1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 10

  1. Când pleca la drum, un om a venit în fugă şi, îngenunchind, l-a întrebat: "Învăţătorule bun, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?"
  1. Isus i-a zis: "De ce-mi spui bun? Nimeni nu este bun decât numai Dumnezeu.
  1. Cunoşti poruncile: Să nu ucizi! Să nu comiţi adulter! Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă! Să nu înşeli! Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta!"
  1. Atunci el i-a zis: "Învăţătorule, toate acestea le-am păzit din tinereţea mea".
  1. Isus, privindu-l, l-a îndrăgit şi i-a spus: "Un lucru îţi lipseşte: mergi, vinde ceea ce ai şi dă săracilor şi vei avea comoară în cer, apoi vino şi urmează-mă!"
  1. Întristat de acest cuvânt, el a plecat mâhnit pentru că avea multe bogăţii.
  1. Atunci, privind în jur, Isus le-a spus discipolilor săi: "Cât de greu vor intra în împărăţia lui Dumnezeu cei care au bogăţii!"
  1. Discipolii se mirau de cuvintele lui. Dar Isus le-a zis din nou: "Copii, cât de greu se intră în împărăţia lui Dumnezeu!
  1. Mai uşor este ca o cămilă să treacă prin urechea acului decât ca un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu".
  1. Iar ei erau peste măsură de uluiţi şi spuneau între ei: "Atunci, cine se poate mântui?"
  1. Privindu-i, Isus le-a spus: "Pentru oameni este imposibil, nu însă pentru Dumnezeu, căci pentru Dumnezeu toate sunt posibile".
  1. Petru a început să-i spună: "Iată, noi am lăsat toate şi te-am urmat".
  1. Isus i-a zis: "Adevăr vă spun că nu este nimeni care a părăsit casă, sau fraţi, sau surori, sau mamă, sau tată, sau copii, sau ogoare pentru mine şi pentru evanghelie
  1. şi să nu primească însutit acum, în timpul acesta, case, fraţi, surori, mame, copii şi ogoare, dar şi persecuţii, iar în veacul care va veni, viaţa veşnică.

Căsătoria şi divorţul
(Mt 19,1-9)

Capitolul 10Tânărul bogat
(Mt 19,16-30; Lc 18,18-30)
    17 Când pleca la drum, un om a venit în fugă şi, îngenunchind, l-a întrebat: "Învăţătorule bun, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?" 18 Isus i-a zis: "De ce-mi spui bun? Nimeni nu este bun decât numai Dumnezeu. 19 Cunoşti poruncile: Să nu ucizi! Să nu comiţi adulter! Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă! Să nu înşeli! c Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta!" 20 Atunci el i-a zis: "Învăţătorule, toate acestea le-am păzit din tinereţea mea" d. 21 Isus, privindu-l, l-a îndrăgit şi i-a spus: "Un lucru îţi lipseşte: mergi, vinde ceea ce ai şi dă săracilor şi vei avea comoară în cer, apoi vino şi urmează-mă!" 22 Întristat de acest cuvânt, el a plecat mâhnit pentru că avea multe bogăţii.
     23 Atunci, privind în jur, Isus le-a spus discipolilor săi: "Cât de greu vor intra în împărăţia lui Dumnezeu cei care au bogăţii!" 24 Discipolii se mirau de cuvintele lui. Dar Isus le-a zis din nou: "Copii, cât de greu se intră în împărăţia lui Dumnezeu! e 25 Mai uşor este ca o cămilă să treacă prin urechea acului decât ca un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu". 26 Iar ei erau peste măsură de uluiţi şi spuneau între ei: "Atunci, cine se poate mântui?" 27 Privindu-i, Isus le-a spus: "Pentru oameni este imposibil, nu însă pentru Dumnezeu, căci pentru Dumnezeu toate sunt posibile".
     28 Petru a început să-i spună: "Iată, noi am lăsat toate şi te-am urmat". 29 Isus i-a zis: "Adevăr vă spun că nu este nimeni care a părăsit casă, sau fraţi, sau surori, sau mamă, sau tată, sau copii, sau ogoare pentru mine şi pentru evanghelie 30 şi să nu primească însutit acum, în timpul acesta, case, fraţi, surori, mame, copii şi ogoare, dar şi persecuţii, iar în veacul care va veni, viaţa veşnică.

 

Note de subsol


c Unele manuscrise omit: Să nu înşeli! probabil armonizare după Mt 19,18 şi Lc 18,20.
d La evrei, copilul devenea responsabil pentru faptele sale când împlinea 12 ani.
e Multe manuscrise prezintă varianta: Cât de greu este pentru cei care-şi pun încrederea în bogăţii să intre în împărăţia lui Dumnezeu!
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro