1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 11

  1. Însă unii dintre ei spuneau: "Cu Beelzebul, căpetenia diavolilor, îi scoate pe diavoli".
  1. Alţii, ispitindu-l, cereau de la el un semn din ceruri.
  1. Dar el, cunoscând gândurile lor, le-a spus: "Orice împărăţie dezbinată în ea însăşi se ruinează şi se prăbuşeşte casă peste casă.
  1. Deci, dacă Satana este dezbinat în el însuşi, cum va dura împărăţia lui? Voi ziceţi că eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul.
  1. Dar dacă eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot? Pentru aceasta ei vor fi judecătorii voştri.
  1. Însă, dacă eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi.
  1. Când un om puternic, bine înarmat, îşi păzeşte casa, averea lui este în siguranţă;
  1. dar, dacă vine unul mai puternic decât el şi îl învinge, îi ia armele în care se încredea şi împarte prada.
  1. Cine nu este cu mine, este împotriva mea şi cine nu adună cu mine, risipeşte.
  1. Când duhul necurat iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă căutând odihnă. Negăsind-o, îşi zice: «Mă voi întoarce la casa mea din care am ieşit».
  1. Venind, o găseşte măturată şi pusă în ordine.
  1. Atunci merge şi aduce cu el alte şapte duhuri mai rele decât el şi, intrând, locuiesc acolo, iar starea de pe urmă a omului aceluia devine mai rea decât cea dintâi".

Tatăl nostru
(Mt 6,9-13)

Capitolul 11

15 Însă unii dintre ei spuneau: "Cu Beelzebul c, căpetenia diavolilor, îi scoate pe diavoli". 16 Alţii, ispitindu-l, cereau de la el un semn din ceruri. 17 Dar el, cunoscând gândurile lor, le-a spus: "Orice împărăţie dezbinată în ea însăşi se ruinează şi se prăbuşeşte casă peste casă. 18 Deci, dacă Satana este dezbinat în el însuşi, cum va dura împărăţia lui? Voi ziceţi că eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul. 19 Dar dacă eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot? Pentru aceasta ei vor fi judecătorii voştri. 20 Însă, dacă eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi. 21 Când un om puternic, bine înarmat, îşi păzeşte casa, averea lui este în siguranţă; 22 dar, dacă vine unul mai puternic decât el şi îl învinge, îi ia armele în care se încredea şi împarte prada.
     23 Cine nu este cu mine, este împotriva mea şi cine nu adună cu mine, risipeşte.

Revenirea duhului necurat
(Mt 12,43-45)
    24 Când duhul necurat iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă căutând odihnă. Negăsind-o, îşi zice: «Mă voi întoarce la casa mea din care am ieşit». 25 Venind, o găseşte măturată şi pusă în ordine. 26 Atunci merge şi aduce cu el alte şapte duhuri mai rele decât el şi, intrând, locuiesc acolo, iar starea de pe urmă a omului aceluia devine mai rea decât cea dintâi".

 

Note de subsol


c Este numele dat Satanei şi poate să aibă următoarele semnificaţii: 1) "Stăpânul gunoaielor" după etimologia ebraică; 2) "Stăpânul muştelor" după etimologia aramaică; 3) "Stăpânul duşmăniei". Termenul este o defăimare cacofonică şi polemică a numelui zeităţii păgâne Baal-Zebub (2Rg 1,2) cinstită de popoarele siro-feniciene.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro