1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 5

  1. După acestea, a ieşit şi a văzut un vameş, cu numele de Levi, care stătea la postul lui de vamă, şi i-a spus: "Urmează-mă!"
  1. Părăsind toate, s-a ridicat şi l-a urmat.
  1. Iar Levi a făcut pentru el un mare ospăţ în casa lui. Se afla acolo o mare mulţime de vameşi şi alţii care şedeau cu ei la masă.
  1. Fariseii şi cărturarii lor murmurau împotriva discipolilor lui, zicând: "De ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi păcătoşii?"
  1. Dar Isus, răspunzându-le, a zis: "Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii;
  1. nu am venit să-i chem la convertire pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi".

Pescuirea minunată. Cei dintâi discipoli
(Mt 4,18-22; Mc 1,16-20)

Capitolul 5Chemarea lui Levi
(Mt 9,9-13; Mc 2,13-17)
    27 După acestea, a ieşit şi a văzut un vameş e, cu numele de Levi, care stătea la postul lui de vamă, şi i-a spus: "Urmează-mă!" 28 Părăsind toate, s-a ridicat şi l-a urmat. 29 Iar Levi a făcut pentru el un mare ospăţ în casa lui. Se afla acolo o mare mulţime de vameşi şi alţii care şedeau cu ei la masă. 30 Fariseii şi cărturarii lor murmurau împotriva discipolilor lui, zicând: "De ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi păcătoşii?" 31 Dar Isus, răspunzându-le, a zis: "Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii; 32 nu am venit să-i chem la convertire pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi".

 

Note de subsol


e Vameşii erau evrei responsabili cu colectarea taxelor indirecte pentru romani. În regiunile supuse prefecţilor şi guvernatorilor romani: Iudeea, Samaria, Idumeea, taxele directe erau strânse de perceptori angajaţi direct de către romani. Celelalte taxe erau adunate de un responsabil care era ajutat de vameşi. Ei plăteau în avans suma pe care o aşteptau romanii, după care puteau recupera suma plătită. Sistemul favoriza abuzurile şi necinstea. La Cafarnaum exista un asemenea post de vamă, întrucât pe aici trecea marele drum comercial de la Acro la Damasc.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro