1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 24

  1. Şi iată că, în aceeaşi zi, doi dintre ei se duceau spre un sat numit Emaus, cam la şaizeci de stadii de Ierusalim.
  1. Aceştia vorbeau între ei despre toate cele întâmplate.
  1. Pe când vorbeau şi se întrebau, Isus însuşi s-a apropiat şi mergea împreună cu ei.
  1. Dar ochii lor erau ţinuţi să nu-l recunoască.
  1. El le-a spus: "Ce înseamnă aceste cuvinte pe care le schimbaţi între voi pe drum?" Ei s-au oprit trişti.
  1. Unul dintre ei, cu numele Cleopa, i-a răspuns: "Numai tu eşti străin în Ierusalim şi nu ştii cele petrecute în zilele acestea?"
  1. El le-a zis: "Ce anume?" Ei au spus: "Cele despre Isus Nazarineanul, care era profet puternic în faptă şi cuvânt înaintea lui Dumnezeu şi a întregului popor,
  1. cum arhiereii şi conducătorii noştri l-au dat să fie condamnat la moarte şi l-au răstignit.
  1. Noi speram că el este cel care trebuia să elibereze Israelul; dar, cu toate acestea, iată, este a treia zi de când s-au petrecut aceste lucruri.
  1. Ba, mai mult, unele femei dintr-ale noastre ne-au uimit. Fuseseră la mormânt dis-de-dimineaţă
  1. şi, negăsind trupul lui, au venit spunând că au avut vedenii cu îngeri care spun că el este viu.
  1. Unii dintre cei care sunt cu noi au mers şi ei la mormânt şi au găsit aşa cum au spus femeile, dar pe el nu l-au văzut".
  1. Atunci le-a spus: "O, nepricepuţilor şi greoi de inimă în a crede toate cele spuse de profeţi!
  1. Oare nu trebuia Cristos să sufere acestea şi să intre în gloria sa?"
  1. Şi, începând de la Moise şi toţi profeţii, le-a explicat din toate Scripturile cele referitoare la el.
  1. Când s-au apropiat de satul spre care mergeau, el s-a făcut că merge mai departe.
  1. Dar ei l-au îndemnat insistent: "Rămâi cu noi pentru că se lasă seara şi ziua e de acum pe sfârşite". Atunci a intrat să rămână cu ei.
  1. Şi, pe când stătea la masă cu ei, luând pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o şi le-a dat-o lor.
  1. Atunci li s-au deschis ochii şi l-au recunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor.
  1. Iar ei spuneau unul către altul: "Oare nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne explica Scripturile?"
  1. Şi, în acelaşi ceas, s-au ridicat şi s-au întors la Ierusalim. I-au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei care erau cu ei,
  1. care le-au zis: "Domnul a înviat într-adevăr şi s-a arătat lui Simon".
  1. Iar ei le-au povestit cele de pe drum şi cum l-au recunoscut la frângerea pâinii.

IX. ÎNVIEREA LUI ISUS

Mormântul gol
(Mt 28,1-8; Mc 16,1-8; In 20,1-13)

Capitolul 24Isus înviat apare discipolilor de la Emaus
(Mc 16,12-13)
    13 Şi iată că, în aceeaşi zi, doi dintre ei se duceau spre un sat numit Emaus b, cam la şaizeci de stadii c de Ierusalim. 14 Aceştia vorbeau între ei despre toate cele întâmplate. 15 Pe când vorbeau şi se întrebau, Isus însuşi s-a apropiat şi mergea împreună cu ei. 16 Dar ochii lor erau ţinuţi să nu-l recunoască. 17 El le-a spus: "Ce înseamnă aceste cuvinte pe care le schimbaţi între voi pe drum?" Ei s-au oprit trişti. 18 Unul dintre ei, cu numele Cleopa, i-a răspuns: "Numai tu eşti străin în Ierusalim şi nu ştii cele petrecute în zilele acestea?" 19 El le-a zis: "Ce anume?" Ei au spus: "Cele despre Isus Nazarineanul, care era profet puternic în faptă şi cuvânt înaintea lui Dumnezeu şi a întregului popor, 20 cum arhiereii şi conducătorii noştri l-au dat să fie condamnat la moarte şi l-au răstignit. 21 Noi speram că el este cel care trebuia să elibereze Israelul; dar, cu toate acestea, iată, este a treia zi de când s-au petrecut aceste lucruri. 22 Ba, mai mult, unele femei dintr-ale noastre ne-au uimit. Fuseseră la mormânt dis-de-dimineaţă 23 şi, negăsind trupul lui, au venit spunând că au avut vedenii cu îngeri care spun că el este viu. 24 Unii dintre cei care sunt cu noi au mers şi ei la mormânt şi au găsit aşa cum au spus femeile, dar pe el nu l-au văzut". 25 Atunci le-a spus: "O, nepricepuţilor şi greoi de inimă în a crede toate cele spuse de profeţi! 26 Oare nu trebuia Cristos să sufere acestea şi să intre în gloria sa?" 27 Şi, începând de la Moise şi toţi profeţii, le-a explicat din toate Scripturile cele referitoare la el.
     28 Când s-au apropiat de satul spre care mergeau, el s-a făcut că merge mai departe. 29 Dar ei l-au îndemnat insistent: "Rămâi cu noi pentru că se lasă seara şi ziua e de acum pe sfârşite". Atunci a intrat să rămână cu ei. 30 Şi, pe când stătea la masă cu ei, luând pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o şi le-a dat-o lor. 31 Atunci li s-au deschis ochii şi l-au recunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. 32 Iar ei spuneau unul către altul: "Oare nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne explica Scripturile?"
     33 Şi, în acelaşi ceas, s-au ridicat şi s-au întors la Ierusalim. I-au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei care erau cu ei, 34 care le-au zis: "Domnul a înviat într-adevăr şi s-a arătat lui Simon". 35 Iar ei le-au povestit cele de pe drum şi cum l-au recunoscut la frângerea pâinii.

 

Note de subsol


b După tradiţie, ar fi actualul El Qubeibeh, un mic sat arab la 18 km vest de Ierusalim (13 km în linie dreaptă). Alţii identifică Emausul cu: 1) actualul Abu Gosh la 14 km de Ierusalim; 2) Qaloriyeh la 6 km vest de Ierusalim, pe drumul principal spre Tel Aviv; 3) Anwas sau Nicopole la 20 km vest de Ierusalim. Aceste localităţi nu corespund indicaţiilor din Evanghelie, fie din cauza distanţei, fie că sunt cetăţi, şi nu sate.
c Un stadion = 185 m.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro