1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 12

  1. Şi a început să le vorbească în parabole: "Un om a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc şi a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori şi a plecat într-o călătorie.
  1. La timpul cuvenit, a trimis un servitor la viticultori ca să primească de la viticultori din roadele viei.
  1. Dar ei, prinzându-l, l-au bătut şi l-au trimis cu mâinile goale.
  1. Din nou a trimis un alt servitor la ei, dar ei i-au spart capul şi l-au batjocorit.
  1. A trimis un altul, dar pe acela l-au ucis; apoi mulţi alţii, dar pe unii i-au bătut, pe alţii i-au ucis.
  1. Mai avea încă unul, pe fiul său iubit; în cele din urmă, l-a trimis pe acesta la ei, zicându-şi: «Pe fiul meu îl vor respecta».
  1. Însă viticultorii aceia şi-au spus între ei: «Acesta este moştenitorul. Haideţi să-l ucidem şi moştenirea va fi a noastră!»
  1. Şi, prinzându-l, l-au ucis şi l-au aruncat afară din vie.
  1. Ce va face oare stăpânul viei? Va veni şi-i va ucide pe viticultori, iar via o va da altora.
  1. N-aţi citit niciodată textul acesta: Piatra pe care au aruncat-o constructorii, aceasta a devenit piatră unghiulară;
  1. Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri?"
  1. Ei căutau să-l prindă, dar se temeau de mulţime. De fapt, îşi dăduseră seama că spusese parabola aceasta pentru ei. Şi, lăsându-l, au plecat.

Parabola viticultorilor ucigaşi
(Mt 21,33-46; Lc 20,9-19)

Capitolul 12

1 Şi a început să le vorbească în parabole: "Un om a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc şi a construit un turn a. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori şi a plecat într-o călătorie. 2 La timpul cuvenit, a trimis un servitor la viticultori ca să primească de la viticultori din roadele viei. 3 Dar ei, prinzându-l, l-au bătut şi l-au trimis cu mâinile goale. 4 Din nou a trimis un alt servitor la ei, dar ei i-au spart capul şi l-au batjocorit. 5 A trimis un altul, dar pe acela l-au ucis; apoi mulţi alţii, dar pe unii i-au bătut, pe alţii i-au ucis. 6 Mai avea încă unul, pe fiul său iubit; în cele din urmă, l-a trimis pe acesta la ei, zicându-şi: «Pe fiul meu îl vor respecta». 7 Însă viticultorii aceia şi-au spus între ei: «Acesta este moştenitorul. Haideţi să-l ucidem şi moştenirea va fi a noastră!» 8 Şi, prinzându-l, l-au ucis şi l-au aruncat afară din vie.
     9 Ce va face oare stăpânul viei? Va veni şi-i va ucide pe viticultori, iar via o va da altora. 10 N-aţi citit niciodată textul acesta:
    Piatra pe care au aruncat-o constructorii,
    aceasta a devenit piatră unghiulară;

11    Domnul a făcut acest lucru
    şi este minunat în ochii noştri?"

     12 Ei căutau să-l prindă, dar se temeau de mulţime. De fapt, îşi dăduseră seama că spusese parabola aceasta pentru ei. Şi, lăsându-l, au plecat.

 

Note de subsol


a Descrierea din Marcu o aminteşte pe cea din Is 5,1-5. După ce plantează butaşii, stăpânul viei înconjoară terenul cu un gard din pietrele adunate de pe terenul desţelenit (unde lipsea piatra, se folosea o îngrăditură de mărăcini), pentru a proteja via de animale şi hoţi, amenajează teascul (un bazin scobit în piatră, în care strugurii erau zdrobiţi cu picioarele) şi turnul de pază (din piatră, partea de jos servind drept adăpost în timpul culesului, peste care se afla un foişor de observaţie pentru paznic).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro