1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

    1. Şi, îndată, Duhul l-a dus în pustiu.
    1. Iar în pustiu a stat timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo era împreună cu fiarele, iar îngerii îi slujeau.
    1. După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând evanghelia lui Dumnezeu
    1. şi spunând: "S-a împlinit timpul şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape! Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie".

I. PREGĂTIREA ACTIVITĂŢII PUBLICE
A LUI ISUS


Predica lui Ioan Botezătorul
(Mt 3,1-12; Lc 3,1-9.15-17; In 1,19-28)

Capitolul 1Ispitirea în pustiu
(Mt 4,1-11; Lc 4,1-13)
    12 Şi, îndată, Duhul l-a dus în pustiu. 13 Iar în pustiu a stat timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo era împreună cu fiarele g, iar îngerii îi slujeau.


II. ACTIVITATEA LUI ISUS ÎN GALILEEA

Începutul predicării lui Isus
(Mt 4,12-17; Lc 4,14-15)
    14 După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând evanghelia lui Dumnezeu 15 şi spunând: "S-a împlinit timpul şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape! Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie".

 

Note de subsol


g Marcu descrie ambientul din pustiu: loc singuratic, departe de societatea oamenilor. Aici animalele sălbatice nu trebuie înţelese ca fiind periculoase deoarece contextul nu vorbeşte despre un conflict între Isus şi acestea.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro