1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 11

  1. Isus a scos un diavol şi acesta era mut; îndată ce a ieşit diavolul, mutul a început să vorbească, iar mulţimile se mirau.
  1. Însă unii dintre ei spuneau: "Cu Beelzebul, căpetenia diavolilor, îi scoate pe diavoli".
  1. Alţii, ispitindu-l, cereau de la el un semn din ceruri.
  1. Dar el, cunoscând gândurile lor, le-a spus: "Orice împărăţie dezbinată în ea însăşi se ruinează şi se prăbuşeşte casă peste casă.
  1. Deci, dacă Satana este dezbinat în el însuşi, cum va dura împărăţia lui? Voi ziceţi că eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul.
  1. Dar dacă eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot? Pentru aceasta ei vor fi judecătorii voştri.
  1. Însă, dacă eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi.
  1. Când un om puternic, bine înarmat, îşi păzeşte casa, averea lui este în siguranţă;
  1. dar, dacă vine unul mai puternic decât el şi îl învinge, îi ia armele în care se încredea şi împarte prada.
  1. Cine nu este cu mine, este împotriva mea şi cine nu adună cu mine, risipeşte.

Tatăl nostru
(Mt 6,9-13)

Capitolul 11Isus şi Beelzebul
(Mt 12,22-30; Mc 3,22-27)
    14 Isus a scos un diavol şi acesta era mut; b îndată ce a ieşit diavolul, mutul a început să vorbească, iar mulţimile se mirau. 15 Însă unii dintre ei spuneau: "Cu Beelzebul c, căpetenia diavolilor, îi scoate pe diavoli". 16 Alţii, ispitindu-l, cereau de la el un semn din ceruri. 17 Dar el, cunoscând gândurile lor, le-a spus: "Orice împărăţie dezbinată în ea însăşi se ruinează şi se prăbuşeşte casă peste casă. 18 Deci, dacă Satana este dezbinat în el însuşi, cum va dura împărăţia lui? Voi ziceţi că eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul. 19 Dar dacă eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot? Pentru aceasta ei vor fi judecătorii voştri. 20 Însă, dacă eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi. 21 Când un om puternic, bine înarmat, îşi păzeşte casa, averea lui este în siguranţă; 22 dar, dacă vine unul mai puternic decât el şi îl învinge, îi ia armele în care se încredea şi împarte prada.
     23 Cine nu este cu mine, este împotriva mea şi cine nu adună cu mine, risipeşte.

 

Note de subsol


b Boala este atribuită aici de evanghelist diavolului însuşi la fel ca în 13,11.16.
c Este numele dat Satanei şi poate să aibă următoarele semnificaţii: 1) "Stăpânul gunoaielor" după etimologia ebraică; 2) "Stăpânul muştelor" după etimologia aramaică; 3) "Stăpânul duşmăniei". Termenul este o defăimare cacofonică şi polemică a numelui zeităţii păgâne Baal-Zebub (2Rg 1,2) cinstită de popoarele siro-feniciene.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro