1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 11

  1. Isus se afla într-un loc oarecare şi se ruga. Când a terminat, unul dintre discipolii săi i-a spus: "Doamne, învaţă-ne să ne rugăm aşa cum Ioan i-a învăţat pe discipolii lui".
  2. Atunci le-a zis: "Când vă rugaţi, spuneţi: Tată, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta.
  3. Dă-ne nouă în fiecare zi pâinea cea de toate zilele
  4. şi iartă-ne păcatele noastre pentru că şi noi iertăm oricui ne greşeşte; şi nu ne duce în ispită".
  5. Apoi le-a spus: "Dacă unul dintre voi are un prieten şi merge la el la miezul nopţii şi-i spune: «Prietene, împrumută-mi trei pâini
  6. pentru că un prieten al meu a sosit la mine dintr-o călătorie şi nu am ce să-i pun înainte»,
  7. dacă celălalt dinăuntru îi răspunde: «Nu mă deranja; uşa este deja închisă şi copiii sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ţi dau»,
  8. vă spun, chiar dacă nu se va scula să-i dea pentru că îi este prieten, pentru insistenţa lui se va scula şi-i va da ceea ce-i trebuie.
  9. De aceea şi eu vă spun: Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide.
  10. Căci oricine cere, primeşte; cine caută, găseşte; iar celui care bate, i se va deschide.
  11. Care tată dintre voi, dacă fiul îi cere un peşte, îi va da în loc de peşte un şarpe,
  12. sau dacă îi cere un ou, îi va da un scorpion?
  13. Aşadar, dacă voi, răi cum sunteţi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri îl va da pe Duhul Sfânt celor care i-l cer?"
  14. Isus a scos un diavol şi acesta era mut; îndată ce a ieşit diavolul, mutul a început să vorbească, iar mulţimile se mirau.
  15. Însă unii dintre ei spuneau: "Cu Beelzebul, căpetenia diavolilor, îi scoate pe diavoli".
  16. Alţii, ispitindu-l, cereau de la el un semn din ceruri.
  17. Dar el, cunoscând gândurile lor, le-a spus: "Orice împărăţie dezbinată în ea însăşi se ruinează şi se prăbuşeşte casă peste casă.
  18. Deci, dacă Satana este dezbinat în el însuşi, cum va dura împărăţia lui? Voi ziceţi că eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul.
  19. Dar dacă eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot? Pentru aceasta ei vor fi judecătorii voştri.
  20. Însă, dacă eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi.
  21. Când un om puternic, bine înarmat, îşi păzeşte casa, averea lui este în siguranţă;
  22. dar, dacă vine unul mai puternic decât el şi îl învinge, îi ia armele în care se încredea şi împarte prada.
  23. Cine nu este cu mine, este împotriva mea şi cine nu adună cu mine, risipeşte.
  24. Când duhul necurat iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă căutând odihnă. Negăsind-o, îşi zice: «Mă voi întoarce la casa mea din care am ieşit».
  25. Venind, o găseşte măturată şi pusă în ordine.
  26. Atunci merge şi aduce cu el alte şapte duhuri mai rele decât el şi, intrând, locuiesc acolo, iar starea de pe urmă a omului aceluia devine mai rea decât cea dintâi".
  27. În timp ce spunea acestea, o femeie din mulţime şi-a ridicat vocea şi a spus: "Fericit sânul care te-a purtat şi pieptul la care ai supt!"
  28. Dar el a zis: "Mai degrabă, fericiţi sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păstrează!"
  29. Pe când mulţimea se îngrămădea în jurul lui, [Isus] a început să le spună: "Această generaţie este o generaţie rea; cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona.
  30. Căci aşa cum Iona a devenit un semn pentru niniviteni, tot aşa va fi Fiul Omului pentru această generaţie.
  31. Regina din Sud se va ridica la judecată cu oamenii acestei generaţii şi-i va condamna pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înţelepciunea lui Solomon şi, iată, aici este unul mai mare decât Solomon.
  32. Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu generaţia aceasta şi o vor condamna pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona şi, iată, aici este unul mai mare decât Iona.
  33. Nimeni, după ce a aprins o candelă, nu o pune într-un loc ascuns sau sub obroc, ci pe un candelabru, pentru ca cei care intră să vadă lumina.
  34. Candela trupului tău este ochiul. Când ochiul tău este limpede, tot trupul tău este luminos, însă dacă ochiul tău este rău, trupul tău este întunecos.
  35. Vezi deci ca lumina care este în tine să nu fie întuneric.
  36. Aşadar, dacă trupul tău este luminos în întregime, fără nici o parte întunecată, va fi luminat totul, ca atunci când candela te luminează cu strălucirea ei".
  37. Pe când vorbea, un fariseu l-a invitat să ia masa la el. El a intrat şi s-a aşezat la masă.
  38. Văzându-l, fariseul s-a mirat că nu s-a spălat înainte de masă.
  39. Atunci, Domnul i-a spus: "Voi, fariseii, curăţaţi exteriorul paharului şi al farfuriei, dar în interiorul vostru sunteţi hrăpăreţi şi răutăcioşi.
  40. Nebunilor! Oare cel care a făcut exteriorul n-a făcut şi interiorul?
  41. De aceea, daţi de pomană cele din interior şi, iată, toate vor fi curate pentru voi.
  42. Dar vai vouă, fariseilor, pentru că daţi zeciuială din mentă, din rută şi din toate ierburile, dar lăsaţi la o parte dreptatea şi iubirea lui Dumnezeu: acestea trebuia să le faceţi, iar pe acelea să nu le neglijaţi.
  43. Vai vouă, fariseilor! Vă plac primul loc în sinagogi şi saluturile în pieţe.
  44. Vai vouă, pentru că sunteţi ca mormintele care nu se văd şi oamenii calcă pe deasupra fără să ştie".
  45. Unul dintre învăţaţii Legii i-a răspuns: "Învăţătorule, vorbind astfel, ne jigneşti şi pe noi!"
  46. El i-a zis: "Vai şi vouă, învăţaţi ai Legii, pentru că îi încărcaţi pe oameni cu poveri greu de purtat, dar voi nici măcar cu un deget nu atingeţi aceste poveri.
  47. Vai vouă, pentru că ridicaţi monumente profeţilor pe care i-au ucis părinţii voştri.
  48. Astfel, sunteţi martori şi consimţiţi la faptele părinţilor voştri, pentru că ei i-au ucis, iar voi le zidiţi mormintele.
  49. Tocmai de aceea Înţelepciunea lui Dumnezeu a spus: Le voi trimite profeţi şi apostoli, dar vor fi ucişi şi persecutaţi de ei,
  50. ca să se ceară cont acestei generaţii de sângele tuturor profeţilor vărsat de la crearea lumii,
  51. de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar şi sanctuar. Da, vă spun, se va cere cont de la generaţia aceasta.
  52. Vai vouă, învăţaţi ai Legii, care aţi luat cheia cunoaşterii! Voi nu aţi intrat, iar pe cei care voiau să intre i-aţi împiedicat".
  53. După ce a ieşit de acolo, cărturarii şi fariseii au început să i se împotrivească cu înverşunare şi să-l constrângă să vorbească despre multe lucruri,
  54. întinzându-i curse ca să prindă ceva din gura lui.

  Tatăl nostru
  (Mt 6,9-13)

  Capitolul 11

  1 Isus se afla într-un loc oarecare şi se ruga. Când a terminat, unul dintre discipolii săi i-a spus: "Doamne, învaţă-ne să ne rugăm aşa cum Ioan i-a învăţat pe discipolii lui". 2 Atunci le-a zis: "Când vă rugaţi, spuneţi:
      Tată, sfinţească-se numele tău,
      vie împărăţia ta.
  3    Dă-ne nouă în fiecare zi
      pâinea cea de toate zilele a
  4    şi iartă-ne păcatele noastre
      pentru că şi noi iertăm oricui ne greşeşte;
      şi nu ne duce în ispită".

  Parabola prietenului insistent

      5 Apoi le-a spus: "Dacă unul dintre voi are un prieten şi merge la el la miezul nopţii şi-i spune: «Prietene, împrumută-mi trei pâini 6 pentru că un prieten al meu a sosit la mine dintr-o călătorie şi nu am ce să-i pun înainte», 7 dacă celălalt dinăuntru îi răspunde: «Nu mă deranja; uşa este deja închisă şi copiii sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ţi dau», 8 vă spun, chiar dacă nu se va scula să-i dea pentru că îi este prieten, pentru insistenţa lui se va scula şi-i va da ceea ce-i trebuie.

  Puterea rugăciunii
  (Mt 7,7-11)
      9 De aceea şi eu vă spun: Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide. 10 Căci oricine cere, primeşte; cine caută, găseşte; iar celui care bate, i se va deschide. 11 Care tată dintre voi, dacă fiul îi cere un peşte, îi va da în loc de peşte un şarpe, 12 sau dacă îi cere un ou, îi va da un scorpion? 13 Aşadar, dacă voi, răi cum sunteţi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri îl va da pe Duhul Sfânt celor care i-l cer?"

  Isus şi Beelzebul
  (Mt 12,22-30; Mc 3,22-27)
      14 Isus a scos un diavol şi acesta era mut; b îndată ce a ieşit diavolul, mutul a început să vorbească, iar mulţimile se mirau. 15 Însă unii dintre ei spuneau: "Cu Beelzebul c, căpetenia diavolilor, îi scoate pe diavoli". 16 Alţii, ispitindu-l, cereau de la el un semn din ceruri. 17 Dar el, cunoscând gândurile lor, le-a spus: "Orice împărăţie dezbinată în ea însăşi se ruinează şi se prăbuşeşte casă peste casă. 18 Deci, dacă Satana este dezbinat în el însuşi, cum va dura împărăţia lui? Voi ziceţi că eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul. 19 Dar dacă eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot? Pentru aceasta ei vor fi judecătorii voştri. 20 Însă, dacă eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi. 21 Când un om puternic, bine înarmat, îşi păzeşte casa, averea lui este în siguranţă; 22 dar, dacă vine unul mai puternic decât el şi îl învinge, îi ia armele în care se încredea şi împarte prada.
       23 Cine nu este cu mine, este împotriva mea şi cine nu adună cu mine, risipeşte.

  Revenirea duhului necurat
  (Mt 12,43-45)
      24 Când duhul necurat iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă căutând odihnă. Negăsind-o, îşi zice: «Mă voi întoarce la casa mea din care am ieşit». 25 Venind, o găseşte măturată şi pusă în ordine. 26 Atunci merge şi aduce cu el alte şapte duhuri mai rele decât el şi, intrând, locuiesc acolo, iar starea de pe urmă a omului aceluia devine mai rea decât cea dintâi".

  Adevărata fericire

      27 În timp ce spunea acestea, o femeie din mulţime şi-a ridicat vocea şi a spus: "Fericit sânul care te-a purtat şi pieptul la care ai supt!" 28 Dar el a zis: "Mai degrabă, fericiţi sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păstrează!"

  Semnul lui Iona
  (Mt 12,38-42)
      29 Pe când mulţimea se îngrămădea în jurul lui, [Isus] a început să le spună: "Această generaţie este o generaţie rea; cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona. 30 Căci aşa cum Iona a devenit un semn pentru niniviteni, tot aşa va fi Fiul Omului pentru această generaţie.
       31 Regina din Sud d se va ridica la judecată cu oamenii acestei generaţii şi-i va condamna pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înţelepciunea lui Solomon şi, iată, aici este unul mai mare decât Solomon. 32 Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu generaţia aceasta şi o vor condamna pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona şi, iată, aici este unul mai mare decât Iona.

  Lumina trupului
  (Mt 6,22-23)
      33 Nimeni, după ce a aprins o candelă, nu o pune într-un loc ascuns sau sub obroc, ci pe un candelabru, pentru ca cei care intră să vadă lumina. 34 Candela trupului tău este ochiul. Când ochiul tău este limpede, tot trupul tău este luminos, însă dacă ochiul tău este rău, trupul tău este întunecos. 35 Vezi deci ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. 36 Aşadar, dacă trupul tău este luminos în întregime, fără nici o parte întunecată, va fi luminat totul, ca atunci când candela te luminează cu strălucirea ei".

  Denunţarea fariseilor şi cărturarilor
  (Mt 23,1-36; Mc 12,38-40; Lc 20,45-47)
      37 Pe când vorbea, un fariseu l-a invitat să ia masa la el. El a intrat şi s-a aşezat la masă. 38 Văzându-l, fariseul s-a mirat că nu s-a spălat înainte de masă. 39 Atunci, Domnul i-a spus: "Voi, fariseii, curăţaţi exteriorul paharului şi al farfuriei, dar în interiorul vostru sunteţi hrăpăreţi şi răutăcioşi. 40 Nebunilor! Oare cel care a făcut exteriorul n-a făcut şi interiorul? 41 De aceea, daţi de pomană cele din interior şi, iată, toate vor fi curate pentru voi. 42 Dar vai vouă, fariseilor, pentru că daţi zeciuială din mentă, din rută şi din toate ierburile, dar lăsaţi la o parte dreptatea şi iubirea lui Dumnezeu: acestea trebuia să le faceţi, iar pe acelea să nu le neglijaţi. 43 Vai vouă, fariseilor! Vă plac primul loc în sinagogi şi saluturile în pieţe. 44 Vai vouă, pentru că sunteţi ca mormintele care nu se văd şi oamenii calcă pe deasupra fără să ştie" e.
       45 Unul dintre învăţaţii Legii i-a răspuns: "Învăţătorule, vorbind astfel, ne jigneşti şi pe noi!" 46 El i-a zis: "Vai şi vouă, învăţaţi ai Legii, pentru că îi încărcaţi pe oameni cu poveri greu de purtat, dar voi nici măcar cu un deget nu atingeţi aceste poveri. 47 Vai vouă, pentru că ridicaţi monumente profeţilor pe care i-au ucis părinţii voştri. 48 Astfel, sunteţi martori şi consimţiţi la faptele părinţilor voştri, pentru că ei i-au ucis, iar voi le zidiţi mormintele. 49 Tocmai de aceea Înţelepciunea lui Dumnezeu a spus: Le voi trimite profeţi şi apostoli, dar vor fi ucişi şi persecutaţi de ei, 50 ca să se ceară cont acestei generaţii de sângele tuturor profeţilor vărsat de la crearea lumii, 51 de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia f, ucis între altar şi sanctuar. Da, vă spun, se va cere cont de la generaţia aceasta. 52 Vai vouă, învăţaţi ai Legii, care aţi luat cheia cunoaşterii! Voi nu aţi intrat, iar pe cei care voiau să intre i-aţi împiedicat".
       53 După ce a ieşit de acolo, cărturarii şi fariseii au început să i se împotrivească cu înverşunare şi să-l constrângă să vorbească despre multe lucruri, 54 întinzându-i curse ca să prindă ceva din gura lui.

   

  Note de subsol


  a Termenul grec epiousion, care determină pâinea, are înţeles neclar întrucât nu se întâlneşte nici în literatura greacă şi nici în vorbirea obişnuită până în sec. al V-lea d.C. A fost construit de evanghelişti şi poate avea următoarele sensuri: 1) care vine, de mâine; 2) necesar pentru subzistenţă; 3) de fiecare zi.
  b Boala este atribuită aici de evanghelist diavolului însuşi la fel ca în 13,11.16.
  c Este numele dat Satanei şi poate să aibă următoarele semnificaţii: 1) "Stăpânul gunoaielor" după etimologia ebraică; 2) "Stăpânul muştelor" după etimologia aramaică; 3) "Stăpânul duşmăniei". Termenul este o defăimare cacofonică şi polemică a numelui zeităţii păgâne Baal-Zebub (2Rg 1,2) cinstită de popoarele siro-feniciene.
  d Referinţă la regina din Sheba (1Rg 10,1-13).
  e În Talmud se spune: contactul cu un cadavru îl face pe un evreu să devină impur, o impuritate legală extrem de gravă, asemănătoare cu aceea când se atinge un lepros. Monumentul sau grămada de pietre puse pe mormânt erau date cu var în ultima lună a anului liturgic. Culoarea albă trebuia să indice: "Nu vă apropiaţi!" Mormântul nesemnalizat expunea în mod sigur la impuritate, cu atât mai mult cu cât la evrei existau cimitire propriu-zise numai pentru străinii şi săracii care nu-şi puteau permite să cumpere un mormânt. Mormintele puteau fi plasate oriunde, cu condiţia să fie la o distanţă de 25 m de un centru locuit.
  f Moartea violentă a lui Abel şi a lui Zaharia reprezintă totalitatea crimelor săvârşite în istoria poporului ales. Numele lor sunt menţionate la începutul (Gen 4,8) şi la sfârşitul (2Cr 24,20) arcului de timp descris de textul ebraic al VT.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro