1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 5

  1. Pe când mulţimea îl îmbulzea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, iar el stătea lângă lacul Genezaret,
  2. a văzut două bărci trase la mal, iar pescarii, coborâţi din ele, spălau năvoadele.
  3. Suindu-se într-una din bărci, care era a lui Simon, l-a rugat s-o îndepărteze puţin de la mal. Aşezându-se, învăţa mulţimile din barcă.
  4. Când a terminat de vorbit, i-a spus lui Simon: "Înaintează în larg şi aruncaţi-vă năvoadele pentru pescuit!"
  5. Răspunzând, Simon i-a spus: "Învăţătorule, toată noaptea ne-am chinuit, dar nu am prins nimic. Însă la cuvântul tău, voi arunca năvoadele".
  6. Şi, făcând aceasta, au prins aşa o mare mulţime de peşti încât li se rupeau năvoadele.
  7. Atunci au făcut semne însoţitorilor lor din cealaltă barcă să vină pentru a-i ajuta. Ei au venit şi au umplut amândouă bărcile încât erau gata să se scufunde.
  8. Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Isus spunând: "Îndepărtează-te de mine, Doamne, căci sunt un om păcătos".
  9. Pentru că îl cuprinsese teama pe el şi pe toţi care erau cu el pentru pescuirea pe care au făcut-o,
  10. la fel şi pe Iacob şi pe Ioan, fiii lui Zebedeu, care erau însoţitorii lui Simon. Însă Isus i-a spus lui Simon: "Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni".
  11. După ce au dus bărcile la mal, părăsind toate, l-au urmat pe el.
  12. Pe când se afla într-una dintre cetăţi, un om plin de lepră, văzându-l pe Isus, a căzut cu faţa la pământ şi l-a rugat spunând: "Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi".
  13. Întinzându-şi mâna, l-a atins spunându-i: "Vreau. Fii curăţat!" Îndată lepra l-a părăsit.
  14. Atunci, el i-a poruncit să nu spună nimănui, ci "mergând, arată-te preotului şi adu jertfă pentru curăţarea ta, după cum a poruncit Moise, ca să fie mărturie pentru ceilalţi".
  15. Vestea despre el se răspândea din ce în ce mai mult şi mari mulţimi se adunau ca să-l asculte şi să fie vindecate de bolile lor.
  16. Însă el se retrăgea în locuri pustii şi se ruga.
  17. Într-una din zile, pe când învăţa, şedeau şi unii farisei şi învăţaţi ai Legii care veniseră din toate satele Galileii şi Iudeii şi din Ierusalim; iar puterea Domnului era cu el ca să vindece.
  18. Şi iată, câţiva bărbaţi purtau pe un pat un om care era paralizat şi încercau să-l aducă la el şi să-l pună înaintea lui.
  19. Şi, negăsind pe unde să-l ducă până la el din cauza mulţimii, urcându-se pe acoperiş, l-au lăsat printre olane cu patul până în mijloc, în faţa lui Isus.
  20. Văzând credinţa lor, a zis: "Omule, păcatele îţi sunt iertate!"
  21. Cărturarii şi fariseii au început să se întrebe: "Cine este acesta care rosteşte blasfemii? Cine poate să ierte păcatele în afară de singur Dumnezeu?"
  22. Dar Isus, cunoscând gândurile lor, răspunzând, le-a zis: "La ce vă gândiţi în inimile voastre?
  23. Ce este mai uşor: a spune «Păcatele îţi sunt iertate!» sau a spune «Ridică-te şi umblă!»?
  24. Însă ca să ştiţi că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ - i-a spus omului paralizat - îţi zic ridică-te, ia-ţi patul şi du-te acasă".
  25. Şi îndată s-a ridicat înaintea lor, a luat patul pe care zăcuse şi s-a dus acasă, preamărindu-l pe Dumnezeu.
  26. Uluirea i-a cuprins pe toţi şi-l preamăreau pe Dumnezeu şi spuneau plini de teamă: "Astăzi am văzut lucruri minunate".
  27. După acestea, a ieşit şi a văzut un vameş, cu numele de Levi, care stătea la postul lui de vamă, şi i-a spus: "Urmează-mă!"
  28. Părăsind toate, s-a ridicat şi l-a urmat.
  29. Iar Levi a făcut pentru el un mare ospăţ în casa lui. Se afla acolo o mare mulţime de vameşi şi alţii care şedeau cu ei la masă.
  30. Fariseii şi cărturarii lor murmurau împotriva discipolilor lui, zicând: "De ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi păcătoşii?"
  31. Dar Isus, răspunzându-le, a zis: "Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii;
  32. nu am venit să-i chem la convertire pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi".
  33. Însă aceştia i-au spus: "Discipolii lui Ioan postesc adesea şi fac rugăciuni, la fel şi cei ai fariseilor, dar ai tăi mănâncă şi beau".
  34. Isus le-a spus: "Puteţi oare să-i faceţi pe nuntaşi să postească, atât timp cât mirele este cu ei?
  35. Vor veni însă zile când mirele va fi luat de la ei. În zilele acelea vor posti".
  36. Apoi le-a zis o parabolă: "Nimeni nu rupe o bucată dintr-o haină nouă ca s-o pună la o haină veche, altfel o va rupe pe cea nouă şi bucata din cea nouă nu se va potrivi la cea veche.
  37. Tot aşa, nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi, altfel vinul nou va sparge burdufurile: vinul se varsă, iar burdufurile se strică.
  38. Dimpotrivă, vinul nou trebuie pus în burdufuri noi.
  39. Nimeni, după ce a băut vin vechi, nu vrea vin nou, pentru că spune: «Cel vechi e mai bun!»"

  Pescuirea minunată. Cei dintâi discipoli
  (Mt 4,18-22; Mc 1,16-20)

  Capitolul 5

  1 Pe când mulţimea îl îmbulzea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, iar el stătea lângă lacul Genezaret, 2 a văzut două bărci trase la mal, iar pescarii, coborâţi din ele, spălau năvoadele. 3 Suindu-se într-una din bărci, care era a lui Simon, l-a rugat s-o îndepărteze puţin de la mal. Aşezându-se, învăţa mulţimile din barcă.
       4 Când a terminat de vorbit, i-a spus lui Simon: "Înaintează în larg şi aruncaţi-vă năvoadele pentru pescuit!" 5 Răspunzând, Simon i-a spus: "Învăţătorule, toată noaptea ne-am chinuit, dar nu am prins nimic. Însă la cuvântul tău, voi arunca năvoadele". 6 Şi, făcând aceasta, au prins aşa o mare mulţime de peşti încât li se rupeau năvoadele. 7 Atunci au făcut semne însoţitorilor lor din cealaltă barcă să vină pentru a-i ajuta. Ei au venit şi au umplut amândouă bărcile încât erau gata să se scufunde. 8 Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Isus spunând: "Îndepărtează-te de mine, Doamne, căci sunt un om păcătos". 9 Pentru că îl cuprinsese teama pe el şi pe toţi care erau cu el pentru pescuirea pe care au făcut-o, 10 la fel şi pe Iacob şi pe Ioan, fiii lui Zebedeu, care erau însoţitorii lui Simon. Însă Isus i-a spus lui Simon: "Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni". 11 După ce au dus bărcile la mal, părăsind toate, l-au urmat pe el.

  Vindecarea unui lepros
  (Mt 8,1-4; Mc 1,40-45)
      12 Pe când se afla într-una dintre cetăţi, un om plin de lepră, văzându-l pe Isus, a căzut cu faţa la pământ şi l-a rugat spunând: "Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi". 13 Întinzându-şi mâna, l-a atins spunându-i: "Vreau. Fii curăţat!" Îndată lepra l-a părăsit. 14 Atunci, el i-a poruncit să nu spună nimănui, ci "mergând, arată-te preotului şi adu jertfă pentru curăţarea ta a, după cum a poruncit Moise, ca să fie mărturie b pentru ceilalţi". 15 Vestea despre el se răspândea din ce în ce mai mult şi mari mulţimi se adunau ca să-l asculte şi să fie vindecate de bolile lor. 16 Însă el se retrăgea în locuri pustii şi se ruga.

  Vindecarea unui om paralizat
  (Mt 9,1-8; Mc 2,1-12)
      17 Într-una din zile, pe când învăţa, şedeau şi unii farisei şi învăţaţi ai Legii care veniseră din toate satele Galileii şi Iudeii şi din Ierusalim; iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. 18 Şi iată, câţiva bărbaţi purtau pe un pat c un om care era paralizat şi încercau să-l aducă la el şi să-l pună înaintea lui. 19 Şi, negăsind pe unde să-l ducă până la el din cauza mulţimii, urcându-se pe acoperiş, l-au lăsat printre olane d cu patul până în mijloc, în faţa lui Isus.
       20 Văzând credinţa lor, a zis: "Omule, păcatele îţi sunt iertate!" 21 Cărturarii şi fariseii au început să se întrebe: "Cine este acesta care rosteşte blasfemii? Cine poate să ierte păcatele în afară de singur Dumnezeu?" 22 Dar Isus, cunoscând gândurile lor, răspunzând, le-a zis: "La ce vă gândiţi în inimile voastre? 23 Ce este mai uşor: a spune «Păcatele îţi sunt iertate!» sau a spune «Ridică-te şi umblă!»? 24 Însă ca să ştiţi că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ - i-a spus omului paralizat - îţi zic ridică-te, ia-ţi patul şi du-te acasă". 25 Şi îndată s-a ridicat înaintea lor, a luat patul pe care zăcuse şi s-a dus acasă, preamărindu-l pe Dumnezeu.
       26 Uluirea i-a cuprins pe toţi şi-l preamăreau pe Dumnezeu şi spuneau plini de teamă: "Astăzi am văzut lucruri minunate".

  Chemarea lui Levi
  (Mt 9,9-13; Mc 2,13-17)
      27 După acestea, a ieşit şi a văzut un vameş e, cu numele de Levi, care stătea la postul lui de vamă, şi i-a spus: "Urmează-mă!" 28 Părăsind toate, s-a ridicat şi l-a urmat. 29 Iar Levi a făcut pentru el un mare ospăţ în casa lui. Se afla acolo o mare mulţime de vameşi şi alţii care şedeau cu ei la masă. 30 Fariseii şi cărturarii lor murmurau împotriva discipolilor lui, zicând: "De ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi păcătoşii?" 31 Dar Isus, răspunzându-le, a zis: "Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii; 32 nu am venit să-i chem la convertire pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi".

  Discuţii despre post
  (Mt 9,14-17; Mc 2,18-22)
      33 Însă aceştia i-au spus: "Discipolii lui Ioan postesc adesea şi fac rugăciuni, la fel şi cei ai fariseilor, dar ai tăi mănâncă şi beau". 34 Isus le-a spus: "Puteţi oare să-i faceţi pe nuntaşi să postească, atât timp cât mirele este cu ei? 35 Vor veni însă zile când mirele va fi luat de la ei. În zilele acelea vor posti". 36 Apoi le-a zis o parabolă: "Nimeni nu rupe o bucată dintr-o haină nouă ca s-o pună la o haină veche, altfel o va rupe pe cea nouă şi bucata din cea nouă nu se va potrivi la cea veche. 37 Tot aşa, nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi, altfel vinul nou va sparge burdufurile: vinul se varsă, iar burdufurile se strică. 38 Dimpotrivă, vinul nou trebuie pus în burdufuri f noi. 39 Nimeni, după ce a băut vin vechi, nu vrea vin nou, pentru că spune: «Cel vechi e mai bun!»"

   

  Note de subsol


  a În Lev 14,4-7.10-20, se prescrie ca jertfă pentru curăţarea de lepră: două păsări vii, curate, lemn de cedru, aţă roşie răsucită şi isop; doi berbeci de un an, fără meteahnă, o oaie, o treime de efă de făină şi o măsură de untdelemn.
  b Mărturia este adusă pentru puterea lui Isus şi, în acelaşi timp, pentru ascultarea lui faţă de Lege. Ea este adresată nu numai preotului care trebuie să constate vindecarea (Lev 14,2-3), ci şi autorităţilor evreieşti, care căutau să-l învinuiască de nerespectarea Legii, şi vizează întreg poporul.
  c Luca preferă pat sau pătuţ faţă de targă la ceilalţi evanghelişti.
  d Acoperişul caselor obişnuite din Palestina era făcut din bârne de lemn puse peste pereţii de piatră sau lut. Aceste bârne erau acoperite cu stuf şi ramuri de spini şi cu un strat de pământ. În anotimpul ploios, acoperişul se putea înclina. Despre un astfel de acoperiş, care putea fi dat la o parte foarte uşor, vorbeşte Mc 2,4. Cititorii lui Luca nu-şi puteau imagina un astfel de acoperiş şi de aceea evanghelistul are în vedere o casă greco-romană.
  e Vameşii erau evrei responsabili cu colectarea taxelor indirecte pentru romani. În regiunile supuse prefecţilor şi guvernatorilor romani: Iudeea, Samaria, Idumeea, taxele directe erau strânse de perceptori angajaţi direct de către romani. Celelalte taxe erau adunate de un responsabil care era ajutat de vameşi. Ei plăteau în avans suma pe care o aşteptau romanii, după care puteau recupera suma plătită. Sistemul favoriza abuzurile şi necinstea. La Cafarnaum exista un asemenea post de vamă, întrucât pe aici trecea marele drum comercial de la Acro la Damasc.
  f Burduful este un recipient folosit în Palestina pentru apă, lapte şi vin, confecţionat din pielea netăbăcită a animalelor mici (de obicei capre); vezi Gen 21,15; Jud 4,19; Ios 9,4.13.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro