celui căzut în mâinile tâlharilor?" 37 El a răspuns: "Cel care a avut milă de el". Atunci Isus i-a spus: "Mergi și fă și tu la fel!"

  Marta și Maria

      38 Pe când mergeau, au intrat într-un sat. Acolo l-a primit în casa ei o femeie cu numele de Marta. 39 Aceasta avea o soră numită Maria care, stând la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. 40 Însă Marta era ocupată cu multele griji ale casei. Venind la el, i-a zis: "Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat singură să servesc? Spune-i să mă ajute!" 41 Domnul i-a răspuns: "Marta, Marta, pentru multe te mai îngrijești și te frămânți, 42 însă un lucru este necesar: Maria a ales partea cea bună, care nu-i va fi luată".

   

  Note de subsol


  a La fel ca în v. 17, multe manuscrise vorbesc de şaptezeci de discipoli. Amândouă variantele se referă la numărul naţiunilor păgâne aşa cum se găsesc în Gen 10: în textul ebraic 70 de naţiuni; în LXX şaptezeci şi două.
  b Textul asemănător din 2Rg 4,29 arată că interzicerea salutului este un mod obişnuit de a recomanda unui trimis graba în executarea ordinului.
  c În contrast cu saluturile banale de pe stradă, discipolul are misiunea să anunţe pacea pe care o aduce mântuirea lui Isus. Luca face legătură în mod constant între pace şi mântuirea lui Dumnezeu. Această caracteristică a timpului lui Isus trebuie extinsă la toţi cei care acceptă împărăţia lui Dumnezeu. La Luca, pacea este Isus însuşi.
  d Lit.: fiu al păcii - expresie semită, aici referindu-se la o persoană deschisă şi receptivă la mântuirea adusă de Isus. Pacea trebuie înţeleasă aici în sensul VT unde înseamnă plinătate, desăvârşire şi reprezintă bunătatea totală a lui Dumnezeu, prezenţa şi activitatea lui salvifică.
  e Cetate în Galileea, pe malul nordic al lacului Genezaret, la 4 km. de Cafarnaum. Talmudul babilonian vorbeşte despre această localitate numind-o Karzaym. Astăzi se găsesc doar ruinele cetăţii.
  f În aramaică = casa pescarului. Este localitatea de origine a apostolilor Petru, Andrei şi Filip, situată la nord-est de lacul Genezaret, aproape de locul de vărsare a Iordanului în lac.
  g Lit.: stând în sac şi cenuşă. "Sacul" este o haină făcută din păr aspru de cămilă, îmbrăcată direct pe piele şi strânsă la mijloc cu o cingătoare (Gen 37,34; Is 20,2). Este purtat în semn de pocăinţă sau doliu.
  h Termenul grec folosit de Luca desemnează copiii care n-au ajuns încă să vorbească. 1Cor 3,1 foloseşte acelaşi termen pentru a-i indica pe creştinii care n-au ajuns la maturitate.
  i Ierihon = oraşul palmierilor. Se află în Valea Iordanului, la 25 km est de Ierusalim, la o diferenţă de nivel de peste 1000 m.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro