1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 12

  1. Atunci, unul dintre cărturari, auzind că discută cu ei şi văzând că le-a răspuns bine, a venit la el şi l-a întrebat: "Care este prima dintre toate poruncile?"
  1. Isus i-a răspuns: "Prima este: Ascultă Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.
  1. Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta.
  1. A doua este aceasta: Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Nu este nici o altă poruncă mai mare decât acestea".
  1. Cărturarul i-a zis: "Bine, învăţătorule, adevărat ai spus că el este unul singur şi că nu este altul în afară de el
  1. şi a-l iubi pe el din toată inima, din tot cugetul şi din toată puterea şi a-l iubi pe aproapele ca pe tine însuţi este mai mult decât toate holocausturile şi decât toate jertfele".

Parabola viticultorilor ucigaşi
(Mt 21,33-46; Lc 20,9-19)

Capitolul 12Porunca cea mai mare
(Mt 22,34-40; Lc 10,25-28)
    28 Atunci, unul dintre cărturari, auzind că discută cu ei şi văzând că le-a răspuns bine, a venit la el şi l-a întrebat: "Care este prima dintre toate poruncile?" 29 Isus i-a răspuns: "Prima este: Ascultă Israele: c Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 30 Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta. 31 A doua este aceasta: Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Nu este nici o altă poruncă mai mare decât acestea". 32 Cărturarul i-a zis: "Bine, învăţătorule, adevărat ai spus că el este unul singur şi că nu este altul în afară de el 33 şi a-l iubi pe el din toată inima, din tot cugetul şi din toată puterea şi a-l iubi pe aproapele ca pe tine însuţi este mai mult decât toate holocausturile d şi decât toate jertfele".

 

Note de subsol


c Acest text, luat din Dt 6,4, este formula de introducere care dă şi numele rugăciunii de dimineaţă şi de seară, Shema Israel, pe care orice evreu trebuia s-o recite zilnic. De această obligaţie erau scutiţi copiii, femeile şi sclavii. Textul scris al acestei rugăciuni trebuia purtat tot timpul la filacterii.
d Sacrificiul adus în cultul VT care consta în arderea integrală a victimei (Lev 6,1-6).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro