1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 5

  1. Au venit pe ţărmul celălalt al mării, în ţinutul gherasenilor.
  1. După ce a coborât din barcă, l-a întâmpinat îndată, din morminte, un om cu duh necurat
  1. care îşi avea locuinţa în morminte şi nimeni nu-l putea lega nici măcar cu lanţuri.
  1. Pentru că fusese legat de multe ori cu lanţuri şi cătuşe, dar cătuşele au fost sfărâmate şi lanţurile rupte de el şi nimeni nu-l putea îmblânzi.
  1. În fiecare noapte şi zi, prin morminte şi-n munţi, striga şi se lovea cu pietre.
  1. Văzându-l pe Isus de departe, a alergat, s-a prosternat înaintea lui
  1. şi a strigat cu glas puternic: "Ce ai cu mine, Isuse, Fiul Dumnezeului Preaînalt? Te conjur pe Dumnezeu, nu mă chinui!"
  1. Pentru că îi spusese: "Duh necurat, ieşi din om!"
  1. Şi l-a întrebat: "Care îţi este numele?" El i-a spus: "Numele meu este «Legiune», căci suntem mulţi".
  1. Apoi îl rugau insistent să nu-i alunge din ţinut.
  1. Era acolo o turmă mare de porci care păşteau
  1. şi l-au rugat: "Trimite-ne la porci ca să intrăm în ei".
  1. Şi le-a permis. După ce au ieşit, duhurile necurate au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe coasta abruptă în mare, în număr de aproape două mii, şi s-au înecat în mare.
  1. Paznicii au alergat şi au dat de ştire în cetate şi în sate. Ei au venit să vadă ce s-a întâmplat.
  1. Apoi au venit la Isus şi l-au văzut pe cel posedat de diavol şezând îmbrăcat şi întreg la minte, el care avusese legiunea, şi i-a cuprins frica.
  1. Cei care au văzut le-au povestit cum s-a întâmplat cu cel posedat de diavol şi despre porci.
  1. Atunci au început să-l roage să plece din ţinuturile lor.
  1. Când se urca în barcă, cel care fusese posedat l-a rugat să-l lase să rămână cu el.
  1. Dar nu i-a permis, ci i-a spus: "Mergi acasă la ai tăi şi povesteşte-le ceea ce a făcut Domnul pentru tine şi cum s-a îndurat de tine".
  1. El a plecat şi a început să vestească în Decapole ceea ce a făcut Isus pentru el. Şi toţi se minunau.

Vindecarea unui posedat de diavol
din ţinutul gherasenilor
(Mt 8,28-34; Lc 8,26-39)

Capitolul 5

1 Au venit pe ţărmul celălalt al mării, în ţinutul gherasenilor. 2 După ce a coborât din barcă, l-a întâmpinat îndată, din morminte, un om cu duh necurat 3 care îşi avea locuinţa în morminte şi nimeni nu-l putea lega nici măcar cu lanţuri. 4 Pentru că fusese legat de multe ori cu lanţuri şi cătuşe, dar cătuşele au fost sfărâmate şi lanţurile rupte de el şi nimeni nu-l putea îmblânzi. 5 În fiecare noapte şi zi, prin morminte şi-n munţi, striga şi se lovea cu pietre. 6 Văzându-l pe Isus de departe, a alergat, s-a prosternat înaintea lui 7 şi a strigat cu glas puternic: "Ce ai cu mine, Isuse, Fiul Dumnezeului Preaînalt? Te conjur pe Dumnezeu, nu mă chinui!" 8 Pentru că îi spusese: "Duh necurat, ieşi din om!" 9 Şi l-a întrebat: "Care îţi este numele?" El i-a spus: "Numele meu este «Legiune», căci suntem mulţi". 10 Apoi îl rugau insistent să nu-i alunge din ţinut.
     11 Era acolo o turmă mare de porci care păşteau 12 şi l-au rugat: "Trimite-ne la porci ca să intrăm în ei". 13 Şi le-a permis. După ce au ieşit, duhurile necurate au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe coasta abruptă în mare, în număr de aproape două mii, şi s-au înecat în mare. 14 Paznicii au alergat şi au dat de ştire în cetate şi în sate. Ei au venit să vadă ce s-a întâmplat. 15 Apoi au venit la Isus şi l-au văzut pe cel posedat de diavol şezând îmbrăcat şi întreg la minte, el care avusese legiunea, şi i-a cuprins frica. 16 Cei care au văzut le-au povestit cum s-a întâmplat cu cel posedat de diavol şi despre porci. 17 Atunci au început să-l roage să plece din ţinuturile lor.
     18 Când se urca în barcă, cel care fusese posedat l-a rugat să-l lase să rămână cu el. 19 Dar nu i-a permis, ci i-a spus: "Mergi acasă la ai tăi şi povesteşte-le ceea ce a făcut Domnul pentru tine şi cum s-a îndurat de tine". 20 El a plecat şi a început să vestească în Decapole ceea ce a făcut Isus pentru el. Şi toţi se minunau.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro