1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 10

  1. După acestea, Domnul a ales alţi şaptezeci şi doi şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa în toate cetăţile şi locurile pe unde avea să treacă el
  2. şi le-a spus: "Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului să trimită lucrători în secerişul lui.
  3. Mergeţi! Iată, vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor.
  4. Nu luaţi cu voi nici pungă, nici desagă, nici încălţăminte şi nu salutaţi pe nimeni pe drum.
  5. În casa în care intraţi spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!»
  6. Şi dacă se află acolo cineva vrednic de pace, pacea voastră va rămâne peste el. Dacă nu, se va întoarce la voi.
  7. Rămâneţi în casa aceea; mâncaţi şi beţi ceea ce vor avea, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Nu vă mutaţi din casă în casă.
  8. Când intraţi într-o cetate şi vă primesc, mâncaţi ceea ce este pus înaintea voastră,
  9. vindecaţi bolnavii din ea şi spuneţi-le: «Împărăţia lui Dumnezeu este aproape de voi».
  10. Dar, dacă intraţi într-o cetate şi nu vă primesc, ieşiţi în pieţele ei şi spuneţi:
  11. «Chiar şi praful care s-a prins de picioarele noastre din cetatea voastră îl scuturăm împotriva voastră. Dar să ştiţi aceasta: împărăţia lui Dumnezeu este aproape».
  12. Vă spun că în ziua aceea va fi mai uşor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea.
  13. Vai ţie, Corazin, vai ţie, Betsaida! Căci dacă s-ar fi făcut în Tir şi Sidon minunile săvârşite în voi, de mult s-ar fi convertit, îmbrăcându-se în sac şi punându-şi cenuşă în cap.
  14. De aceea la judecată va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi.
  15. Şi tu, Cafarnaum, oare vei fi înălţat până la cer? Până în iad te vei prăbuşi.
  16. Cine vă ascultă pe voi pe mine mă ascultă. Cine vă dispreţuieşte pe voi pe mine mă dispreţuieşte, iar cine mă dispreţuieşte pe mine îl dispreţuieşte pe cel care m-a trimis".
  17. Întorcându-se cei şaptezeci şi doi, i-au spus cu bucurie: "Doamne, chiar şi diavolii ni se supun în numele tău".
  18. El le-a spus: "L-am văzut pe Satana căzând din cer ca un fulger.
  19. Iată, v-am dat puterea să călcaţi peste şerpi şi scorpioni şi peste toată puterea duşmanului şi nimic nu vă va vătăma.
  20. Totuşi, nu vă bucuraţi pentru aceasta, pentru că vi se supun duhurile, ci bucuraţi-vă pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri".
  21. În ceasul acela a tresăltat de bucurie în Duhul Sfânt şi a spus: "Te preamăresc pe tine, Tată, Domn al cerului şi al pământului pentru că ai ascuns acestea celor înţelepţi şi învăţaţi şi le-ai descoperit celor mici. Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorinţa ta.
  22. Toate mi-au fost date de Tatăl meu şi nimeni nu ştie cine este Fiul, decât Tatăl, nici cine este Tatăl, decât Fiul şi acela căruia Fiul vrea să-i reveleze".
  23. Apoi, întorcându-se către discipoli, le-a spus aparte: "Fericiţi ochii care văd ceea ce vedeţi voi,
  24. căci vă spun: mulţi profeţi şi regi au voit să vadă ceea ce vedeţi voi, şi n-au văzut, şi să audă ceea ce auziţi voi, şi n-au auzit".
  25. Iată că un învăţat al Legii s-a ridicat ca să-l pună la încercare, spunând: "Învăţătorule, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?"
  26. El i-a zis: "Ce este scris în Lege? Cum citeşti?"
  27. Acesta a răspuns: "Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi".
  28. El i-a spus: "Ai răspuns bine, fă aceasta şi vei trăi!"
  29. Acela însă, voind să se justifice, i-a spus lui Isus: "Şi cine este aproapele meu?"
  30. Isus a continuat: "Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon şi a căzut în mâna tâlharilor care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au strivit în bătaie, au plecat, lăsându-l pe jumătate mort.
  31. Din întâmplare, a trecut pe drumul acela un preot, dar, văzându-l, a trecut mai departe.
  32. La fel şi un levit, trecând prin locul acela, văzându-l, a trecut mai departe.
  33. Dar un samaritean care călătorea a venit lângă el şi, văzându-l, i s-a făcut milă.
  34. Apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând untdelemn şi vin. Apoi, urcându-l pe animalul său de povară şi ducându-l la un han, i-a purtat de grijă.
  35. În ziua următoare, a scos doi dinari, i-a dat hangiului şi i-a spus: «Îngrijeşte-te de el şi ceea ce vei mai cheltui îţi voi da când mă voi întoarce».
  36. Cine dintre aceştia trei crezi că este aproapele celui căzut în mâinile tâlharilor?"
  37. El a răspuns: "Cel care a avut milă de el". Atunci Isus i-a spus: "Mergi şi fă şi tu la fel!"
  38. Pe când mergeau, au intrat într-un sat. Acolo l-a primit în casa ei o femeie cu numele de Marta.
  39. Aceasta avea o soră numită Maria care, stând la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui.
  40. Însă Marta era ocupată cu multele griji ale casei. Venind la el, i-a zis: "Doamne, nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat singură să servesc? Spune-i să mă ajute!"
  41. Domnul i-a răspuns: "Marta, Marta, pentru multe te mai îngrijeşti şi te frămânţi,
  42. însă un lucru este necesar: Maria a ales partea cea bună, care nu-i va fi luată".

  Misiunea celor şaptezeci şi doi de discipoli

  Capitolul 10

  1 După acestea, Domnul a ales alţi şaptezeci şi doi a şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa în toate cetăţile şi locurile pe unde avea să treacă el 2 şi le-a spus: "Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului să trimită lucrători în secerişul lui. 3 Mergeţi! Iată, vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor. 4 Nu luaţi cu voi nici pungă, nici desagă, nici încălţăminte şi nu salutaţi b pe nimeni pe drum. 5 În casa în care intraţi spuneţi mai întâi: «Pace c acestei case!» 6 Şi dacă se află acolo cineva vrednic de pace d, pacea voastră va rămâne peste el. Dacă nu, se va întoarce la voi. 7 Rămâneţi în casa aceea; mâncaţi şi beţi ceea ce vor avea, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Nu vă mutaţi din casă în casă. 8 Când intraţi într-o cetate şi vă primesc, mâncaţi ceea ce este pus înaintea voastră, 9 vindecaţi bolnavii din ea şi spuneţi-le: «Împărăţia lui Dumnezeu este aproape de voi». 10 Dar, dacă intraţi într-o cetate şi nu vă primesc, ieşiţi în pieţele ei şi spuneţi: 11 «Chiar şi praful care s-a prins de picioarele noastre din cetatea voastră îl scuturăm împotriva voastră. Dar să ştiţi aceasta: împărăţia lui Dumnezeu este aproape». 12 Vă spun că în ziua aceea va fi mai uşor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea.
       13 Vai ţie, Corazin e, vai ţie, Betsaida! f Căci dacă s-ar fi făcut în Tir şi Sidon minunile săvârşite în voi, de mult s-ar fi convertit, îmbrăcându-se în sac g şi punându-şi cenuşă în cap. 14 De aceea la judecată va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi. 15 Şi tu, Cafarnaum,
      oare vei fi înălţat până la cer?
      Până în iad te vei prăbuşi.
  16 Cine vă ascultă pe voi pe mine mă ascultă. Cine vă dispreţuieşte pe voi pe mine mă dispreţuieşte, iar cine mă dispreţuieşte pe mine îl dispreţuieşte pe cel care m-a trimis".
       17 Întorcându-se cei şaptezeci şi doi, i-au spus cu bucurie: "Doamne, chiar şi diavolii ni se supun în numele tău". 18 El le-a spus: "L-am văzut pe Satana căzând din cer ca un fulger. 19 Iată, v-am dat puterea să călcaţi peste şerpi şi scorpioni şi peste toată puterea duşmanului şi nimic nu vă va vătăma. 20 Totuşi, nu vă bucuraţi pentru aceasta, pentru că vi se supun duhurile, ci bucuraţi-vă pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri".

  Isus îl preamăreşte pe Tatăl
  (Mt 11,25-27; 13,16-17)
      21 În ceasul acela a tresăltat de bucurie în Duhul Sfânt şi a spus: "Te preamăresc pe tine, Tată, Domn al cerului şi al pământului pentru că ai ascuns acestea celor înţelepţi şi învăţaţi şi le-ai descoperit celor mici h. Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorinţa ta. 22 Toate mi-au fost date de Tatăl meu şi nimeni nu ştie cine este Fiul, decât Tatăl, nici cine este Tatăl, decât Fiul şi acela căruia Fiul vrea să-i reveleze".
       23 Apoi, întorcându-se către discipoli, le-a spus aparte: "Fericiţi ochii care văd ceea ce vedeţi voi, 24 căci vă spun: mulţi profeţi şi regi au voit să vadă ceea ce vedeţi voi, şi n-au văzut, şi să audă ceea ce auziţi voi, şi n-au auzit".

  Porunca cea mai mare
  (Mt 22,34-40; Mc 12,28-34)
      25 Iată că un învăţat al Legii s-a ridicat ca să-l pună la încercare, spunând: "Învăţătorule, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?" 26 El i-a zis: "Ce este scris în Lege? Cum citeşti?" 27 Acesta a răspuns: "Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi". 28 El i-a spus: "Ai răspuns bine, fă aceasta şi vei trăi!"

  Caritatea samariteanului

      29 Acela însă, voind să se justifice, i-a spus lui Isus: "Şi cine este aproapele meu?" 30 Isus a continuat: "Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon i şi a căzut în mâna tâlharilor care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au strivit în bătaie, au plecat, lăsându-l pe jumătate mort. 31 Din întâmplare, a trecut pe drumul acela un preot, dar, văzându-l, a trecut mai departe. 32 La fel şi un levit, trecând prin locul acela, văzându-l, a trecut mai departe. 33 Dar un samaritean care călătorea a venit lângă el şi, văzându-l, i s-a făcut milă. 34 Apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând untdelemn şi vin. Apoi, urcându-l pe animalul său de povară şi ducându-l la un han, i-a purtat de grijă. 35 În ziua următoare, a scos doi dinari, i-a dat hangiului şi i-a spus: «Îngrijeşte-te de el şi ceea ce vei mai cheltui îţi voi da când mă voi întoarce». 36 Cine dintre aceştia trei crezi că este aproapele celui căzut în mâinile tâlharilor?" 37 El a răspuns: "Cel care a avut milă de el". Atunci Isus i-a spus: "Mergi şi fă şi tu la fel!"

  Marta şi Maria

      38 Pe când mergeau, au intrat într-un sat. Acolo l-a primit în casa ei o femeie cu numele de Marta. 39 Aceasta avea o soră numită Maria care, stând la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. 40 Însă Marta era ocupată cu multele griji ale casei. Venind la el, i-a zis: "Doamne, nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat singură să servesc? Spune-i să mă ajute!" 41 Domnul i-a răspuns: "Marta, Marta, pentru multe te mai îngrijeşti şi te frămânţi, 42 însă un lucru este necesar: Maria a ales partea cea bună, care nu-i va fi luată".

   

  Note de subsol


  a La fel ca în v. 17, multe manuscrise vorbesc de şaptezeci de discipoli. Amândouă variantele se referă la numărul naţiunilor păgâne aşa cum se găsesc în Gen 10: în textul ebraic 70 de naţiuni; în LXX şaptezeci şi două.
  b Textul asemănător din 2Rg 4,29 arată că interzicerea salutului este un mod obişnuit de a recomanda unui trimis graba în executarea ordinului.
  c În contrast cu saluturile banale de pe stradă, discipolul are misiunea să anunţe pacea pe care o aduce mântuirea lui Isus. Luca face legătură în mod constant între pace şi mântuirea lui Dumnezeu. Această caracteristică a timpului lui Isus trebuie extinsă la toţi cei care acceptă împărăţia lui Dumnezeu. La Luca, pacea este Isus însuşi.
  d Lit.: fiu al păcii - expresie semită, aici referindu-se la o persoană deschisă şi receptivă la mântuirea adusă de Isus. Pacea trebuie înţeleasă aici în sensul VT unde înseamnă plinătate, desăvârşire şi reprezintă bunătatea totală a lui Dumnezeu, prezenţa şi activitatea lui salvifică.
  e Cetate în Galileea, pe malul nordic al lacului Genezaret, la 4 km. de Cafarnaum. Talmudul babilonian vorbeşte despre această localitate numind-o Karzaym. Astăzi se găsesc doar ruinele cetăţii.
  f În aramaică = casa pescarului. Este localitatea de origine a apostolilor Petru, Andrei şi Filip, situată la nord-est de lacul Genezaret, aproape de locul de vărsare a Iordanului în lac.
  g Lit.: stând în sac şi cenuşă. "Sacul" este o haină făcută din păr aspru de cămilă, îmbrăcată direct pe piele şi strânsă la mijloc cu o cingătoare (Gen 37,34; Is 20,2). Este purtat în semn de pocăinţă sau doliu.
  h Termenul grec folosit de Luca desemnează copiii care n-au ajuns încă să vorbească. 1Cor 3,1 foloseşte acelaşi termen pentru a-i indica pe creştinii care n-au ajuns la maturitate.
  i Ierihon = oraşul palmierilor. Se află în Valea Iordanului, la 25 km est de Ierusalim, la o diferenţă de nivel de peste 1000 m.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro