1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 10

  1. Iată că un învăţat al Legii s-a ridicat ca să-l pună la încercare, spunând: "Învăţătorule, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?"
  1. El i-a zis: "Ce este scris în Lege? Cum citeşti?"
  1. Acesta a răspuns: "Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi".
  1. El i-a spus: "Ai răspuns bine, fă aceasta şi vei trăi!"
  1. Acela însă, voind să se justifice, i-a spus lui Isus: "Şi cine este aproapele meu?"
  1. Isus a continuat: "Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon şi a căzut în mâna tâlharilor care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au strivit în bătaie, au plecat, lăsându-l pe jumătate mort.
  1. Din întâmplare, a trecut pe drumul acela un preot, dar, văzându-l, a trecut mai departe.
  1. La fel şi un levit, trecând prin locul acela, văzându-l, a trecut mai departe.
  1. Dar un samaritean care călătorea a venit lângă el şi, văzându-l, i s-a făcut milă.
  1. Apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând untdelemn şi vin. Apoi, urcându-l pe animalul său de povară şi ducându-l la un han, i-a purtat de grijă.
  1. În ziua următoare, a scos doi dinari, i-a dat hangiului şi i-a spus: «Îngrijeşte-te de el şi ceea ce vei mai cheltui îţi voi da când mă voi întoarce».
  1. Cine dintre aceştia trei crezi că este aproapele celui căzut în mâinile tâlharilor?"
  1. El a răspuns: "Cel care a avut milă de el". Atunci Isus i-a spus: "Mergi şi fă şi tu la fel!"

Misiunea celor şaptezeci şi doi de discipoli

Capitolul 10Porunca cea mai mare
(Mt 22,34-40; Mc 12,28-34)
    25 Iată că un învăţat al Legii s-a ridicat ca să-l pună la încercare, spunând: "Învăţătorule, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?" 26 El i-a zis: "Ce este scris în Lege? Cum citeşti?" 27 Acesta a răspuns: "Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi". 28 El i-a spus: "Ai răspuns bine, fă aceasta şi vei trăi!"

Caritatea samariteanului

    29 Acela însă, voind să se justifice, i-a spus lui Isus: "Şi cine este aproapele meu?" 30 Isus a continuat: "Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon i şi a căzut în mâna tâlharilor care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au strivit în bătaie, au plecat, lăsându-l pe jumătate mort. 31 Din întâmplare, a trecut pe drumul acela un preot, dar, văzându-l, a trecut mai departe. 32 La fel şi un levit, trecând prin locul acela, văzându-l, a trecut mai departe. 33 Dar un samaritean care călătorea a venit lângă el şi, văzându-l, i s-a făcut milă. 34 Apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând untdelemn şi vin. Apoi, urcându-l pe animalul său de povară şi ducându-l la un han, i-a purtat de grijă. 35 În ziua următoare, a scos doi dinari, i-a dat hangiului şi i-a spus: «Îngrijeşte-te de el şi ceea ce vei mai cheltui îţi voi da când mă voi întoarce». 36 Cine dintre aceştia trei crezi că este aproapele celui căzut în mâinile tâlharilor?" 37 El a răspuns: "Cel care a avut milă de el". Atunci Isus i-a spus: "Mergi şi fă şi tu la fel!"

 

Note de subsol


i Ierihon = oraşul palmierilor. Se află în Valea Iordanului, la 25 km est de Ierusalim, la o diferenţă de nivel de peste 1000 m.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro