1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 16

  1. După ce a înviat, în dimineaţa primei zile a săptămânii, [Isus] i-a apărut mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte diavoli.
  1. Ea a plecat şi a povestit celor care fuseseră cu el, care acum se tânguiau şi plângeau.
  1. Dar, când au auzit că trăieşte şi că a fost văzut de ea, ei n-au crezut-o.
  1. După acestea, a apărut altor doi dintre ei, sub o altă înfăţişare, în timp ce mergeau la câmp,
  1. iar ei s-au întors şi au povestit celorlalţi, însă nu i-au crezut nici pe aceştia.
  1. În sfârşit, a apărut şi celor unsprezece, pe când stăteau la masă, şi i-a dojenit pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor pentru că nu i-au crezut pe cei care l-au văzut înviat din morţi.
  1. Apoi le-a spus: "Mergeţi în toată lumea şi predicaţi evanghelia la toată făptura.

VIII. ÎNVIEREA LUI ISUS

Mormântul gol
(Mt 28,1-8; Lc 24,1-12; In 20,1-10)

Capitolul 16Isus apare Mariei Magdalena
(Mt 28,9-10; Lc 24,10-11; In 20,14-18)
    9 După ce a înviat, în dimineaţa primei zile a săptămânii, [Isus] i-a apărut mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte diavoli. 10 Ea a plecat şi a povestit celor care fuseseră cu el, care acum se tânguiau şi plângeau. 11 Dar, când au auzit că trăieşte şi că a fost văzut de ea, ei n-au crezut-o.
Isus apare discipolilor
(Lc 24,13-36; In 20,19-23)
     12 După acestea, a apărut altor doi dintre ei, sub o altă înfăţişare, în timp ce mergeau la câmp, 13 iar ei s-au întors şi au povestit celorlalţi, însă nu i-au crezut nici pe aceştia. 14 În sfârşit, a apărut şi celor unsprezece, pe când stăteau la masă, şi i-a dojenit pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor pentru că nu i-au crezut pe cei care l-au văzut înviat din morţi b.

Trimiterea apostolilor în misiune
(Mt 28,16-20; Lc 24,47-48; Fap 1,4-11)
    15 Apoi le-a spus: "Mergeţi în toată lumea şi predicaţi evanghelia la toată făptura.

 

Note de subsol


b Puţine manuscrise adaugă aici: Însă ei s-au apărat, spunând: "Acest veac de nelegiuire şi necredinţă este sub stăpânirea Satanei, care nu le îngăduie celor stăpâniţi de duhuri necurate să primească adevărul şi puterea lui Dumnezeu". De aceea îi ziceau lui Cristos: "Arată-ţi acum dreptatea!" Iar Cristos le-a răspuns: "S-a umplut măsura anilor puterii Satanei, dar se apropie alte lucruri îngrozitoare. Eu am fost trimis la moarte pentru cei păcătoşi, ca ei să se întoarcă la adevăr şi să nu mai păcătuiască, ci să moştenească în cer gloria spirituală şi nepieritoare a dreptăţii".
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro