1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 9

    1. Le-a intrat însă în minte întrebarea: cine dintre ei ar fi cel mai mare?
    1. Dar Isus, cunoscând gândul inimii lor, a luat un copil, l-a pus să stea lângă el
    1. şi le-a spus: "Cine primeşte acest copil în numele meu pe mine mă primeşte. Şi cine mă primeşte pe mine îl primeşte pe cel care m-a trimis; căci cel mai mic dintre voi toţi, acela este mare".
    1. Atunci, Ioan i-a spus: "Învăţătorule, am văzut pe cineva care alunga diavoli în numele tău şi l-am oprit pentru că nu te urmează împreună cu noi".
    1. Dar Isus i-a zis: "Nu-l opriţi, căci cine nu este împotriva voastră, este cu voi".

Misiunea apostolilor
(Mt 10,1.5.8-14; Mc 6,7-13)

Capitolul 9Cine este cel mai mare?
(Mt 18,1-5; Mc 9,33-37)
    46 Le-a intrat însă în minte g întrebarea: cine dintre ei ar fi cel mai mare? 47 Dar Isus, cunoscând gândul inimii lor, a luat un copil, l-a pus să stea lângă el 48 şi le-a spus: "Cine primeşte acest copil în numele meu pe mine mă primeşte. Şi cine mă primeşte pe mine îl primeşte pe cel care m-a trimis; căci cel mai mic dintre voi toţi, acela este mare".

Puterea numelui lui Isus
(Mc 9,38-40)
    49 Atunci, Ioan i-a spus: "Învăţătorule, am văzut pe cineva care alunga diavoli în numele tău şi l-am oprit pentru că nu te urmează împreună cu noi". 50 Dar Isus i-a zis: "Nu-l opriţi, căci cine nu este împotriva voastră, este cu voi".

 

Note de subsol


g S-ar mai putea traduce: s-a iscat o ceartă între ei, dar v. 47 scoate în evidenţă că e vorba de o frământare interioară.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro