1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 11

    1. Pe când mulţimea se îngrămădea în jurul lui, [Isus] a început să le spună: "Această generaţie este o generaţie rea; cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona.
    1. Căci aşa cum Iona a devenit un semn pentru niniviteni, tot aşa va fi Fiul Omului pentru această generaţie.
    1. Regina din Sud se va ridica la judecată cu oamenii acestei generaţii şi-i va condamna pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înţelepciunea lui Solomon şi, iată, aici este unul mai mare decât Solomon.
    1. Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu generaţia aceasta şi o vor condamna pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona şi, iată, aici este unul mai mare decât Iona.

Tatăl nostru
(Mt 6,9-13)

Capitolul 11Semnul lui Iona
(Mt 12,38-42)
    29 Pe când mulţimea se îngrămădea în jurul lui, [Isus] a început să le spună: "Această generaţie este o generaţie rea; cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona. 30 Căci aşa cum Iona a devenit un semn pentru niniviteni, tot aşa va fi Fiul Omului pentru această generaţie.
     31 Regina din Sud d se va ridica la judecată cu oamenii acestei generaţii şi-i va condamna pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înţelepciunea lui Solomon şi, iată, aici este unul mai mare decât Solomon. 32 Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu generaţia aceasta şi o vor condamna pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona şi, iată, aici este unul mai mare decât Iona.

 

Note de subsol


d Referinţă la regina din Sheba (1Rg 10,1-13).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro