1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 12

  1. Apoi au venit la el saduceii, care spun că nu este înviere, şi l-au întrebat:
  1. "Învăţătorule, Moise a scris pentru noi: dacă cineva are un frate care moare şi lasă în urmă soţia fără a avea copii, să o ia fratele lui ca soţie şi să ridice urmaşi fratelui său.
  1. Erau deci şapte fraţi. Primul şi-a luat soţie şi, murind, nu a lăsat urmaşi.
  1. Al doilea a luat-o şi a murit fără să lase urmaşi. Tot la fel al treilea.
  1. Şi toţi cei şapte nu au lăsat urmaşi. După ei toţi, a murit şi femeia.
  1. La înviere, când vor învia, căruia dintre ei îi va fi soţie? Căci toţi şapte au avut-o de soţie".
  1. Isus le-a zis: "Oare nu vă înşelaţi voi tocmai pentru că nu cunoaşteţi Scripturile şi nici puterea lui Dumnezeu?
  1. Căci atunci când vor învia din morţi, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri.
  1. Cât despre morţi, că vor învia, nu aţi citit în cartea lui Moise, în textul despre rug, cum i-a spus Dumnezeu: Eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob?
  1. El nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii. Vă înşelaţi amarnic!"

Parabola viticultorilor ucigaşi
(Mt 21,33-46; Lc 20,9-19)

Capitolul 12Saduceii şi învierea
(Mt 22,23-33; Lc 20,27-40)
    18 Apoi au venit la el saduceii, care spun că nu este înviere, şi l-au întrebat: 19 "Învăţătorule, Moise a scris pentru noi: dacă cineva are un frate care moare şi lasă în urmă soţia fără a avea copii, să o ia fratele lui ca soţie şi să ridice urmaşi fratelui său. 20 Erau deci şapte fraţi. Primul şi-a luat soţie şi, murind, nu a lăsat urmaşi. 21 Al doilea a luat-o şi a murit fără să lase urmaşi. Tot la fel al treilea. 22 Şi toţi cei şapte nu au lăsat urmaşi. După ei toţi, a murit şi femeia. 23 La înviere, când vor învia b, căruia dintre ei îi va fi soţie? Căci toţi şapte au avut-o de soţie".
     24 Isus le-a zis: "Oare nu vă înşelaţi voi tocmai pentru că nu cunoaşteţi Scripturile şi nici puterea lui Dumnezeu? 25 Căci atunci când vor învia din morţi, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri. 26 Cât despre morţi, că vor învia, nu aţi citit în cartea lui Moise, în textul despre rug, cum i-a spus Dumnezeu: Eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob? 27 El nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii. Vă înşelaţi amarnic!"

 

Note de subsol


b În multe manuscrise importante lipseşte: când vor învia, probabil pentru a se acomoda cu Lc 20,33 şi Mt 22,28.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro