1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

    1. şi predica zicând: "Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg cureaua încălţămintei.
    1. Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza cu Duhul Sfânt".
    1. În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan.
    1. Şi îndată ce s-a ridicat din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul, ca un porumbel, coborând asupra lui.
    1. Şi din cer s-a auzit un glas: "Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit bucuria".

I. PREGĂTIREA ACTIVITĂŢII PUBLICE
A LUI ISUS


Predica lui Ioan Botezătorul
(Mt 3,1-12; Lc 3,1-9.15-17; In 1,19-28)

Capitolul 1

7 şi predica zicând: "Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg f cureaua încălţămintei. 8 Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza cu Duhul Sfânt".

Botezul lui Isus
(Mt 3,13-17; Lc 3,21-22)
    9 În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan. 10 Şi îndată ce s-a ridicat din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul, ca un porumbel, coborând asupra lui. 11 Şi din cer s-a auzit un glas: "Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit bucuria".

 

Note de subsol


f A se apleca şi a dezlega cureaua încălţămintei făcea parte din obligaţiile unui sclav. După învăţătura rabinică, numai sclavii păgâni, nu cei evrei, puteau fi obligaţi la acest serviciu. Faptul că Ioan nu se consideră vrednic pentru această acţiune scoate în evidenţă umilinţa lui şi superioritatea fără limită a celui care este prevestit.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro