1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 17

  1. Apoi a spus discipolilor săi: "Este imposibil să nu vină scandalul, dar vai celui prin care vine!
  2. Ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar lega o piatră de moară de gât şi ar fi aruncat în mare, decât să scandalizeze chiar şi numai pe unul dintre aceştia mici.
  3. Fiţi atenţi cu voi înşivă! Iertarea frăţească (Mt 18,15.21-22) Dacă fratele tău păcătuieşte, mustră-l, iar dacă se converteşte, iartă-l.
  4. Dacă păcătuieşte împotriva ta de şapte ori pe zi şi de şapte ori se întoarce la tine, spunând: «Îmi pare rău!», tu să-l ierţi!"
  5. Apostolii i-au spus Domnului: "Măreşte-ne credinţa!"
  6. Iar Domnul a spus: "Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi spune sicomorului acestuia: «Dezrădăcinează-te şi plantează-te în mare!» şi v-ar asculta.
  7. Cine dintre voi, având un servitor la arat sau la păstorit, când acesta se întoarce de la câmp îi va spune: «Vino îndată şi aşază-te la masă!»
  8. Nu-i va spune mai degrabă: «Pregăteşte-mi ceva pentru cină, încinge-te ca să-mi slujeşti până când voi mânca şi voi bea eu, după aceea vei mânca şi vei bea şi tu»?
  9. Oare trebuie să-i mulţumească servitorului că a făcut cele poruncite?
  10. Tot aşa şi voi, când faceţi toate cele care vă sunt poruncite, spuneţi: suntem servitori nefolositori, am făcut ceea ce eram datori să facem".
  11. În timp ce mergea spre Ierusalim, a trecut prin Samaria şi Galileea.
  12. A intrat într-un sat şi i-au venit în întâmpinare zece leproşi care stăteau la distanţă.
  13. Aceştia au ridicat glasul, strigând: "Isuse, Învăţătorule, îndură-te de noi!"
  14. Văzându-i, el le-a spus: "Mergeţi şi arătaţi-vă preoţilor!"
  15. Şi, în timp ce mergeau, s-au curăţat. Unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors preamărindu-l pe Dumnezeu cu glas puternic
  16. şi s-a prosternat la picioarele lui, mulţumindu-i; iar acesta era samaritean.
  17. Atunci Isus a spus: "Oare nu s-au curăţat zece? Unde sunt ceilalţi nouă?
  18. Nu s-a găsit cine să se întoarcă şi să-l preamărească pe Dumnezeu decât acest străin?"
  19. Apoi i-a zis: "Ridică-te şi mergi! Credinţa ta te-a mântuit".
  20. Întrebat de farisei când vine împărăţia lui Dumnezeu, el le-a răspuns: "Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în mod vizibil.
  21. Nici nu poţi spune: «Iat-o aici!» sau: «Iat-o acolo!», căci, iată, împărăţia lui Dumnezeu este printre voi".
  22. Atunci le-a spus discipolilor: "Vor veni zile în care veţi dori să vedeţi una din zilele Fiului Omului şi nu o veţi vedea.
  23. Şi vă vor spune: «Iată aici!» sau: «Iată acolo!» Dar nu mergeţi şi nu-i urmaţi!
  24. Aşa cum fulgerul strălucitor luminează de la un capăt la celălalt al cerului, aşa va fi Fiul Omului în ziua lui.
  25. Însă trebuie mai întâi să sufere multe şi să fie respins de această generaţie.
  26. Şi, aşa cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi în zilele Fiului Omului:
  27. ei mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua în care Noe s-a urcat în arcă; atunci a venit potopul şi i-a nimicit pe toţi.
  28. La fel cum s-a întâmplat în zilele lui Lot: ei mâncau, beau, cumpărau, vindeau, plantau, construiau;
  29. dar în ziua în care a ieşit Lot din Sodoma, a plouat din cer cu foc şi pucioasă şi i-a nimicit pe toţi.
  30. Tot la fel va fi în ziua în care Fiul Omului se va arăta.
  31. În ziua aceea, cine va fi pe acoperiş, iar lucrurile îi vor fi în casă, să nu coboare să le ia şi, tot aşa, cine este la câmp să nu se întoarcă înapoi.
  32. Amintiţi-vă de femeia lui Lot!
  33. Dacă cineva va încerca să-şi salveze viaţa, o va pierde; iar dacă cineva o va pierde, o va păstra.
  34. Vă spun: în noaptea aceea vor fi doi într-un pat: unul va fi luat, celălalt va fi lăsat;
  35. două femei vor măcina în acelaşi loc: una va fi luată, cealaltă va fi lăsată".
  36. .
  37. Atunci, ei l-au întrebat: "Unde, Doamne?" Iar el le-a spus: "Unde este cadavrul, acolo se vor aduna şi vulturii".

  Despre scandal
  (Mt 18,6-7; Mc 9,42)

  Capitolul 17

  1 Apoi a spus discipolilor săi: "Este imposibil să nu vină scandalul, dar vai celui prin care vine! 2 Ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar lega o piatră de moară de gât şi ar fi aruncat în mare, decât să scandalizeze chiar şi numai pe unul dintre aceştia mici. 3 Fiţi atenţi cu voi înşivă! 4 Dacă păcătuieşte împotriva ta de şapte ori pe zi şi de şapte ori se întoarce la tine, spunând: «Îmi pare rău!», tu să-l ierţi!"

  Puterea credinţei
  (Mt 17,20; 21,21; Mc 11,23)
      5 Apostolii i-au spus Domnului: "Măreşte-ne credinţa!" 6 Iar Domnul a spus: "Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi spune sicomorului acestuia: «Dezrădăcinează-te şi plantează-te în mare!» şi v-ar asculta.

  A sluji cu umilinţă

      7 Cine dintre voi, având un servitor la arat sau la păstorit, când acesta se întoarce de la câmp îi va spune: «Vino îndată şi aşază-te la masă!» 8 Nu-i va spune mai degrabă: «Pregăteşte-mi ceva pentru cină, încinge-te ca să-mi slujeşti până când voi mânca şi voi bea eu, după aceea vei mânca şi vei bea şi tu»? 9 Oare trebuie să-i mulţumească servitorului că a făcut cele poruncite? 10 Tot aşa şi voi, când faceţi toate cele care vă sunt poruncite, spuneţi: suntem servitori nefolositori a, am făcut ceea ce eram datori să facem".

  Vindecarea celor zece leproşi

      11 În timp ce mergea spre Ierusalim, a trecut prin Samaria şi Galileea. 12 A intrat într-un sat şi i-au venit în întâmpinare zece leproşi care stăteau la distanţă. 13 Aceştia au ridicat glasul, strigând: "Isuse, Învăţătorule, îndură-te de noi!" 14 Văzându-i, el le-a spus: "Mergeţi şi arătaţi-vă preoţilor!" 15 Şi, în timp ce mergeau, s-au curăţat. Unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors preamărindu-l pe Dumnezeu cu glas puternic 16 şi s-a prosternat la picioarele lui, mulţumindu-i; iar acesta era samaritean. 17 Atunci Isus a spus: "Oare nu s-au curăţat zece? Unde sunt ceilalţi nouă? 18 Nu s-a găsit cine să se întoarcă şi să-l preamărească pe Dumnezeu decât acest străin?" 19 Apoi i-a zis: "Ridică-te şi mergi! Credinţa ta te-a mântuit".

  Venirea împărăţiei lui Dumnezeu

      20 Întrebat de farisei când vine împărăţia lui Dumnezeu, el le-a răspuns: "Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în mod vizibil. 21 Nici nu poţi spune: «Iat-o aici!» sau: «Iat-o acolo!», căci, iată, împărăţia lui Dumnezeu este printre voi".

  Ziua Fiului Omului
  (Mt 24,23-28.37-41)
      22 Atunci le-a spus discipolilor: "Vor veni zile în care veţi dori să vedeţi una din zilele Fiului Omului şi nu o veţi vedea. 23 Şi vă vor spune: «Iată aici!» sau: «Iată acolo!» Dar nu mergeţi şi nu-i urmaţi! 24 Aşa cum fulgerul strălucitor luminează de la un capăt la celălalt al cerului, aşa va fi Fiul Omului în ziua lui. 25 Însă trebuie mai întâi să sufere multe şi să fie respins de această generaţie. 26 Şi, aşa cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi în zilele Fiului Omului: 27 ei mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua în care Noe s-a urcat în arcă; atunci a venit potopul şi i-a nimicit pe toţi. 28 La fel cum s-a întâmplat în zilele lui Lot: ei mâncau, beau, cumpărau, vindeau, plantau, construiau; 29 dar în ziua în care a ieşit Lot din Sodoma, a plouat din cer cu foc şi pucioasă şi i-a nimicit pe toţi. 30 Tot la fel va fi în ziua în care Fiul Omului se va arăta. 31 În ziua aceea, cine va fi pe acoperiş, iar lucrurile îi vor fi în casă, să nu coboare să le ia şi, tot aşa, cine este la câmp să nu se întoarcă înapoi. 32 Amintiţi-vă de femeia lui Lot! 33 Dacă cineva va încerca să-şi salveze viaţa, o va pierde; iar dacă cineva o va pierde, o va păstra. 34 Vă spun: în noaptea aceea vor fi doi într-un pat: unul va fi luat, celălalt va fi lăsat; 35 două femei vor măcina în acelaşi loc: una va fi luată, cealaltă va fi lăsată". 36  b. 37 Atunci, ei l-au întrebat: "Unde, Doamne?" Iar el le-a spus: "Unde este cadavrul, acolo se vor aduna şi vulturii".

   

  Note de subsol


  a Deşi în context termenul nefolositor pare forţat întrucât slujitorul a fost descris ca îndeplinind servicii utile, el se aplică perfect discipolilor: ei nu pot pretinde că activitatea lor este indispensabilă pentru Dumnezeu. În acest sens, colaborarea omului cu Dumnezeu trebuie să se caracterizeze prin umilinţă şi modestie.
  b Unele manuscrise, probabil după Mt 24,40, conţin v. 36: Doi oameni vor fi pe câmp: unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat. Dar în majoritatea manuscriselor lipseşte.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro