1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 15

  1. Dis-de-dimineaţă, după ce au ţinut consiliu, arhiereii, împreună cu bătrânii şi cărturarii şi tot Sinedriul, legându-l pe Isus, l-au dus şi l-au predat lui Pilat.
  2. Pilat l-a întrebat: "Tu eşti regele iudeilor?" El i-a răspuns: "Tu zici".
  3. Iar arhiereii îl acuzau de multe lucruri.
  4. Pilat l-a întrebat din nou: "Nu răspunzi nimic? Iată de câte lucruri te acuză!"
  5. Dar Isus n-a mai răspuns nimic, încât Pilat se mira.
  6. Cu ocazia sărbătorilor, le elibera un deţinut pe care îl cereau ei.
  7. Pe atunci, era în închisoare unul numit Baraba, împreună cu nişte răzvrătiţi care în timpul revoltei comiseseră crimă.
  8. Mulţimea a urcat şi a început să ceară să le facă aşa cum făcea întotdeauna.
  9. Pilat le-a răspuns: "Vreţi să vi-l eliberez pe regele iudeilor?"
  10. Căci ştia că din invidie îl dăduseră arhiereii pe mâna lui.
  11. Însă arhiereii instigau mulţimea ca să-l elibereze mai degrabă pe Baraba.
  12. Pilat le-a spus din nou: "Atunci ce să fac cu cel pe care îl numiţi regele iudeilor?"
  13. Iar ei au strigat iarăşi: "Răstigneşte-l!"
  14. Pilat le-a spus: "Dar ce rău a făcut?" Însă ei strigau mai tare: "Răstigneşte-l!"
  15. Astfel Pilat, voind să facă pe placul mulţimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, după ce a fost biciuit, l-a dat să fie răstignit.
  16. Soldaţii l-au adus în curte, adică în pretoriu, şi au adunat toată cohorta.
  17. L-au îmbrăcat cu o haină de purpură şi, împletind o coroană de spini, i-au pus-o pe cap.
  18. Apoi au început să-l salute: "Bucură-te, rege al iudeilor!"
  19. Şi-l loveau peste cap cu o trestie, îl scuipau şi, căzând în genunchi, i se închinau.
  20. Şi, după ce şi-au bătut joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură şi l-au îmbrăcat cu hainele lui. Apoi l-au dus afară ca să-l răstignească.
  21. Au constrâns un trecător, un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, tatăl lui Alexandru şi al lui Rufus, ca să ducă crucea lui Isus.
  22. L-au dus la locul numit Golgota, care, tradus, înseamnă locul Craniului.
  23. Şi i-au dat vin înmiresmat, dar el nu a luat.
  24. Apoi l-au răstignit şi, împărţind hainele lui, au aruncat zarurile pentru ele, care ce să ia.
  25. Era ceasul al treilea când l-au răstignit.
  26. Fusese scrisă inscripţia condamnării lui: "Regele Iudeilor".
  27. Împreună cu el au răstignit şi doi tâlhari, unul la dreapta şi altul la stânga lui.
  28. .
  29. Cei care treceau rosteau blasfemii, clătinând din cap şi spunând: "Hei, tu care dărâmi templul şi-l construieşti în trei zile,
  30. salvează-te pe tine însuţi coborând de pe cruce!"
  31. La fel şi arhiereii între ei îl luau în râs împreună cu cărturarii şi spuneau: "Pe alţii i-a salvat, pe sine nu se poate salva.
  32. Cristos, regele Israelului, să coboare acum de pe cruce ca să vedem şi să credem!" Îl insultau şi cei răstigniţi cu el.
  33. Pe la ceasul al şaselea s-a făcut întuneric pe întreg pământul până la ceasul al nouălea.
  34. La ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas puternic: "Eloí, Eloí, léma sabactáni?" care înseamnă: "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?"
  35. Unii dintre cei care erau de faţă, auzindu-l, spuneau: "Iată, îl cheamă pe Ilie!"
  36. Cineva a alergat şi a înmuiat un burete în oţet şi, punându-l într-o trestie, i-a dat să bea, spunând: "Lăsaţi, să vedem dacă vine Ilie ca să-l ia jos!"
  37. Dar Isus, scoţând un strigăt puternic, şi-a dat sufletul.
  38. Atunci catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de sus până jos.
  39. Când centurionul, care stătea în faţa lui, a văzut cum şi-a dat sufletul, a spus: "Cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!"
  40. Erau şi câteva femei care priveau de departe; printre ele: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob cel Mic şi a lui Ioses, şi Salome,
  41. care îl urmau de când era în Galileea şi îl slujeau; şi multe altele care urcaseră cu el la Ierusalim.
  42. Când s-a făcut seară, întrucât era ziua Pregătirii, care este ajunul sâmbetei,
  43. a venit Iosif din Arimateea, membru respectat în Sinedriu, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi a îndrăznit să intre la Pilat şi să ceară trupul lui Isus.
  44. Pilat s-a mirat că murise deja şi, chemându-l pe centurion, l-a întrebat dacă a murit de mult.
  45. Aflând de la centurion, i-a dăruit lui Iosif trupul.
  46. După ce a cumpărat un giulgiu, l-a luat jos, l-a înfăşurat în giulgiu şi l-a pus într-un mormânt care fusese săpat în stâncă. Apoi a rostogolit piatra la intrarea în mormânt.
  47. Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Ioses, priveau unde l-au pus.

  Isus înaintea lui Pilat
  (Mt 27,1-2.11-14; Lc 23,1-5; In 18,28-38)

  Capitolul 15

  1 Dis-de-dimineaţă, după ce au ţinut consiliu, arhiereii, împreună cu bătrânii şi cărturarii şi tot Sinedriul, legându-l pe Isus, l-au dus şi l-au predat lui Pilat. 2 Pilat l-a întrebat: "Tu eşti regele iudeilor?" El i-a răspuns: "Tu zici". 3 Iar arhiereii îl acuzau de multe lucruri. 4 Pilat l-a întrebat din nou: "Nu răspunzi nimic? Iată de câte lucruri te acuză!" 5 Dar Isus n-a mai răspuns nimic, încât Pilat se mira.

  Condamnarea lui Isus
  (Mt 27,15-26; Lc 23,13-25; In 18,39-19,16)
      6 Cu ocazia sărbătorilor, le elibera un deţinut pe care îl cereau ei. 7 Pe atunci, era în închisoare unul numit Baraba a, împreună cu nişte răzvrătiţi care în timpul revoltei comiseseră crimă. 8 Mulţimea a urcat b şi a început să ceară să le facă aşa cum făcea întotdeauna. 9 Pilat le-a răspuns: "Vreţi să vi-l eliberez pe regele iudeilor?" 10 Căci ştia că din invidie îl dăduseră arhiereii pe mâna lui. 11 Însă arhiereii instigau mulţimea ca să-l elibereze mai degrabă pe Baraba. 12 Pilat le-a spus din nou: "Atunci ce să fac c cu cel pe care îl numiţi regele iudeilor?" 13 Iar ei au strigat iarăşi: "Răstigneşte-l!" 14 Pilat le-a spus: "Dar ce rău a făcut?" Însă ei strigau mai tare: "Răstigneşte-l!" 15 Astfel Pilat, voind să facă pe placul mulţimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, după ce a fost biciuit, l-a dat să fie răstignit.

  Încoronarea cu spini
  (Mt 27,27-31; In 19,1-3)
      16 Soldaţii l-au adus în curte, adică în pretoriu, şi au adunat toată cohorta. 17 L-au îmbrăcat cu o haină de purpură şi, împletind o coroană de spini, i-au pus-o pe cap. 18 Apoi au început să-l salute: "Bucură-te, rege al iudeilor!" 19 Şi-l loveau peste cap cu o trestie, îl scuipau şi, căzând în genunchi, i se închinau. 20 Şi, după ce şi-au bătut joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură şi l-au îmbrăcat cu hainele lui. Apoi l-au dus afară ca să-l răstignească.

  Răstignirea lui Isus
  (Mt 27,32-44; Lc 23,26-43; In 19,17-27)
      21 Au constrâns un trecător, un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, tatăl lui Alexandru şi al lui Rufus, ca să ducă crucea lui Isus. 22 L-au dus la locul numit Golgota, care, tradus, înseamnă locul Craniului. 23 Şi i-au dat vin înmiresmat d, dar el nu a luat. 24 Apoi l-au răstignit
  şi, împărţind hainele lui,
  au aruncat zarurile pentru ele,
  care ce să ia.
  25 Era ceasul al treilea e când l-au răstignit. 26 Fusese scrisă inscripţia condamnării lui: "Regele Iudeilor". 27 Împreună cu el au răstignit şi doi tâlhari, unul la dreapta şi altul la stânga lui. 28  f.
       29 Cei care treceau rosteau blasfemii, clătinând din cap şi spunând: "Hei, tu care dărâmi templul şi-l construieşti în trei zile, 30 salvează-te pe tine însuţi coborând de pe cruce!" 31 La fel şi arhiereii între ei îl luau în râs împreună cu cărturarii şi spuneau: "Pe alţii i-a salvat, pe sine nu se poate salva. 32 Cristos, regele Israelului, să coboare acum de pe cruce ca să vedem şi să credem!" Îl insultau şi cei răstigniţi cu el.

  Moartea lui Isus
  (Mt 27,45-56; Lc 23,44-49; In 19,28-30)
      33 Pe la ceasul al şaselea s-a făcut întuneric pe întreg pământul până la ceasul al nouălea. 34 La ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas puternic: "Eloí, Eloí, léma sabactáni?" care înseamnă: "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?" 35 Unii dintre cei care erau de faţă, auzindu-l, spuneau: "Iată, îl cheamă pe Ilie!" 36 Cineva a alergat şi a înmuiat un burete în oţet şi, punându-l într-o trestie, i-a dat să bea, spunând: "Lăsaţi, să vedem dacă vine Ilie ca să-l ia jos!" 37 Dar Isus, scoţând un strigăt puternic, şi-a dat sufletul.
       38 Atunci catapeteasma g templului s-a sfâşiat în două de sus până jos. 39 Când centurionul, care stătea în faţa lui, a văzut cum şi-a dat sufletul, a spus: "Cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!"
       40 Erau şi câteva femei care priveau de departe; printre ele: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob cel Mic şi a lui Ioses, şi Salome, 41 care îl urmau de când era în Galileea şi îl slujeau; şi multe altele care urcaseră cu el la Ierusalim.

  Înmormântarea lui Isus
  (Mt 27,57-61; Lc 23,50-56; In 19,38-42)
      42 Când s-a făcut seară, întrucât era ziua Pregătirii, care este ajunul sâmbetei, 43 a venit Iosif din Arimateea, membru respectat în Sinedriu, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi a îndrăznit să intre la Pilat şi să ceară trupul lui Isus. 44 Pilat s-a mirat că murise deja şi, chemându-l pe centurion, l-a întrebat dacă a murit de mult. 45 Aflând de la centurion, i-a dăruit lui Iosif trupul. 46 După ce a cumpărat un giulgiu, l-a luat jos, l-a înfăşurat în giulgiu şi l-a pus într-un mormânt care fusese săpat în stâncă. Apoi a rostogolit piatra la intrarea în mormânt. 47 Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Ioses, priveau unde l-au pus.

   

  Note de subsol


  a În aramaică înseamnă: "Fiul tatălui", nume foarte răspândit în timpul lui Isus.
  b Multe manuscrise în loc de: a urcat, au: a strigat.
  c Unele manuscrise au: ce vreţi să fac, după Mt 27,21; Lc 23,20.
  d Era obiceiul la evrei de a oferi unui condamnat la moarte o băutură de vin aromatizat cu mir, folosit în antichitate ca anestezic. Aroma de mir era extrasă dintr-o plantă numită "mir" care creşte în Arabia. Din ramurile ei se extrăgea un suc dens, albicios, folosit şi ca ingredient la prepararea miresmelor cu care se ungeau morţii. Isus nu acceptă această băutură pentru că vrea să rămână conştient până în ultima clipă.
  e Apare clar în acest capitol că Marcu împarte ziua în patru părţi: de dimineaţă, ora 6 (15,1); până la ceasul al treilea, ora 9 (15,25); până la ceasul al şaselea, ora 12 (15,33); până la ceasul al nouălea, ora 15 (15,34); până seara, ora 18 (15,42).
  f Multe manuscrise, căutând să armonizeze textul cu Lc 22,7; Is 53,12, introduc v. 28: Astfel s-a împlinit Scriptura care spune: "Şi a fost socotit cu cei fărădelege".
  g Această catapeteasmă se afla între sanctuar şi Sfânta Sfintelor şi era o perdea de in răsucit şi mătase violetă, stacojie, şi vişinie (Ex 26,31-33), de aproximativ 20 m înălţime, 10 m lăţime şi 25 cm grosime. Catapeteasma ruptă înseamnă: 1) sfârşitul cultului VT; 2) deschiderea posibilităţii de a ajunge la Dumnezeu (Evr 9,8; 10,19-20).
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro