1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 3

    1. Au venit mama şi fraţii lui şi, stând afară, au trimis la el ca să-l cheme.
    1. Mulţimea era aşezată în jurul lui şi i-au spus: "Iată, mama ta şi fraţii tăi te caută afară".
    1. Iar el le-a răspuns: "Cine este mama mea şi cine sunt fraţii mei?"
    1. Şi, rotindu-şi privirea peste cei aşezaţi în jurul lui, a spus: "Iată mama mea şi fraţii mei!
    1. Oricine face voinţa lui Dumnezeu, acela îmi este frate şi soră şi mamă".

Vindecarea omului cu mâna paralizată
(Mt 12,9-14; Lc 6,6-11)

Capitolul 3Mama şi fraţii lui Isus
(Mt 12,46-50; Lc 8,19-21)
    31 Au venit mama şi fraţii lui şi, stând afară, au trimis la el ca să-l cheme. 32 Mulţimea era aşezată în jurul lui şi i-au spus: "Iată, mama ta şi fraţii tăi d te caută afară". 33 Iar el le-a răspuns: "Cine este mama mea şi cine sunt e fraţii mei?" 34 Şi, rotindu-şi privirea peste cei aşezaţi în jurul lui, a spus: "Iată mama mea şi fraţii mei! 35 Oricine face voinţa lui Dumnezeu, acela îmi este frate şi soră şi mamă".

 

Note de subsol


d Vezi n. Mt 12,46. Unele manuscrise adaugă: şi surorile tale, probabil pentru a se armoniza cu v. 35.
e Lit.: Cine este mama mea şi fraţii mei?
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro