1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 14

    1. Și, în timp ce mâncau, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, le-a dat-o și le-a spus: "Luați, acesta este trupul meu".
    1. Și, luând potirul, după ce a mulțumit, l-a dat lor și au băut toți din el.
    1. Și le-a spus: "Acesta este sângele meu, al alianței, care se varsă pentru mulți.
    1. Adevăr vă spun că nu voi mai bea din rodul viței până în ziua aceea când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu".

VII. PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS

Complotul împotriva lui Isus
(Mt 26,1-5; Lc 22,1-2; In 11,45-53)

Capitolul 14Instituirea Euharistiei
(Mt 26,26-30; Lc 22,15-20; 1Cor 11,23-25)
    22 Și, în timp ce mâncau, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, le-a dat-o și le-a spus: "Luați, acesta este trupul meu". 23 Și, luând potirul, după ce a mulțumit, l-a dat lor și au băut toți din el. 24 Și le-a spus: "Acesta este sângele meu, al alianței, care se varsă pentru mulți. 25 Adevăr vă spun că nu voi mai bea din rodul viței până în ziua aceea când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu".
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro