1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 11

    1. Pe când vorbea, un fariseu l-a invitat să ia masa la el. El a intrat şi s-a aşezat la masă.
    1. Văzându-l, fariseul s-a mirat că nu s-a spălat înainte de masă.
    1. Atunci, Domnul i-a spus: "Voi, fariseii, curăţaţi exteriorul paharului şi al farfuriei, dar în interiorul vostru sunteţi hrăpăreţi şi răutăcioşi.
    1. Nebunilor! Oare cel care a făcut exteriorul n-a făcut şi interiorul?
    1. De aceea, daţi de pomană cele din interior şi, iată, toate vor fi curate pentru voi.

Tatăl nostru
(Mt 6,9-13)

Capitolul 11Denunţarea fariseilor şi cărturarilor
(Mt 23,1-36; Mc 12,38-40; Lc 20,45-47)
    37 Pe când vorbea, un fariseu l-a invitat să ia masa la el. El a intrat şi s-a aşezat la masă. 38 Văzându-l, fariseul s-a mirat că nu s-a spălat înainte de masă. 39 Atunci, Domnul i-a spus: "Voi, fariseii, curăţaţi exteriorul paharului şi al farfuriei, dar în interiorul vostru sunteţi hrăpăreţi şi răutăcioşi. 40 Nebunilor! Oare cel care a făcut exteriorul n-a făcut şi interiorul? 41 De aceea, daţi de pomană cele din interior şi, iată, toate vor fi curate pentru voi.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro