1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 4

  1. După ce a ieşit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era cuprinsă de o febră mare şi l-au rugat pentru ea.
  1. Aplecându-se asupra ei, a poruncit febrei şi aceasta a lăsat-o. Sculându-se îndată, ea a început să-i servească.
  1. La apusul soarelui, toţi cei care aveau bolnavi de diferite boli îi aduceau la el, iar el, punându-şi mâinile peste fiecare dintre ei, îi vindeca:
  1. din mulţi ieşeau diavoli care strigau şi spuneau: "Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!" Dar el, mustrându-i, nu le permitea să vorbească pentru că ştiau că el este Cristos.
  1. După ce s-a făcut ziuă, a ieşit şi a mers într-un loc pustiu, însă mulţimile îl căutau şi, ajungând până la el, voiau să-l oprească să plece de la ei.
  1. Dar el le-a spus: "Trebuie să vestesc împărăţia lui Dumnezeu şi celorlalte cetăţi pentru că de aceea am fost trimis".
  1. Şi predica prin sinagogile din Iudeea.

Ispitirea lui Isus
(Mt 4,1-11; Mc 1,12-13)

Capitolul 4Vindecări la Cafarnaum
(Mt 8,14-17; Mc 1,29-34)
    38 După ce a ieşit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era cuprinsă de o febră mare şi l-au rugat pentru ea. 39 Aplecându-se asupra ei, a poruncit febrei şi aceasta a lăsat-o. Sculându-se îndată, ea a început să-i servească.
     40 La apusul soarelui, toţi cei care aveau bolnavi de diferite boli îi aduceau la el, iar el, punându-şi mâinile peste fiecare dintre ei, îi vindeca: 41 din mulţi ieşeau diavoli care strigau şi spuneau: "Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!" Dar el, mustrându-i, nu le permitea să vorbească pentru că ştiau că el este Cristos.

Isus pleacă din Cafarnaum
(Mc 1,35-39)
    42 După ce s-a făcut ziuă, a ieşit şi a mers într-un loc pustiu, însă mulţimile îl căutau şi, ajungând până la el, voiau să-l oprească să plece de la ei. 43 Dar el le-a spus: "Trebuie să vestesc împărăţia lui Dumnezeu şi celorlalte cetăţi pentru că de aceea am fost trimis". 44 Şi predica prin sinagogile din Iudeea h.

 

Note de subsol


h În cele mai vechi şi importante manuscrise avem: sinagogile din Iudeea. Unele manuscrise se referă la sinagogile din Galileea. Este greu de înţeles, într-adevăr, activitatea lui Isus în afara Galileii, căci textul lui Luca nu vorbeşte despre o deplasare a lui Isus în Iudeea. Probabil trebuie să înţelegem prin Iudeea toată ţara Israel, la fel ca în 7,17; Fap 10,37; 28,21.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro