1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

  1. După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând evanghelia lui Dumnezeu
  1. şi spunând: "S-a împlinit timpul şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape! Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie".
  1. Trecând pe lângă Marea Galileii, i-a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând năvodul în mare, căci erau pescari.
  1. Isus le-a spus: "Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni".
  1. Lăsând îndată năvoadele, l-au urmat.
  1. Şi, mergând puţin mai departe, l-a văzut pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui, reparându-şi năvoadele în barcă.
  1. El i-a chemat îndată, iar ei, lăsându-l pe tatăl lor, Zebedeu, în barcă, împreună cu zilierii lui, s-au dus după el.

I. PREGĂTIREA ACTIVITĂŢII PUBLICE
A LUI ISUS


Predica lui Ioan Botezătorul
(Mt 3,1-12; Lc 3,1-9.15-17; In 1,19-28)

Capitolul 1
II. ACTIVITATEA LUI ISUS ÎN GALILEEA

Începutul predicării lui Isus
(Mt 4,12-17; Lc 4,14-15)
    14 După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând evanghelia lui Dumnezeu 15 şi spunând: "S-a împlinit timpul şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape! Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie".

Chemarea primilor discipoli
(Mt 4,18-22; Lc 5,1-11)
    16 Trecând pe lângă Marea Galileii, i-a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând năvodul h în mare, căci erau pescari. 17 Isus le-a spus: "Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni". 18 Lăsând îndată năvoadele, l-au urmat. 19 Şi, mergând puţin mai departe, l-a văzut pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui, reparându-şi năvoadele în barcă. 20 El i-a chemat îndată, iar ei, lăsându-l pe tatăl lor, Zebedeu, în barcă, împreună cu zilierii lui, s-au dus după el.

 

Note de subsol


h Termenul grec amphiballein are sensul de "a arunca năvodul". Năvodul, înfăşurat pe mână, era lansat în apă printr-o mişcare circulară a braţului.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro