1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 2

  1. Când a intrat din nou în Cafarnaum, după câteva zile, s-a auzit că el este în casă.
  2. Mulţi s-au adunat, aşa încât nu mai era loc nici înaintea uşii, iar el le vestea cuvântul.
  3. Au venit la el aducând un paralizat purtat de patru [bărbaţi].
  4. Şi, neputând să-l aducă până la el din cauza mulţimii, au desfăcut acoperişul unde era el şi, după ce au făcut o deschizătură, au lăsat în jos targa pe care zăcea paralizatul.
  5. Văzând credinţa lor, Isus i-a spus celui paralizat: "Fiule, îţi sunt iertate păcatele!"
  6. Stăteau acolo unii cărturari care se întrebau în inimile lor:
  7. "De ce vorbeşte acesta astfel? E o blasfemie! Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu?"
  8. Îndată ce a cunoscut Isus în duhul său că ei se întreabă astfel în sine, le-a spus: "De ce gândiţi astfel în inimile voastre?
  9. Ce este mai uşor: a spune celui paralizat «Păcatele îţi sunt iertate!», sau a spune «Ridică-te, ia-ţi targa şi umblă!»?
  10. Însă, ca să ştiţi că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ - i-a spus celui paralizat -
  11. îţi spun: ridică-te, ia-ţi targa şi du-te la casa ta!"
  12. El s-a ridicat şi îndată, luându-şi targa, a ieşit în văzul tuturor aşa încât toţi erau uluiţi şi-l preamăreau pe Dumnezeu, spunând: "Niciodată nu am văzut aşa ceva".
  13. A ieşit din nou pe ţărmul mării şi toată mulţimea venea după el, iar el îi învăţa.
  14. Trecând, l-a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, stând la postul de vamă şi i-a zis: "Urmează-mă!" Ridicându-se, acesta l-a urmat.
  15. În timp ce era la masă în casa lui, mulţi vameşi şi păcătoşi stăteau la masă împreună cu Isus şi discipolii lui, pentru că mulţi îl urmau.
  16. Cărturarii fariseilor, văzând că mănâncă împreună cu păcătoşii şi vameşii, au spus discipolilor lui: "Mănâncă împreună cu vameşii şi păcătoşii?"
  17. Când a auzit, Isus le-a spus: "Nu au nevoie de medic cei sănătoşi, ci bolnavii. Nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi".
  18. Discipolii lui Ioan şi fariseii posteau. Au venit şi i-au spus: "De ce discipolii lui Ioan şi discipolii fariseilor postesc, iar discipolii tăi nu postesc?"
  19. Isus le-a spus: "Pot oare nuntaşii să postească atât timp cât mirele este cu ei? Cât timp au mirele cu ei, nu pot să postească.
  20. Vor veni însă zile în care mirele va fi luat de la ei şi atunci, în ziua aceea, vor posti.
  21. Nimeni nu coase un petic dintr-o stofă nouă la o haină veche; altfel, peticul nou trage din haina veche şi ruptura devine mai mare.
  22. Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altfel, vinul va sparge burdufurile şi se vor pierde şi vinul şi burdufurile. Însă vinul nou se pune în burdufuri noi".
  23. Într-o zi de sâmbătă, el trecea printre lanuri de grâu. Pe drum, discipolii săi au început să rupă spice.
  24. Atunci fariseii i-au spus: "Uite-i! De ce fac ce nu este permis în zi de sâmbătă?"
  25. Iar el le-a spus: "Nu aţi citit niciodată ce a făcut David când ducea lipsă şi i-a fost foame lui şi celor care erau cu el,
  26. cum a intrat în casa lui Dumnezeu pe vremea marelui preot Abiatar şi a mâncat pâinile ofrandei pe care nu aveau voie să le mănânce decât preoţii şi a dat şi celor care erau cu el?"
  27. Şi le-a spus: "Sâmbăta a fost făcută pentru om şi nu omul pentru sâmbătă;
  28. pentru că Fiul Omului este stăpân şi al sâmbetei".

  Vindecarea unui om paralizat
  (Mt 9,1-8; Lc 5,17-26)

  Capitolul 2

  1 Când a intrat din nou în Cafarnaum, după câteva zile, s-a auzit că el este în casă. 2 Mulţi s-au adunat, aşa încât nu mai era loc nici înaintea uşii, iar el le vestea cuvântul. 3 Au venit la el aducând un paralizat purtat de patru [bărbaţi]. 4 Şi, neputând să-l aducă până la el din cauza mulţimii, au desfăcut acoperişul unde era el şi, după ce au făcut o deschizătură, au lăsat în jos targa pe care zăcea paralizatul. 5 Văzând credinţa lor, Isus i-a spus celui paralizat: "Fiule, îţi sunt iertate păcatele!" 6 Stăteau acolo unii cărturari care se întrebau în inimile lor: 7 "De ce vorbeşte acesta astfel? E o blasfemie! Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu?" 8 Îndată ce a cunoscut Isus în duhul său că ei se întreabă astfel în sine, le-a spus: "De ce gândiţi astfel în inimile voastre? 9 Ce este mai uşor: a spune celui paralizat «Păcatele îţi sunt iertate!», sau a spune «Ridică-te, ia-ţi targa şi umblă!»? 10 Însă, ca să ştiţi că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ - i-a spus celui paralizat - 11 îţi spun: ridică-te, ia-ţi targa şi du-te la casa ta!" 12 El s-a ridicat şi îndată, luându-şi targa, a ieşit în văzul tuturor aşa încât toţi erau uluiţi şi-l preamăreau pe Dumnezeu, spunând: "Niciodată nu am văzut aşa ceva".

  Chemarea lui Levi
  (Mt 9,9-13; Lc 5,27-32)
      13 A ieşit din nou pe ţărmul mării şi toată mulţimea venea după el, iar el îi învăţa. 14 Trecând, l-a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, stând la postul de vamă a şi i-a zis: "Urmează-mă!" Ridicându-se, acesta l-a urmat. 15 În timp ce era la masă în casa lui, mulţi vameşi şi păcătoşi b stăteau la masă împreună cu Isus şi discipolii lui, pentru că mulţi îl urmau. 16 Cărturarii fariseilor, văzând că mănâncă împreună cu păcătoşii şi vameşii, au spus discipolilor lui: "Mănâncă împreună cu vameşii şi păcătoşii?" 17 Când a auzit, Isus le-a spus: "Nu au nevoie de medic cei sănătoşi, ci bolnavii. Nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi".

  Despre post. Vechiul şi noul
  (Mt 9,14-17; Lc 5,33-39)
      18 Discipolii lui Ioan şi fariseii posteau. Au venit şi i-au spus: "De ce discipolii lui Ioan şi discipolii fariseilor postesc, iar discipolii tăi nu postesc?" 19 Isus le-a spus: "Pot oare nuntaşii să postească atât timp cât mirele este cu ei? Cât timp au mirele cu ei, nu pot să postească. 20 Vor veni însă zile în care mirele va fi luat de la ei şi atunci, în ziua aceea, vor posti.
       21 Nimeni nu coase un petic dintr-o stofă nouă c la o haină veche; altfel, peticul nou trage din haina veche şi ruptura devine mai mare. 22 Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altfel, vinul va sparge burdufurile şi se vor pierde şi vinul şi burdufurile. Însă vinul nou se pune d în burdufuri noi".

  Spicele rupte şi respectarea sâmbetei
  (Mt 12,1-8; Lc 6,1-5)
      23 Într-o zi de sâmbătă, el trecea printre lanuri de grâu. Pe drum, discipolii săi au început să rupă spice. 24 Atunci fariseii i-au spus: "Uite-i! De ce fac ce nu este permis în zi de sâmbătă?" 25 Iar el le-a spus: "Nu aţi citit niciodată ce a făcut David când ducea lipsă şi i-a fost foame lui şi celor care erau cu el, 26 cum a intrat în casa lui Dumnezeu pe vremea marelui preot Abiatar e şi a mâncat pâinile ofrandei f pe care nu aveau voie să le mănânce decât preoţii şi a dat şi celor care erau cu el?" 27 Şi le-a spus: "Sâmbăta a fost făcută pentru om şi nu omul pentru sâmbătă; 28 pentru că Fiul Omului este stăpân şi al sâmbetei".

   

  Note de subsol


  a Cetatea Cafarnaum avea un oficiu vamal la care se percepeau taxele pe circulaţia mărfurilor şi nu impozitul pe venit. Era situat pe drumul comercial ce lega Damascul de Marea Mediterană şi Egipt şi la graniţa dintre Galileea şi Trahonitida. Levi era în serviciul lui Irod Antipa.
  b Nu este vorba de păcătoşi publici, ci de aceia pe care fariseii îi dispreţuiau pentru că nu respectau cu stricteţe legea strămoşească.
  c Lit.: petic de stofă nedată la apă..., altfel, stofa trage din ea, cea nouă din cea veche... Spre deosebire de Lc 5,36, unde formula este simplificată, Marcu insistă mai mult asupra incompatibilităţii combinaţiei dintre nou şi vechi. Termenul grec agnafon indică aici o bucată de stofă nouă care nu a fost nici spălată, nici presată, şi care, pusă la haina veche, la prima spălare, se strânge şi face ca partea veche să se rupă de jur împrejur.
  d Câteva manuscrise importante omit: se pune.
  e Unele manuscrise omit: pe vremea marelui preot Abiatar, probabil pentru a evita dificultatea problemei pe care o ridică. Marele preot de la sanctuarul de la Nob, care l-a primit pe David (1Sam 21,1-9), se numea Ahimelek. Fiul acestuia se numea Abiatar şi a fost mare preot în timpul domniei lui David. Tradiţia îi atribuie lui aceste evenimente anterioare perioadei de domnie a lui David.
  f Cele douăsprezece pâini nedospite care erau puse în faţa arcei alianţei în fiecare sâmbătă (Ex 25,30; 35,13; 39;36; 40,23). Instrucţiunile lui Moise pentru cortul din pustiu cereau ca aceste pâini să fie puse pe o masă din lemn de salcâm, în faţa lui Iahve, şi să fie reînnoite săptămânal ca o jertfă adusă lui Dumnezeu, în semn de recunoştinţă pentru darurile primite şi ca un sigiliu al alianţei, însă nu erau considerate ca servind drept hrană pentru Dumnezeu. Numai preoţii puteau să consume pâinile, după ce le înlocuiau cu cele proaspete (Lev 24, 5-9).
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro