1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 13

  1. În acelaşi timp, au venit unii care i-au povestit despre galileenii al căror sânge Pilat îl amestecase cu cel al jertfelor lor.
  2. El le-a răspuns: "Credeţi voi că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni pentru că au suferit aceasta?
  3. Vă spun, nicidecum! Dar dacă nu vă convertiţi, cu toţii veţi pieri la fel.
  4. Sau credeţi că cei optsprezece peste care a căzut turnul din Siloe şi i-a ucis erau mai vinovaţi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim?
  5. Vă spun, nicidecum! Dar dacă nu vă convertiţi, cu toţii veţi pieri la fel".
  6. Apoi le-a spus această parabolă: "Un om a plantat un smochin în via sa şi a venit să caute fructe în el, dar nu a găsit
  7. şi i-a spus viticultorului: «Iată, sunt trei ani de când vin să caut fructe în smochinul acesta, dar nu găsesc. Aşadar, taie-l! De ce să mai secătuiască pământul?»
  8. Acesta i-a răspuns: «Stăpâne, mai lasă-l şi anul acesta pentru ca să-l sap de jur împrejur şi să-i pun gunoi.
  9. Poate va face fructe la anul. Dacă nu, îl vei tăia»".
  10. Într-o zi de sâmbătă, învăţa în sinagogă.
  11. Era acolo o femeie infirmă de optsprezece ani: era adusă de spate şi nu putea deloc să se îndrepte.
  12. Văzând-o, Isus a chemat-o şi i-a zis: "Femeie, eşti eliberată de neputinţa ta".
  13. Apoi şi-a pus mâinile asupra ei, iar ea s-a ridicat îndată şi-l preamărea pe Dumnezeu.
  14. Dar conducătorul sinagogii, revoltat că Isus vindecase sâmbăta, a spus mulţimii: "Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; în acestea veniţi deci să fiţi vindecaţi, nu în zi de sâmbătă!"
  15. Atunci, Domnul i-a răspuns: "Ipocriţilor! Nu-şi dezleagă fiecare dintre voi boul şi măgarul de la iesle şi-l duce la adăpat în zi de sâmbătă?
  16. Şi această fiică a lui Abraham, care era legată de Satana de optsprezece ani, nu trebuia să fie dezlegată în zi de sâmbătă?"
  17. Pe când zicea aceste cuvinte, toţi adversarii lui au fost ruşinaţi, iar tot poporul se bucura de toate faptele măreţe care erau făcute de el.
  18. Apoi a spus: "Cu ce este asemănătoare împărăţia lui Dumnezeu şi cu ce o voi compara?
  19. Este asemănătoare cu un grăunte de muştar pe care un om îl ia şi îl seamănă în grădina lui; acesta creşte şi devine copac, iar păsările cerului îşi fac cuiburi între ramurile lui".
  20. Şi a mai spus: "Cu ce voi asemăna împărăţia lui Dumnezeu?
  21. Este asemenea cu plămada pe care o ia o femeie şi o ascunde în trei măsuri de făină până când dospeşte totul". Cine va intra în împărăţie?
  22. Urmându-şi drumul către Ierusalim, trecea prin cetăţi şi sate învăţând.
  23. Odată a spus cineva: "Doamne, sunt puţini cei mântuiţi?" El le-a spus:
  24. "Străduiţi-vă să intraţi pe poarta cea strâmtă, căci vă spun, mulţi vor căuta să intre şi nu vor putea.
  25. După ce stăpânul casei se va scula şi va închide poarta, stând afară, veţi începe să bateţi la poartă, spunând: «Stăpâne, deschide-ne!», dar el vă va răspunde: «Nu ştiu de unde sunteţi».
  26. Atunci veţi începe să spuneţi: «Noi am mâncat şi am băut împreună cu tine, iar tu ai învăţat prin pieţele noastre».
  27. Însă el va spune: «Nu ştiu de unde sunteţi; plecaţi de la mine voi toţi, răufăcătorilor!»
  28. Acolo va fi plânset şi scrâşnire de dinţi când îi veţi vedea pe Abraham, pe Isaac, pe Iacob şi pe toţi profeţii în împărăţia lui Dumnezeu; voi însă veţi fi alungaţi afară.
  29. Şi vor veni de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor fi aşezaţi la masă în împărăţia lui Dumnezeu.
  30. Şi iată, unii dintre cei din urmă vor fi primii, iar unii dintre primii vor fi ultimii".
  31. În acelaşi ceas, au venit unii dintre farisei, spunându-i: "Ieşi şi pleacă de aici pentru că Irod vrea să te omoare".
  32. Dar el le-a spus: "Mergeţi şi spuneţi acelui vulpoi: Iată, eu alung diavoli şi săvârşesc vindecări astăzi şi mâine, iar a treia zi voi fi sfârşit.
  33. Dar trebuie ca astăzi şi mâine şi ziua următoare să merg pentru că nu se poate ca un profet să moară în afara Ierusalimului.
  34. Ierusalime, Ierusalime, care omori profeţii şi-i ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine, de câte ori am vrut să-i adun pe copiii tăi, aşa cum găina îşi adună puii sub aripi, şi n-aţi voit.
  35. Iată, casa voastră va fi părăsită. Şi vă spun: nu mă veţi mai vedea până când veţi zice: Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului!"

  Chemarea la convertire

  Capitolul 13

  1 În acelaşi timp, au venit unii care i-au povestit despre galileenii al căror sânge Pilat îl amestecase cu cel al jertfelor lor. 2 El le-a răspuns: "Credeţi voi că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni pentru că au suferit aceasta? 3 Vă spun, nicidecum! Dar dacă nu vă convertiţi, cu toţii veţi pieri la fel. 4 Sau credeţi că cei optsprezece peste care a căzut turnul din Siloe a şi i-a ucis erau mai vinovaţi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim? 5 Vă spun, nicidecum! Dar dacă nu vă convertiţi, cu toţii veţi pieri la fel".

  Parabola smochinului neroditor

      6 Apoi le-a spus această parabolă: "Un om a plantat un smochin în via sa şi a venit să caute fructe în el, dar nu a găsit 7 şi i-a spus viticultorului: «Iată, sunt trei ani de când vin să caut fructe în smochinul acesta, dar nu găsesc. Aşadar, taie-l! De ce să mai secătuiască pământul?» 8 Acesta i-a răspuns: «Stăpâne, mai lasă-l şi anul acesta pentru ca să-l sap de jur împrejur şi să-i pun gunoi. 9 Poate va face fructe la anul. Dacă nu, îl vei tăia»".

  Vindecarea unei femei în zi de sâmbătă

      10 Într-o zi de sâmbătă, învăţa în sinagogă. 11 Era acolo o femeie infirmă de optsprezece ani: b era adusă de spate şi nu putea deloc să se îndrepte. 12 Văzând-o, Isus a chemat-o şi i-a zis: "Femeie, eşti eliberată de neputinţa ta". 13 Apoi şi-a pus mâinile asupra ei, iar ea s-a ridicat îndată şi-l preamărea pe Dumnezeu. 14 Dar conducătorul sinagogii, revoltat că Isus vindecase sâmbăta, a spus mulţimii: "Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; în acestea veniţi deci să fiţi vindecaţi, nu în zi de sâmbătă!" 15 Atunci, Domnul i-a răspuns: "Ipocriţilor! Nu-şi dezleagă fiecare dintre voi boul şi măgarul de la iesle şi-l duce la adăpat în zi de sâmbătă? 16 Şi această fiică a lui Abraham, care era legată de Satana de optsprezece ani, nu trebuia să fie dezlegată în zi de sâmbătă?" 17 Pe când zicea aceste cuvinte, toţi adversarii lui au fost ruşinaţi, iar tot poporul se bucura de toate faptele măreţe care erau făcute de el.

  Parabola grăuntelui de muştar. Parabola plămadei
  (Mt 13,31-33; Mc 4,30-32)
      18 Apoi a spus: "Cu ce este asemănătoare împărăţia lui Dumnezeu şi cu ce o voi compara? 19 Este asemănătoare cu un grăunte de muştar c pe care un om îl ia şi îl seamănă în grădina lui; acesta creşte şi devine copac, iar păsările cerului îşi fac cuiburi între ramurile lui".
       20 Şi a mai spus: "Cu ce voi asemăna împărăţia lui Dumnezeu? 21 Este asemenea cu plămada pe care o ia o femeie şi o ascunde în trei măsuri de făină până când dospeşte totul".

  Cine va intra în împărăţie? (Mt 7,13-14.21-23)
      22 Urmându-şi drumul către Ierusalim, trecea prin cetăţi şi sate învăţând. 23 Odată a spus cineva: "Doamne, sunt puţini cei mântuiţi?" El le-a spus: 24 "Străduiţi-vă să intraţi pe poarta cea strâmtă, căci vă spun, mulţi vor căuta să intre şi nu vor putea. 25 După ce stăpânul casei se va scula şi va închide poarta, stând afară, veţi începe să bateţi la poartă, spunând: «Stăpâne, deschide-ne!», dar el vă va răspunde: «Nu ştiu de unde sunteţi». 26 Atunci veţi începe să spuneţi: «Noi am mâncat şi am băut împreună cu tine, iar tu ai învăţat prin pieţele noastre». 27 Însă el va spune: «Nu ştiu de unde sunteţi; plecaţi de la mine voi toţi, răufăcătorilor!» 28 Acolo va fi plânset şi scrâşnire de dinţi când îi veţi vedea pe Abraham, pe Isaac, pe Iacob şi pe toţi profeţii în împărăţia lui Dumnezeu; voi însă veţi fi alungaţi afară. 29 Şi vor veni de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor fi aşezaţi la masă în împărăţia lui Dumnezeu. 30 Şi iată, unii dintre cei din urmă vor fi primii, iar unii dintre primii vor fi ultimii".

  Perfidia lui Irod

      31 În acelaşi ceas, au venit unii dintre farisei, spunându-i: "Ieşi şi pleacă de aici pentru că Irod vrea să te omoare". 32 Dar el le-a spus: "Mergeţi şi spuneţi acelui vulpoi: Iată, eu alung diavoli şi săvârşesc vindecări astăzi şi mâine, iar a treia zi voi fi sfârşit. 33 Dar trebuie ca astăzi şi mâine şi ziua următoare să merg pentru că nu se poate ca un profet să moară în afara Ierusalimului.

  Isus plânge asupra Ierusalimului
  (Mt 23,37-39)
      34 Ierusalime, Ierusalime, care omori profeţii şi-i ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine, de câte ori am vrut să-i adun pe copiii tăi, aşa cum găina îşi adună puii sub aripi, şi n-aţi voit. 35 Iată, casa voastră va fi părăsită. Şi vă spun: nu mă veţi mai vedea până când veţi zice: Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului!"

   

  Note de subsol


  a Este numele cartierului din partea de sud-est a Ierusalimului, aproape de piscina cu acelaşi nume. Nu există nici o posibilitate de identificare a acestui turn.
  b Lit.: care de optsprezece ani avea un duh de infirmitate.
  c Spre deosebire de muştarul alimentar cunoscut în mod obişnuit la noi Sinapis alba, muştarul descris în parabolă este Brassica nigra, care avea sămânţa cea mai mică cunoscută pe timpul lui Isus (cu diametrul de 1 mm şi greutatea de 1 mg), între plantele cultivate. Unii călători povestesc că au trecut în Palestina prin lanuri de muştar unde plantele erau mai înalte decât omul, iar tulpina de grosimea braţului unui om.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro