1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 22

  1. Se apropia sărbătoarea Azimelor, numită Paştele.
  2. Arhiereii şi cărturarii căutau cum să-l omoare, dar se temeau de popor.
  3. Atunci Satana a intrat în Iuda, numit Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece.
  4. El a mers şi s-a înţeles cu arhiereii şi comandanţii gărzilor cum să-l dea pe mâna lor.
  5. Ei s-au bucurat şi au căzut de acord să-i dea bani.
  6. El a consimţit şi căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor, fără ştirea mulţimii.
  7. A sosit, deci, ziua Azimelor în care trebuia jertfit Paştele.
  8. I-a trimis pe Petru şi pe Ioan, spunându-le: "Mergeţi şi pregătiţi Paştele ca să mâncăm".
  9. Ei i-au zis: "Unde vrei să pregătim?"
  10. El le-a răspuns: "Iată, când veţi intra în cetate, veţi întâlni un om ducând un urcior cu apă. Mergeţi după el în casa în care va intra
  11. şi spuneţi stăpânului casei: Învăţătorul zice: «Unde este camera în care să mănânc Paştele cu discipolii mei?»
  12. Iar el vă va arăta o încăpere mare, la etaj, aranjată; acolo să pregătiţi".
  13. Mergând deci, au găsit aşa cum le-a spus şi au pregătit Paştele.
  14. Când a venit ceasul, s-a aşezat la masă împreună cu apostolii.
  15. Şi le-a spus: "Atât de mult am dorit să mănânc Paştele acesta cu voi înainte de pătimirea mea.
  16. Căci vă spun că nu-l voi mai mânca până când nu se va împlini în împărăţia lui Dumnezeu".
  17. Şi, luând potirul, a mulţumit şi a spus: "Luaţi acesta şi împărţiţi între voi!
  18. Căci vă spun că nu voi mai bea de acum din rodul viţei până când va veni împărăţia lui Dumnezeu".
  19. Şi, luând pâinea, a mulţumit, a frânt-o şi le-a dat-o, spunând: "Acesta este trupul meu dăruit pentru voi. Faceţi aceasta în amintirea mea".
  20. La fel a făcut cu potirul, după cină, zicând: "Acest potir este noua alianţă în sângele meu, vărsat pentru voi.
  21. Dar iată, mâna celui care mă va vinde este cu mine pe masă,
  22. căci Fiul Omului merge după cum a fost hotărât, dar vai acelui om prin care este trădat!"
  23. Atunci ei au început să se întrebe unii pe alţii, care dintre ei ar fi cel ce o va face.
  24. S-a iscat între ei o neînţegere: care dintre ei ar putea fi socotit cel mai mare.
  25. Dar el le-a zis: "Regii popoarelor domină peste ele, iar cei care-şi exercită autoritatea asupra lor sunt numiţi binefăcători.
  26. Însă voi nu faceţi aşa, dar cel mai mare dintre voi să devină ca cel mai tânăr, iar cel care conduce, ca cel care slujeşte.
  27. Căci cine este mai mare: cel care stă la masă sau cel care serveşte? Oare nu cel care stă la masă? Însă eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujeşte.
  28. Voi sunteţi cei care aţi rămas cu mine în încercările mele.
  29. Şi eu rânduiesc pentru voi o împărăţie, aşa cum Tatăl a rânduit pentru mine;
  30. ca să mâncaţi şi să beţi la masă cu mine în împărăţia mea şi să vă aşezaţi pe tronuri ca să judecaţi cele douăsprezece triburi ale lui Israel.
  31. Simon, Simon, iată, Satana a pretins ca să vă cearnă ca pe grâu;
  32. eu însă m-am rugat pentru tine, ca să nu piară credinţa ta; iar tu, când te vei fi întors, întăreşte-i pe fraţii tăi".
  33. El i-a spus: "Doamne, sunt gata să merg cu tine şi la închisoare şi la moarte".
  34. Dar el i-a zis: "Îţi spun ţie, Petre, că astăzi nu va cânta cocoşul până când vei nega de trei ori că mă cunoşti".
  35. Apoi le-a spus: "Când v-am trimis fără pungă, desagă şi încălţăminte, aţi dus oare lipsă de ceva?" I-au răspuns: "De nimic".
  36. El le-a zis: "Acum, însă, cine are pungă s-o ia; la fel şi desaga, iar cine nu are sabie să-şi vândă mantia şi să cumpere.
  37. Căci vă spun că trebuie să se împlinească în mine ceea ce este scris: A fost socotit în rândul celor nelegiuiţi. Într-adevăr, ceea ce este scris despre mine este gata să se împlinească".
  38. Dar ei i-au spus: "Doamne, iată aici două săbii". Iar el le-a spus: "E destul!"
  39. Apoi a ieşit şi a mers, ca de obicei, pe Muntele Măslinilor, iar discipolii îl urmau.
  40. Ajungând în acel loc, le-a spus: "Rugaţi-vă, ca să nu intraţi în ispită!"
  41. El s-a îndepărtat de ei ca la o aruncătură de piatră şi, îngenunchind, se ruga:
  42. "Tată, dacă vrei, îndepărtează potirul acesta de la mine, dar nu voinţa mea, ci a ta să se facă!"
  43. Atunci i s-a arătat un înger din cer care l-a întărit.
  44. Şi, intrând în agonie, se ruga şi mai stăruitor, iar sudoarea lui, care cădea pe pământ, s-a făcut ca picăturile de sânge.
  45. Când s-a ridicat de la rugăciune, a venit la discipoli şi i-a găsit dormind din cauza tristeţii
  46. şi le-a zis: "De ce dormiţi? Sculaţi-vă şi rugaţi-vă ca să nu intraţi în ispită!"
  47. Pe când mai vorbea încă, iată o mulţime, iar în fruntea ei venea cel numit Iuda, unul dintre cei doisprezece. Apropiindu-se de Isus, l-a sărutat.
  48. Dar Isus i-a spus: "Iuda, cu un sărut îl trădezi pe Fiul Omului?"
  49. Cei care erau cu el, văzând ce avea să se întâmple, au spus: "Doamne, să lovim cu sabia?"
  50. Şi unul dintre ei l-a lovit pe servitorul marelui preot şi i-a tăiat urechea dreaptă.
  51. Dar Isus a răspuns: "Încetaţi! Până aici!" Şi, atingând urechea, l-a vindecat.
  52. Apoi Isus a spus arhiereilor, gărzilor templului şi bătrânilor care au venit împotriva lui: "Aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege ca împotriva unui tâlhar?
  53. Când eram cu voi zi de zi în templu, nu aţi pus mâinile pe mine. Dar acesta este ceasul vostru şi puterea întunericului".
  54. După ce l-au prins, l-au luat şi l-au dus în casa marelui preot, iar Petru îl urma de departe.
  55. Şi, aprinzând un foc în mijlocul curţii, s-au aşezat de jur împrejur. Petru s-a aşezat printre ei.
  56. O servitoare, văzându-l aşezat lângă foc, l-a fixat cu privirea şi a spus: "Şi acesta era cu el!"
  57. Dar el a negat, zicând: "Femeie, nu-l cunosc".
  58. După puţin timp, un altul l-a văzut şi i-a zis: "Şi tu eşti dintre ei". Dar Petru a zis: "Omule, nu sunt".
  59. După vreo oră, un altul insista, spunând: "Cu adevărat şi acesta era cu el, căci este galileean".
  60. Însă Petru i-a zis: "Omule, nu ştiu ce spui". Şi îndată, pe când încă mai vorbea, a cântat cocoşul.
  61. Iar Domnul, întorcându-se, l-a privit fix pe Petru. Petru şi-a amintit de cuvântul Domnului, care îi spusese: "Înainte de a fi cântat astăzi cocoşul, mă vei renega de trei ori".
  62. Şi, ieşind afară, a plâns amar.
  63. Iar oamenii care-l păzeau îl batjocorau şi-l loveau
  64. şi, legându-l la ochi, îl întrebau: "Profeţeşte-ne cine te-a lovit?"
  65. Şi spuneau multe alte cuvinte de batjocură împotriva lui.
  66. Când s-a făcut ziuă, s-au adunat bătrânii poporului, arhiereii şi cărturarii şi l-au adus la Sinedriul lor.
  67. Şi au zis: "Dacă tu eşti Cristos, spune-ne!" El le-a spus: "Chiar dacă v-aş spune, nu m-aţi crede,
  68. iar dacă v-aş întreba, nu mi-aţi răspunde.
  69. De acum însă, Fiul Omului va fi aşezat la dreapta puterii lui Dumnezeu".
  70. Atunci toţi au spus: "Tu eşti deci Fiul lui Dumnezeu?" El le-a răspuns: "Voi spuneţi că eu sunt!"
  71. Atunci ei au zis: "Ce nevoie mai avem de mărturie? Căci noi înşine am auzit-o din gura lui".

  VII. PĂTIMIREA ŞI MOARTEA LUI ISUS
  Complotul împotriva lui Isus
  (Mt 26,1-5.14-16; Mc 14,1-2.10-11; In 11,47-53)

  Capitolul 22

  1 Se apropia sărbătoarea Azimelor, numită Paştele a. 2 Arhiereii şi cărturarii căutau cum să-l omoare, dar se temeau de popor.
       3 Atunci Satana a intrat în Iuda, numit Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece. 4 El a mers şi s-a înţeles cu arhiereii şi comandanţii gărzilor b cum să-l dea pe mâna lor. 5 Ei s-au bucurat şi au căzut de acord să-i dea bani. 6 El a consimţit şi căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor, fără ştirea mulţimii.

  Pregătirea cinei pascale
  (Mt 26,17-19; Mc 14,12-16; In 13,21-30)
      7 A sosit, deci, ziua Azimelor în care trebuia jertfit Paştele c. 8 I-a trimis pe Petru şi pe Ioan, spunându-le: "Mergeţi şi pregătiţi Paştele ca să mâncăm". 9 Ei i-au zis: "Unde vrei să pregătim?" 10 El le-a răspuns: "Iată, când veţi intra în cetate, veţi întâlni un om ducând un urcior cu apă. Mergeţi după el în casa în care va intra 11 şi spuneţi stăpânului casei: Învăţătorul zice: «Unde este camera în care să mănânc Paştele cu discipolii mei?» 12 Iar el vă va arăta o încăpere mare, la etaj, aranjată; acolo să pregătiţi". 13 Mergând deci, au găsit aşa cum le-a spus şi au pregătit Paştele.

  Cina de Paşti

      14 Când a venit ceasul, s-a aşezat la masă împreună cu apostolii. 15 Şi le-a spus: "Atât de mult am dorit să mănânc Paştele acesta cu voi înainte de pătimirea mea. 16 Căci vă spun că nu-l voi mai mânca până când nu se va împlini în împărăţia lui Dumnezeu". 17 Şi, luând potirul, a mulţumit şi a spus: "Luaţi acesta şi împărţiţi între voi! 18 Căci vă spun că nu voi mai bea de acum din rodul viţei până când va veni împărăţia lui Dumnezeu".

  Instituirea Euharistiei
  (Mt 26,26-28; Mc 14,22-24; 1Cor 11,23-25)
      19 Şi, luând pâinea, a mulţumit, a frânt-o şi le-a dat-o, spunând: "Acesta este trupul meu dăruit pentru voi. Faceţi aceasta în amintirea mea". 20 La fel a făcut cu potirul, după cină, zicând: "Acest potir este noua alianţă în sângele meu, vărsat pentru voi d.

  Anunţarea trădării lui Iuda
  (Mt 26,20-25; Mc 14,17-21; In 13,21-30)
      21 Dar iată, mâna celui care mă va vinde este cu mine pe masă, 22 căci Fiul Omului merge după cum a fost hotărât, dar vai acelui om prin care este trădat!" 23 Atunci ei au început să se întrebe unii pe alţii, care dintre ei ar fi cel ce o va face.

  Cine este mai mare trebuie să slujească
  (Mt 20,25-28; Mc 10,42-45)
      24 S-a iscat între ei o neînţegere: care dintre ei ar putea fi socotit cel mai mare. 25 Dar el le-a zis: "Regii popoarelor domină peste ele, iar cei care-şi exercită autoritatea asupra lor sunt numiţi binefăcători. 26 Însă voi nu faceţi aşa, dar cel mai mare dintre voi să devină ca cel mai tânăr, iar cel care conduce, ca cel care slujeşte. 27 Căci cine este mai mare: cel care stă la masă sau cel care serveşte? Oare nu cel care stă la masă? Însă eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujeşte.

  Răsplata promisă apostolilor

      28 Voi sunteţi cei care aţi rămas cu mine în încercările mele. 29 Şi eu rânduiesc pentru voi o împărăţie, aşa cum Tatăl a rânduit pentru mine; 30 ca să mâncaţi şi să beţi la masă cu mine în împărăţia mea şi să vă aşezaţi pe tronuri ca să judecaţi cele douăsprezece triburi ale lui Israel.

  Prezicerea renegării lui Petru
  (Mt 26,31-35; Mc 14,27-31; In 13,36-38)
      31 Simon, Simon, iată, Satana a pretins ca să vă cearnă ca pe grâu; 32 eu însă m-am rugat pentru tine, ca să nu piară credinţa ta; iar tu, când te vei fi întors, întăreşte-i pe fraţii tăi". 33 El i-a spus: "Doamne, sunt gata să merg cu tine şi la închisoare şi la moarte". 34 Dar el i-a zis: "Îţi spun ţie, Petre, că astăzi nu va cânta cocoşul până când vei nega de trei ori că mă cunoşti".

  Îndemnuri pentru timpul încercării

      35 Apoi le-a spus: "Când v-am trimis fără pungă, desagă şi încălţăminte, aţi dus oare lipsă de ceva?" I-au răspuns: "De nimic". 36 El le-a zis: "Acum, însă, cine are pungă s-o ia; la fel şi desaga, iar cine nu are sabie să-şi vândă mantia şi să cumpere. 37 Căci vă spun că trebuie să se împlinească în mine ceea ce este scris: A fost socotit în rândul celor nelegiuiţi. Într-adevăr, ceea ce este scris despre mine este gata să se împlinească". 38 Dar ei i-au spus: "Doamne, iată aici două săbii". Iar el le-a spus: "E destul!"

  Isus pe Muntele Măslinilor
  (Mt 26,36-46; Mc 14,32-42)
      39 Apoi a ieşit şi a mers, ca de obicei, pe Muntele Măslinilor, iar discipolii îl urmau. 40 Ajungând în acel loc, le-a spus: "Rugaţi-vă, ca să nu intraţi în ispită!" 41 El s-a îndepărtat de ei ca la o aruncătură de piatră şi, îngenunchind, se ruga: 42 "Tată, dacă vrei, îndepărtează potirul e acesta de la mine, dar nu voinţa mea, ci a ta să se facă!" 43 Atunci i s-a arătat un înger din cer care l-a întărit. 44 Şi, intrând în agonie f, se ruga şi mai stăruitor, iar sudoarea lui, care cădea pe pământ, s-a făcut ca picăturile de sânge g. 45 Când s-a ridicat de la rugăciune, a venit la discipoli şi i-a găsit dormind din cauza tristeţii 46 şi le-a zis: "De ce dormiţi? Sculaţi-vă şi rugaţi-vă ca să nu intraţi în ispită!"

  Arestarea lui Isus
  (Mt 26,47-56; Mc 14,43-50; In 18,3-11)
      47 Pe când mai vorbea încă, iată o mulţime, iar în fruntea ei venea cel numit Iuda, unul dintre cei doisprezece. Apropiindu-se de Isus, l-a sărutat. 48 Dar Isus i-a spus: "Iuda, cu un sărut îl trădezi pe Fiul Omului?" 49 Cei care erau cu el, văzând ce avea să se întâmple, au spus: "Doamne, să lovim cu sabia?" 50 Şi unul dintre ei l-a lovit pe servitorul marelui preot şi i-a tăiat urechea dreaptă. 51 Dar Isus a răspuns: "Încetaţi! Până aici!" Şi, atingând urechea, l-a vindecat. 52 Apoi Isus a spus arhiereilor, gărzilor templului şi bătrânilor care au venit împotriva lui: "Aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege ca împotriva unui tâlhar? 53 Când eram cu voi zi de zi în templu, nu aţi pus mâinile pe mine. Dar acesta este ceasul vostru şi puterea întunericului".

  Renegarea lui Petru
  (Mt 26,69-75; Mc 14,66-72; In 18,15-18.25-27)
      54 După ce l-au prins, l-au luat şi l-au dus în casa marelui preot, iar Petru îl urma de departe. 55 Şi, aprinzând un foc în mijlocul curţii, s-au aşezat de jur împrejur. Petru s-a aşezat printre ei. 56 O servitoare, văzându-l aşezat lângă foc, l-a fixat cu privirea şi a spus: "Şi acesta era cu el!" 57 Dar el a negat, zicând: "Femeie, nu-l cunosc". 58 După puţin timp, un altul l-a văzut şi i-a zis: "Şi tu eşti dintre ei". Dar Petru a zis: "Omule, nu sunt". 59 După vreo oră, un altul insista, spunând: "Cu adevărat şi acesta era cu el, căci este galileean". 60 Însă Petru i-a zis: "Omule, nu ştiu ce spui". Şi îndată, pe când încă mai vorbea, a cântat cocoşul. 61 Iar Domnul, întorcându-se, l-a privit fix pe Petru. Petru şi-a amintit de cuvântul Domnului, care îi spusese: "Înainte de a fi cântat astăzi cocoşul, mă vei renega de trei ori". 62 Şi, ieşind afară, a plâns amar h.

  Isus este batjocorit
  (Mt 26,67-68; Mc 14,65)
      63 Iar oamenii care-l păzeau îl batjocorau şi-l loveau 64 şi, legându-l la ochi, îl întrebau: "Profeţeşte-ne cine te-a lovit?" 65 Şi spuneau multe alte cuvinte de batjocură împotriva lui.

  Isus înaintea Sinedriului
  (Mt 26,57-68; Mc 14,53-65; In 18,13-24)
      66 Când s-a făcut ziuă, s-au adunat bătrânii poporului, arhiereii şi cărturarii şi l-au adus la Sinedriul i lor. 67 Şi au zis: "Dacă tu eşti Cristos, spune-ne!" El le-a spus: "Chiar dacă v-aş spune, nu m-aţi crede, 68 iar dacă v-aş întreba, nu mi-aţi răspunde j. 69 De acum însă, Fiul Omului va fi aşezat la dreapta puterii lui Dumnezeu". 70 Atunci toţi au spus: "Tu eşti deci Fiul lui Dumnezeu?" El le-a răspuns: "Voi spuneţi că eu sunt!" 71 Atunci ei au zis: "Ce nevoie mai avem de mărturie? Căci noi înşine am auzit-o din gura lui".

   

  Note de subsol


  a Sunt, de fapt, două sărbători care se celebrează împreună.
  b Erau ofiţeri inferiori, probabil leviţi, sub comanda directă a comandantului templului.
  c Mielul de Paşti.
  d Unele manuscrise omit v. 19b-20: "...dăruit pentru voi. Faceţi aceasta în amintirea mea". 20 La fel a făcut cu potirul, după cină, zicând: "Acest potir este noua alianţă în sângele meu, vărsat pentru voi".
  e Ideea unui "potir al destinului" este reflectată în "potirul morţii", care se găseşte în Targumul lui Ieremia referitor la Gen 4,23. Expresia aceasta arată repulsia naturală a lui Isus faţă de destinul care-l aşteaptă. Nicăieri în tradiţia evanghelică umanitatea lui Isus nu este atât de evidentă ca aici. Chinul şi moartea sunt şi rămân rele. Chiar şi Isus, în mod spontan, le respinge. Isus nu ascunde acest sentiment, ci îl exprimă în mod deschis lui Dumnezeu. Nu este totuşi învins de frică şi nelinişte, ci se adresează lui Dumnezeu în rugăciune.
  f Termenul grec agonia se găseşte numai aici în NT şi exprimă, în primul rând, efortul sufletului pentru a ajunge la victorie. Este cunoscut şi în sensul de stare psihică, asociată cu o teamă sau nelinişte, provocată de un obstacol necunoscut sau de o experienţă nouă.
  g Unele manuscrise transferă v. 43-44 după Mt 26,39. Alte câteva manuscrise le omit.
  h Câteva manuscrise omit acest verset.
  i Lit.: synedrion - era cea mai înaltă instituţie judecătorească la evrei, avându-şi originea în convocarea celor 70 de bătrâni realizată de Moise în Num 11,10-24. După exil, a fost reorganizat de Esdra. Preşedintele Sinedriului era întotdeauna marele preot. A încetat să mai existe după distrugerea templului (70 d.C.).
  j Unele manuscrise adaugă: şi nici nu m-aţi lăsa liber.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro