1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

  1. A venit la el un lepros, l-a rugat şi, îngenunchind, i-a spus: "Dacă vrei, poţi să mă cureţi".
  1. Lui i s-a făcut milă şi, întinzând mâna, l-a atins şi i-a spus: "Vreau, curăţă-te!"
  1. Şi îndată lepra l-a părăsit şi a fost curăţat.
  1. Atunci, avertizându-l cu hotărâre, l-a trimis afară,
  1. spunându-i: "Vezi să nu spui nimănui nimic, dar mergi, arată-te preotului şi adu jertfă pentru curăţarea ta cele poruncite de Moise ca mărturie pentru ei".
  1. Însă el, după ce a ieşit, a început să spună tuturor şi să răspândească vestea, aşa încât [Isus] nu mai putea să intre în cetate în văzul lumii, ci stătea afară, în locuri retrase. Şi veneau la el de pretutindeni.

I. PREGĂTIREA ACTIVITĂŢII PUBLICE
A LUI ISUS


Predica lui Ioan Botezătorul
(Mt 3,1-12; Lc 3,1-9.15-17; In 1,19-28)

Capitolul 1Vindecarea unui lepros
(Mt 8,2-4; Lc 5,12-16)
    40 A venit la el un lepros, l-a rugat şi, îngenunchind i, i-a spus: "Dacă vrei, poţi să mă cureţi". 41 Lui i s-a făcut milă şi, întinzând mâna, l-a atins şi i-a spus: "Vreau, curăţă-te!" 42 Şi îndată lepra l-a părăsit şi a fost curăţat. 43 Atunci, avertizându-l j cu hotărâre, l-a trimis afară, 44 spunându-i: "Vezi să nu spui nimănui nimic, dar mergi, arată-te preotului şi adu jertfă pentru curăţarea k ta cele poruncite de Moise ca mărturie pentru ei". 45 Însă el, după ce a ieşit, a început să spună tuturor şi să răspândească vestea, aşa încât [Isus] nu mai putea să intre în cetate în văzul lumii, ci stătea afară, în locuri retrase. Şi veneau la el de pretutindeni.

 

Note de subsol


i Unele manuscrise omit: îngenunchind, altele adaugă: în faţa lui.
j Lit.: Şi răstindu-se la el, l-a alungat afară îndată, spunându-i...
k Lepra era considerată una dintre cele mai mari nenorociri care pot lovi un om. Cel atins de lepră era considerat ca un copil născut mort. Leprosul era declarat impur şi exclus din comunitate. Trebuia să îmbrace haine rupte, să aibă părul neîngrijit şi faţa acoperită. Întâlnirea cu un lepros însemna contaminare. Vindecarea de lepră era considerată o minune. Preoţii, constatând vindecarea, dădeau un document scris că omul a fost declarat curat şi putea reintra în societate.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro