1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 10

  1. După acestea, Domnul a ales alţi şaptezeci şi doi şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa în toate cetăţile şi locurile pe unde avea să treacă el
  1. şi le-a spus: "Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului să trimită lucrători în secerişul lui.
  1. Mergeţi! Iată, vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor.
  1. Nu luaţi cu voi nici pungă, nici desagă, nici încălţăminte şi nu salutaţi pe nimeni pe drum.
  1. În casa în care intraţi spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!»
  1. Şi dacă se află acolo cineva vrednic de pace, pacea voastră va rămâne peste el. Dacă nu, se va întoarce la voi.
  1. Rămâneţi în casa aceea; mâncaţi şi beţi ceea ce vor avea, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Nu vă mutaţi din casă în casă.
  1. Când intraţi într-o cetate şi vă primesc, mâncaţi ceea ce este pus înaintea voastră,
  1. vindecaţi bolnavii din ea şi spuneţi-le: «Împărăţia lui Dumnezeu este aproape de voi».
  1. Dar, dacă intraţi într-o cetate şi nu vă primesc, ieşiţi în pieţele ei şi spuneţi:
  1. «Chiar şi praful care s-a prins de picioarele noastre din cetatea voastră îl scuturăm împotriva voastră. Dar să ştiţi aceasta: împărăţia lui Dumnezeu este aproape».
  1. Vă spun că în ziua aceea va fi mai uşor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea.

Misiunea celor şaptezeci şi doi de discipoli

Capitolul 10

1 După acestea, Domnul a ales alţi şaptezeci şi doi a şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa în toate cetăţile şi locurile pe unde avea să treacă el 2 şi le-a spus: "Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului să trimită lucrători în secerişul lui. 3 Mergeţi! Iată, vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor. 4 Nu luaţi cu voi nici pungă, nici desagă, nici încălţăminte şi nu salutaţi b pe nimeni pe drum. 5 În casa în care intraţi spuneţi mai întâi: «Pace c acestei case!» 6 Şi dacă se află acolo cineva vrednic de pace d, pacea voastră va rămâne peste el. Dacă nu, se va întoarce la voi. 7 Rămâneţi în casa aceea; mâncaţi şi beţi ceea ce vor avea, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Nu vă mutaţi din casă în casă. 8 Când intraţi într-o cetate şi vă primesc, mâncaţi ceea ce este pus înaintea voastră, 9 vindecaţi bolnavii din ea şi spuneţi-le: «Împărăţia lui Dumnezeu este aproape de voi». 10 Dar, dacă intraţi într-o cetate şi nu vă primesc, ieşiţi în pieţele ei şi spuneţi: 11 «Chiar şi praful care s-a prins de picioarele noastre din cetatea voastră îl scuturăm împotriva voastră. Dar să ştiţi aceasta: împărăţia lui Dumnezeu este aproape». 12 Vă spun că în ziua aceea va fi mai uşor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea.
    

 

Note de subsol


a La fel ca în v. 17, multe manuscrise vorbesc de şaptezeci de discipoli. Amândouă variantele se referă la numărul naţiunilor păgâne aşa cum se găsesc în Gen 10: în textul ebraic 70 de naţiuni; în LXX şaptezeci şi două.
b Textul asemănător din 2Rg 4,29 arată că interzicerea salutului este un mod obişnuit de a recomanda unui trimis graba în executarea ordinului.
c În contrast cu saluturile banale de pe stradă, discipolul are misiunea să anunţe pacea pe care o aduce mântuirea lui Isus. Luca face legătură în mod constant între pace şi mântuirea lui Dumnezeu. Această caracteristică a timpului lui Isus trebuie extinsă la toţi cei care acceptă împărăţia lui Dumnezeu. La Luca, pacea este Isus însuşi.
d Lit.: fiu al păcii - expresie semită, aici referindu-se la o persoană deschisă şi receptivă la mântuirea adusă de Isus. Pacea trebuie înţeleasă aici în sensul VT unde înseamnă plinătate, desăvârşire şi reprezintă bunătatea totală a lui Dumnezeu, prezenţa şi activitatea lui salvifică.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro