1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 11

  1. Şi a intrat în Ierusalim, în templu; şi, privind toate în jur, fiind deja la timpul înserării, a ieşit spre Betania împreună cu cei doisprezece.
  1. În ziua următoare, ieşind ei din Betania, lui i s-a făcut foame.
  1. Văzând de departe un smochin înfrunzit, s-a dus acolo, doar va găsi ceva în el. Când a ajuns la el, n-a găsit nimic decât frunze, pentru că nu era timpul smochinelor.
  1. Şi i-a zis: "Nimeni să nu mai mănânce rod din tine în veci!" Iar discipolii lui ascultau.
  1. Apoi au venit la Ierusalim şi, intrând în templu, a început să-i alunge pe cei care vindeau şi cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele vânzătorilor de porumbei.
  1. Şi nu permitea nimănui să care vreun vas prin templu.
  1. Îi învăţa şi le spunea: "Nu este scris oare: Casa mea se va numi casă de rugăciune pentru toate popoarele? Dar voi aţi făcut-o peştera tâlharilor".
  1. Arhiereii şi cărturarii au auzit şi căutau cum să-l dea la moarte; dar se temeau de el pentru că toată mulţimea era încântată de învăţătura lui.
  1. Când s-a înserat, au ieşit din cetate.
  1. Dimineaţa, când au trecut din nou pe acolo, au văzut smochinul uscat din rădăcină.
  1. Amintindu-şi, Petru i-a spus: "Învăţătorule, iată, smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat".
  1. Răspunzând, Isus le-a zis: "Aveţi credinţă în Dumnezeu!
  1. Adevăr vă spun: oricine ar spune acestui munte «Ridică-te şi aruncă-te în mare» şi nu s-ar îndoi în inima lui, ci ar crede că se va împlini ceea ce spune, i se va da.
  1. De aceea vă spun: tot ceea ce veţi cere în rugăciune, credeţi că aţi primit deja şi vi se va da.
  1. Iar când sunteţi în rugăciune, dacă aveţi ceva împotriva cuiva, iertaţi, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greşelile voastre".
  1. .

V. ACTIVITATEA LUI ISUS ÎN IERUSALIM

Intrarea lui Isus în Ierusalim
(Mt 21,1-16; Lc 19,28-40; In 12,12-16)

Capitolul 11

11 Şi a intrat în Ierusalim, în templu; şi, privind toate în jur, fiind deja la timpul înserării, a ieşit spre Betania împreună cu cei doisprezece.

Smochinul blestemat
(Mt 21,18-19)
    12 În ziua următoare, ieşind ei din Betania, lui i s-a făcut foame. 13 Văzând de departe un smochin înfrunzit, s-a dus acolo, doar va găsi ceva în el. Când a ajuns la el, n-a găsit nimic decât frunze b, pentru că nu era timpul smochinelor. 14 Şi i-a zis: "Nimeni să nu mai mănânce rod din tine în veci!" Iar discipolii lui ascultau.

Alungarea vânzătorilor din templu
(Mt 21,12-17; Lc 19,45-48; In 2,13-22)
    15 Apoi au venit la Ierusalim şi, intrând în templu, a început să-i alunge pe cei care vindeau şi cumpărau în templu c, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele vânzătorilor de porumbei. 16 Şi nu permitea nimănui să care vreun vas prin templu. 17 Îi învăţa şi le spunea: "Nu este scris oare:
    Casa mea se va numi casă de rugăciune
    pentru toate popoarele?

    Dar voi aţi făcut-o peştera tâlharilor".
18 Arhiereii şi cărturarii au auzit şi căutau cum să-l dea la moarte; dar se temeau de el d pentru că toată mulţimea era încântată de învăţătura lui. 19 Când s-a înserat, au ieşit din cetate.

Credinţa şi rugăciunea
(Mt 21,20-22)
    20 Dimineaţa, când au trecut din nou pe acolo, au văzut smochinul uscat din rădăcină. 21 Amintindu-şi, Petru i-a spus: "Învăţătorule, iată, smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat". 22 Răspunzând, Isus le-a zis: "Aveţi credinţă în Dumnezeu! 23 Adevăr vă spun: oricine ar spune acestui munte «Ridică-te şi aruncă-te în mare» şi nu s-ar îndoi în inima lui, ci ar crede că se va împlini ceea ce spune, i se va da. 24 De aceea vă spun: tot ceea ce veţi cere în rugăciune, credeţi că aţi primit deja şi vi se va da. 25 Iar când sunteţi în rugăciune, dacă aveţi ceva împotriva cuiva, iertaţi, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greşelile voastre". 26  e.

 

Note de subsol


b Prin această acţiune simbolică, Isus vrea să-i facă pe ucenici să înţeleagă că soarta Israelului era hotărâtă întrucât religiozitatea lui era doar exterioară, credinţa nu aducea roade. În sensul acesta se exprimaseră profeţii, folosind de multe ori imaginea smochinului şi a viţei de vie neroditoare (Is 5,1-7; Ier 8,13; Mih 7,1-2).
c Scena se petrece în curtea păgânilor, unde se vindeau animalele pentru sacrificiile de la templu, vinul, untdelemnul şi sarea. Tot aici se schimbau monedele greceşti şi romane ale pelerinilor în moneda ebraică (shekel), singura admisă pentru plătirea taxelor pentru templu.
d Faptul că în acţiunea lui Isus nu intervin nici gărzile templului şi nici soldaţii romani se explică prin aceea că poporul aproba gestul său. De fapt, acţiunea lui Isus nu viza distrugerea cultului, ci înlăturarea abuzurilor.
e În câteva manuscrise găsim v. 26: Însă dacă voi nu iertaţi, nici Tatăl vostru din ceruri nu va ierta greşelile voastre. Totuşi, majoritatea manuscriselor nu menţionează acest verset.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro