1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 14

  1. În prima zi a Azimelor, când se jertfea Paştele, discipolii săi i-au spus: "Unde vrei să mergem să pregătim ca să mănânci Paştele?"
  1. Atunci a trimis doi dintre discipolii săi şi le-a spus: "Mergeţi în cetate şi vă va întâmpina un om care duce un urcior cu apă; mergeţi după el
  1. şi acolo unde va intra spuneţi stăpânului casei că învăţătorul zice: «Unde este camera mea, în care să mănânc Paştele cu discipolii mei?»
  1. El vă va arăta o sală mare, la etaj, gata aranjată. Pregătiţi acolo pentru noi".
  1. Discipolii au ieşit şi au venit în cetate. Ei au găsit după cum le spusese şi au pregătit Paştele.
  1. Şi, în timp ce mâncau, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, le-a dat-o şi le-a spus: "Luaţi, acesta este trupul meu".
  1. Şi, luând potirul, după ce a mulţumit, l-a dat lor şi au băut toţi din el.
  1. Şi le-a spus: "Acesta este sângele meu, al alianţei, care se varsă pentru mulţi.
  1. Adevăr vă spun că nu voi mai bea din rodul viţei până în ziua aceea când îl voi bea nou în împărăţia lui Dumnezeu".
  1. Şi, după ce au cântat imnul, au plecat spre Muntele Măslinilor.

VII. PĂTIMIREA ŞI MOARTEA LUI ISUS

Complotul împotriva lui Isus
(Mt 26,1-5; Lc 22,1-2; In 11,45-53)

Capitolul 14Pregătirea cinei pascale
(Mt 26,17-19; Lc 22,7-13)
    12 În prima zi a Azimelor, când se jertfea Paştele b, discipolii săi i-au spus: "Unde vrei să mergem să pregătim ca să mănânci Paştele?" 13 Atunci a trimis doi dintre discipolii săi şi le-a spus: "Mergeţi în cetate şi vă va întâmpina un om care duce un urcior cu apă; mergeţi după el 14 şi acolo unde va intra spuneţi stăpânului casei că învăţătorul zice: «Unde este camera mea, în care să mănânc Paştele cu discipolii mei?» 15 El vă va arăta o sală mare, la etaj, gata aranjată. Pregătiţi acolo pentru noi". 16 Discipolii au ieşit şi au venit în cetate. Ei au găsit după cum le spusese şi au pregătit Paştele.

Instituirea Euharistiei
(Mt 26,26-30; Lc 22,15-20; 1Cor 11,23-25)
    22 Şi, în timp ce mâncau, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, le-a dat-o şi le-a spus: "Luaţi, acesta este trupul meu". 23 Şi, luând potirul, după ce a mulţumit, l-a dat lor şi au băut toţi din el. 24 Şi le-a spus: "Acesta este sângele meu, al alianţei, care se varsă pentru mulţi. 25 Adevăr vă spun că nu voi mai bea din rodul viţei până în ziua aceea când îl voi bea nou în împărăţia lui Dumnezeu". 26 Şi, după ce au cântat imnul, au plecat spre Muntele Măslinilor.

 

Note de subsol


b Ceremonialul jertfirii mielului pascal se desfăşura la templu în după-amiaza zilei de 14 Nisan. Mieii erau prezentaţi preoţilor la intrarea spre altarul de jertfă. Un sunet de trâmbiţă dădea semnalul de începere a fiecărui sacrificiu. Sângele era adunat de un preot şi era vărsat înaintea altarului, de unde se scurgea printr-un sistem de conducte în pârâul Cedron. Măruntaiele şi grăsimea erau arse. Mielul jertfit era dus acasă pentru cina rituală, care avea loc în camera de sus a casei. Numărul pelerinilor era foarte mare. După o informaţie a lui Iosif Flaviu, erau jertfiţi până la 600.000 de miei; dar cifra pare exagerată.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro