1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 13

  1. În același timp, au venit unii care i-au povestit despre galileenii al căror sânge Pilat îl amestecase cu cel al jertfelor lor.
  2. El le-a răspuns: "Credeți voi că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au suferit aceasta?
  3. Vă spun, nicidecum! Dar dacă nu vă convertiți, cu toții veți pieri la fel.
  4. Sau credeți că cei optsprezece peste care a căzut turnul din Siloe și i-a ucis erau mai vinovați decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim?
  5. Vă spun, nicidecum! Dar dacă nu vă convertiți, cu toții veți pieri la fel".
  6. Apoi le-a spus această parabolă: "Un om a plantat un smochin în via sa și a venit să caute fructe în el, dar nu a găsit
  7. și i-a spus viticultorului: «Iată, sunt trei ani de când vin să caut fructe în smochinul acesta, dar nu găsesc. Așadar, taie-l! De ce să mai secătuiască pământul?»
  8. Acesta i-a răspuns: «Stăpâne, mai lasă-l și anul acesta pentru ca să-l sap de jur împrejur și să-i pun gunoi.
  9. Poate va face fructe la anul. Dacă nu, îl vei tăia»".
  10. Într-o zi de sâmbătă, învăța în sinagogă.
  11. Era acolo o femeie infirmă de optsprezece ani: era adusă de spate și nu putea deloc să se îndrepte.
  12. Văzând-o, Isus a chemat-o și i-a zis: "Femeie, ești eliberată de neputința ta".
  13. Apoi și-a pus mâinile asupra ei, iar ea s-a ridicat îndată și-l preamărea pe Dumnezeu.
  14. Dar conducătorul sinagogii, revoltat că Isus vindecase sâmbăta, a spus mulțimii: "Șase zile sunt în care trebuie să se lucreze; în acestea veniți deci să fiți vindecați, nu în zi de sâmbătă!"
  15. Atunci, Domnul i-a răspuns: "Ipocriților! Nu-și dezleagă fiecare dintre voi boul și măgarul de la iesle și-l duce la adăpat în zi de sâmbătă?
  16. Și această fiică a lui Abraham, care era legată de Satana de optsprezece ani, nu trebuia să fie dezlegată în zi de sâmbătă?"
  17. Pe când zicea aceste cuvinte, toți adversarii lui au fost rușinați, iar tot poporul se bucura de toate faptele mărețe care erau făcute de el.
  18. Apoi a spus: "Cu ce este asemănătoare împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi compara?
  19. Este asemănătoare cu un grăunte de muștar pe care un om îl ia și îl seamănă în grădina lui; acesta crește și devine copac, iar păsările cerului își fac cuiburi între ramurile lui".
  20. Și a mai spus: "Cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu?
  21. Este asemenea cu plămada pe care o ia o femeie și o ascunde în trei măsuri de făină până când dospește totul". Cine va intra în împărăție?
  22. Urmându-și drumul către Ierusalim, trecea prin cetăți și sate învățând.
  23. Odată a spus cineva: "Doamne, sunt puțini cei mântuiți?" El le-a spus:
  24. "Străduiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă, căci vă spun, mulți vor căuta să intre și nu vor putea.
  25. După ce stăpânul casei se va scula și va închide poarta, stând afară, veți începe să bateți la poartă, spunând: «Stăpâne, deschide-ne!», dar el vă va răspunde: «Nu știu de unde sunteți».
  26. Atunci veți începe să spuneți: «Noi am mâncat și am băut împreună cu tine, iar tu ai învățat prin piețele noastre».
  27. Însă el va spune: «Nu știu de unde sunteți; plecați de la mine voi toți, răufăcătorilor!»
  28. Acolo va fi plânset și scrâșnire de dinți când îi veți vedea pe Abraham, pe Isaac, pe Iacob și pe toți profeții în împărăția lui Dumnezeu; voi însă veți fi alungați afară.
  29. Și vor veni de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la miazăzi și vor fi așezați la masă în împărăția lui Dumnezeu.
  30. Și iată, unii dintre cei din urmă vor fi primii, iar unii dintre primii vor fi ultimii".
  31. În același ceas, au venit unii dintre farisei, spunându-i: "Ieși și pleacă de aici pentru că Irod vrea să te omoare".
  32. Dar el le-a spus: "Mergeți și spuneți acelui vulpoi: Iată, eu alung diavoli și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi fi sfârșit.
  33. Dar trebuie ca astăzi și mâine și ziua următoare să merg pentru că nu se poate ca un profet să moară în afara Ierusalimului.
  34. Ierusalime, Ierusalime, care omori profeții și-i ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să-i adun pe copiii tăi, așa cum găina își adună puii sub aripi, și n-ați voit.
  35. Iată, casa voastră va fi părăsită. Și vă spun: nu mă veți mai vedea până când veți zice: Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului!"

  Chemarea la convertire

  Capitolul 13

  1 În același timp, au venit unii care i-au povestit despre galileenii al căror sânge Pilat îl amestecase cu cel al jertfelor lor. 2 El le-a răspuns: "Credeți voi că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au suferit aceasta? 3 Vă spun, nicidecum! Dar dacă nu vă convertiți, cu toții veți pieri la fel. 4 Sau credeți că cei optsprezece peste care a căzut turnul din Siloe a și i-a ucis erau mai vinovați decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? 5 Vă spun, nicidecum! Dar dacă nu vă convertiți, cu toții veți pieri la fel".

  Parabola smochinului neroditor

      6 Apoi le-a spus această parabolă: "Un om a plantat un smochin în via sa și a venit să caute fructe în el, dar nu a găsit 7 și i-a spus viticultorului: «Iată, sunt trei ani de când vin să caut fructe în smochinul acesta, dar nu găsesc. Așadar, taie-l! De ce să mai secătuiască pământul?» 8 Acesta i-a răspuns: «Stăpâne, mai lasă-l și anul acesta pentru ca să-l sap de jur împrejur și să-i pun gunoi. 9 Poate va face fructe la anul. Dacă nu, îl vei tăia»".

  Vindecarea unei femei în zi de sâmbătă

      10 Într-o zi de sâmbătă, învăța în sinagogă. 11 Era acolo o femeie infirmă de optsprezece ani: b era adusă de spate și nu putea deloc să se îndrepte. 12 Văzând-o, Isus a chemat-o și i-a zis: "Femeie, ești eliberată de neputința ta". 13 Apoi și-a pus mâinile asupra ei, iar ea s-a ridicat îndată și-l preamărea pe Dumnezeu. 14 Dar conducătorul sinagogii, revoltat că Isus vindecase sâmbăta, a spus mulțimii: "Șase zile sunt în care trebuie să se lucreze; în acestea veniți deci să fiți vindecați, nu în zi de sâmbătă!" 15 Atunci, Domnul i-a răspuns: "Ipocriților! Nu-și dezleagă fiecare dintre voi boul și măgarul de la iesle și-l duce la adăpat în zi de sâmbătă? 16 Și această fiică a lui Abraham, care era legată de Satana de optsprezece ani, nu trebuia să fie dezlegată în zi de sâmbătă?" 17 Pe când zicea aceste cuvinte, toți adversarii lui au fost rușinați, iar tot poporul se bucura de toate faptele mărețe care erau făcute de el.

  Parabola grăuntelui de muștar. Parabola plămadei
  (Mt 13,31-33; Mc 4,30-32)
      18 Apoi a spus: "Cu ce este asemănătoare împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi compara? 19 Este asemănătoare cu un grăunte de muștar c pe care un om îl ia și îl seamănă în grădina lui; acesta crește și devine copac, iar păsările cerului își fac cuiburi între ramurile lui".
       20 Și a mai spus: "Cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? 21 Este asemenea cu plămada pe care o ia o femeie și o ascunde în trei măsuri de făină până când dospește totul".

  Cine va intra în împărăție? (Mt 7,13-14.21-23)
      22 Urmându-și drumul către Ierusalim, trecea prin cetăți și sate învățând. 23 Odată a spus cineva: "Doamne, sunt puțini cei mântuiți?" El le-a spus: 24 "Străduiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă, căci vă spun, mulți vor căuta să intre și nu vor putea. 25 După ce stăpânul casei se va scula și va închide poarta, stând afară, veți începe să bateți la poartă, spunând: «Stăpâne, deschide-ne!», dar el vă va răspunde: «Nu știu de unde sunteți». 26 Atunci veți începe să spuneți: «Noi am mâncat și am băut împreună cu tine, iar tu ai învățat prin piețele noastre». 27 Însă el va spune: «Nu știu de unde sunteți; plecați de la mine voi toți, răufăcătorilor!» 28 Acolo va fi plânset și scrâșnire de dinți când îi veți vedea pe Abraham, pe Isaac, pe Iacob și pe toți profeții în împărăția lui Dumnezeu; voi însă veți fi alungați afară. 29 Și vor veni de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la miazăzi și vor fi așezați la masă în împărăția lui Dumnezeu. 30 Și iată, unii dintre cei din urmă vor fi primii, iar unii dintre primii vor fi ultimii".

  Perfidia lui Irod

      31 În același ceas, au venit unii dintre farisei, spunându-i: "Ieși și pleacă de aici pentru că Irod vrea să te omoare". 32 Dar el le-a spus: "Mergeți și spuneți acelui vulpoi: Iată, eu alung diavoli și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi fi sfârșit. 33 Dar trebuie ca astăzi și mâine și ziua următoare să merg pentru că nu se poate ca un profet să moară în afara Ierusalimului.

  Isus plânge asupra Ierusalimului
  (Mt 23,37-39)
      34 Ierusalime, Ierusalime, care omori profeții și-i ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să-i adun pe copiii tăi, așa cum găina își adună puii sub aripi, și n-ați voit. 35 Iată, casa voastră va fi părăsită. Și vă spun: nu mă veți mai vedea până când veți zice: Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului!"

   

  Note de subsol


  a Este numele cartierului din partea de sud-est a Ierusalimului, aproape de piscina cu acelaşi nume. Nu există nici o posibilitate de identificare a acestui turn.
  b Lit.: care de optsprezece ani avea un duh de infirmitate.
  c Spre deosebire de muştarul alimentar cunoscut în mod obişnuit la noi Sinapis alba, muştarul descris în parabolă este Brassica nigra, care avea sămânţa cea mai mică cunoscută pe timpul lui Isus (cu diametrul de 1 mm şi greutatea de 1 mg), între plantele cultivate. Unii călători povestesc că au trecut în Palestina prin lanuri de muştar unde plantele erau mai înalte decât omul, iar tulpina de grosimea braţului unui om.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro