1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 4

  1. Adevăr vă spun că nici un profet nu este acceptat în patria sa
  1. şi adevărat vă spun că multe văduve erau în Israel în zilele lui Ilie, când cerul a fost închis timp de trei ani şi şase luni, încât s-a făcut mare foamete pe tot pământul,
  1. dar Ilie nu a fost trimis la nici una dintre ele, ci doar la o femeie văduvă din Sarepta Sidonului.
  1. Şi mulţi leproşi erau în Israel pe timpul profetului Elizeu, dar nimeni dintre ei n-a fost curăţat decât doar Naaman Sirianul".
  1. Auzind acestea, toţi cei din sinagogă s-au umplut de mânie.
  1. Sculându-se, l-au scos afară din cetate şi l-au dus pe buza prăpastiei de pe colina pe care era construită cetatea lor ca să-l arunce de acolo.
  1. Însă el, trecând prin mijlocul lor, a plecat de acolo.

Ispitirea lui Isus
(Mt 4,1-11; Mc 1,12-13)

Capitolul 4

24 Adevăr g vă spun că nici un profet nu este acceptat în patria sa 25 şi adevărat vă spun că multe văduve erau în Israel în zilele lui Ilie, când cerul a fost închis timp de trei ani şi şase luni, încât s-a făcut mare foamete pe tot pământul, 26 dar Ilie nu a fost trimis la nici una dintre ele, ci doar la o femeie văduvă din Sarepta Sidonului. 27 Şi mulţi leproşi erau în Israel pe timpul profetului Elizeu, dar nimeni dintre ei n-a fost curăţat decât doar Naaman Sirianul".
     28 Auzind acestea, toţi cei din sinagogă s-au umplut de mânie. 29 Sculându-se, l-au scos afară din cetate şi l-au dus pe buza prăpastiei de pe colina pe care era construită cetatea lor ca să-l arunce de acolo. 30 Însă el, trecând prin mijlocul lor, a plecat de acolo.

 

Note de subsol


g Lit.: Amen - cuvânt de origine ebraică, folosit în VT ca o confirmare a unei stări, deseori ca răspuns la o rugăciune (Dt 27,15; Ps 106,48 etc.). A fost preluat ca atare, netradus, în NT. Folosirea acestui cuvânt în greacă împreună cu un verb se află numai pe buzele lui Isus. În traducerile contemporane întâlnim două tendinţe: 1) preluarea cuvântului fără a-l traduce, în special în traducerile liturgice; 2) redarea sensului în funcţie de context: "adevărat", "într-adevăr", "cu siguranţă" etc.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro