1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 7

  1. Fariseii şi unii dintre cărturarii veniţi de la Ierusalim s-au adunat în jurul lui
  2. şi au văzut că unii dintre discipolii lui mâncau cu mâinile necurate, adică nespălate -
  3. căci fariseii şi toţi iudeii nu mănâncă dacă nu-şi spală mâinile, ţinând astfel obiceiurile din bătrâni,
  4. iar când se întorc de la piaţă, nu mănâncă dacă nu se purifică; mai sunt şi multe altele pe care le-au primit ca să le păzească: spălarea paharelor, a oalelor şi a vaselor de bronz.
  5. Aşadar, fariseii şi cărturarii l-au întrebat: "De ce discipolii tăi nu urmează obiceiurile din bătrâni, ci mănâncă cu mâinile necurate?"
  6. El le-a spus: "Bine a profetizat Isaia despre voi, ipocriţilor, după cum este scris: Acest popor mă cinsteşte cu buzele, însă inima lor este departe de mine.
  7. În zadar mă cinstesc propunând învăţături care sunt doar porunci ale oamenilor.
  8. Lăsând la o parte porunca lui Dumnezeu, voi ţineţi obiceiul oamenilor".
  9. Şi le-a spus: "Frumos! Voi daţi deoparte porunca lui Dumnezeu ca să stabiliţi tradiţia voastră!
  10. Căci Moise a spus: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, şi Cine vorbeşte de rău pe tatăl sau pe mama să fie dat la moarte.
  11. Voi însă spuneţi: «Dacă un om îi zice tatălui sau mamei: `Este corban` - adică ofertă sacră - `ceea ce ţi se cuvine de la mine`»,
  12. voi nu-i permiteţi să mai facă ceva pentru tatăl sau mama lui.
  13. Astfel, suprimaţi cuvântul lui Dumnezeu pentru tradiţia voastră pe care voi v-o transmiteţi. Şi faceţi multe alte lucruri asemănătoare".
  14. Chemând din nou mulţimea, le-a spus: "Ascultaţi-mă cu toţii şi înţelegeţi!
  15. Nu este nimic în afara omului care, intrând în el, să-l poată face impur, însă cele care ies din om, acelea îl fac pe om impur".
  16. .
  17. Când, lăsând mulţimea, a intrat în casă, discipolii săi l-au întrebat despre parabolă,
  18. iar el le-a spus: "Cum, nici voi nu pricepeţi? Nu înţelegeţi că tot ceea ce intră din afară în om nu poate să-l facă impur?
  19. Deoarece nu intră în inimă, ci în stomac şi apoi este eliminat în loc ascuns". Astfel, declara pure toate alimentele.
  20. Şi le-a mai zis: "Ceea ce iese din om, aceea îl face pe om impur.
  21. Căci din inima omului ies: gândurile rele, desfrânările, furturile, crimele,
  22. adulterele, lăcomiile, răutăţile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul rău, blasfemia, îngâmfarea, necugetarea.
  23. Toate aceste rele ies dinăuntru şi-l fac pe om impur".
  24. Apoi a plecat din acel loc şi a venit în ţinutul Tirului şi Sidonului şi a intrat într-o casă, voind ca nimeni să nu ştie, însă nu a putut să rămână ascuns,
  25. căci o femeie a cărei fiică avea un duh necurat a auzit despre el şi, venind îndată, a căzut la picioarele lui.
  26. Însă femeia era păgână, de origine siro-feniciană. Ea l-a rugat să alunge diavolul din fiica ei.
  27. El i-a spus: "Lasă mai întâi să se sature copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei".
  28. Dar ea i-a răspuns: "Doamne, chiar şi căţeii mănâncă sub masă firimiturile copiilor".
  29. El i-a spus: "Pentru acest cuvânt, mergi: diavolul a ieşit din fiica ta".
  30. Şi, plecând acasă, a găsit fetiţa culcată în pat şi diavolul ieşise din ea.
  31. Ieşind din nou din ţinutul Tirului, a trecut prin Sidon spre Marea Galileii, în mijlocul ţinutului Decapole.
  32. I-au adus un surd care vorbea cu greu şi l-au rugat să-şi pună mâna peste el.
  33. Luându-l la o parte din mulţime, i-a pus degetele în urechi şi, cu salivă, i-a atins limba.
  34. Apoi, privind spre cer, a suspinat şi a zis: "Effata!", care înseamnă "Deschide-te!"
  35. Îndată i s-au deschis urechile şi i s-a desfăcut legătura limbii şi vorbea clar.
  36. Iar el le-a poruncit să nu spună nimănui, însă cu cât mai mult le poruncea, cu atât mai mult ei îi duceau vestea
  37. şi, peste măsură de uluiţi, spuneau: "Toate le-a făcut bine; chiar şi pe surzi îi face să audă şi pe muţi să vorbească".

  Fariseii şi obiceiurile din bătrâni
  (Mt 15,1-20)

  Capitolul 7

  1 Fariseii şi unii dintre cărturarii veniţi de la Ierusalim s-au adunat în jurul lui 2 şi au văzut că unii dintre discipolii lui mâncau a cu mâinile necurate, adică nespălate - 3 căci fariseii şi toţi iudeii nu mănâncă dacă nu-şi spală mâinile b, ţinând astfel obiceiurile din bătrâni, 4 iar când se întorc de la piaţă, nu mănâncă dacă nu se purifică; c mai sunt şi multe altele pe care le-au primit ca să le păzească: spălarea paharelor, a oalelor şi a vaselor de bronz d. 5 Aşadar, fariseii şi cărturarii l-au întrebat: "De ce discipolii tăi nu urmează obiceiurile din bătrâni, ci mănâncă cu mâinile necurate?" 6 El le-a spus: "Bine a profetizat Isaia despre voi, ipocriţilor, după cum este scris:
      Acest popor mă cinsteşte e cu buzele,
      însă inima lor este departe de mine.

  7    În zadar mă cinstesc
      propunând învăţături
      care sunt doar porunci ale oamenilor
  .
  8 Lăsând la o parte porunca lui Dumnezeu, voi ţineţi obiceiul oamenilor". 9 Şi le-a spus: "Frumos! Voi daţi deoparte porunca lui Dumnezeu ca să stabiliţi tradiţia voastră! 10 Căci Moise a spus: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, şi Cine vorbeşte de rău pe tatăl sau pe mama să fie dat la moarte. 11 Voi însă spuneţi: «Dacă un om îi zice tatălui sau mamei: `Este corban` - adică ofertă sacră - `ceea ce ţi se cuvine de la mine`», 12 voi nu-i permiteţi să mai facă ceva pentru tatăl sau mama lui. 13 Astfel, suprimaţi cuvântul lui Dumnezeu pentru tradiţia voastră pe care voi v-o transmiteţi. Şi faceţi multe alte lucruri asemănătoare".
       14 Chemând din nou mulţimea, le-a spus: "Ascultaţi-mă cu toţii şi înţelegeţi! 15 Nu este nimic în afara omului care, intrând în el, să-l poată face impur, însă cele care ies din om, acelea îl fac pe om impur". 16  f. 17 Când, lăsând mulţimea, a intrat în casă, discipolii săi l-au întrebat despre parabolă, 18 iar el le-a spus: "Cum, nici voi nu pricepeţi? Nu înţelegeţi că tot ceea ce intră din afară în om nu poate să-l facă impur? 19 Deoarece nu intră în inimă, ci în stomac şi apoi este eliminat în loc ascuns". Astfel, declara pure toate alimentele. 20 Şi le-a mai zis: "Ceea ce iese din om, aceea îl face pe om impur. 21 Căci din inima omului ies: gândurile rele, desfrânările, furturile, crimele, 22 adulterele, lăcomiile, răutăţile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul rău, blasfemia, îngâmfarea, necugetarea. 23 Toate aceste rele ies dinăuntru şi-l fac pe om impur".


  III. ACTIVITATEA LUI ISUS
  ÎN ŢINUTURILE PĂGÂNE


  Credinţa unei femei păgâne
  (Mt 15,21-28)
      24 Apoi a plecat din acel loc şi a venit în ţinutul Tirului şi Sidonului g şi a intrat într-o casă, voind ca nimeni să nu ştie, însă nu a putut să rămână ascuns, 25 căci o femeie a cărei fiică avea un duh necurat a auzit despre el şi, venind îndată, a căzut la picioarele lui. 26 Însă femeia era păgână h, de origine siro-feniciană. Ea l-a rugat să alunge diavolul din fiica ei. 27 El i-a spus: "Lasă mai întâi să se sature copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei". 28 Dar ea i-a răspuns: "Doamne, chiar şi căţeii mănâncă sub masă firimiturile copiilor". 29 El i-a spus: "Pentru acest cuvânt, mergi: diavolul a ieşit din fiica ta". 30 Şi, plecând acasă, a găsit fetiţa culcată în pat şi diavolul ieşise din ea.

  Vindecarea unui surdomut

      31 Ieşind din nou din ţinutul Tirului, a trecut prin Sidon spre Marea Galileii, în mijlocul ţinutului Decapole. 32 I-au adus un surd care vorbea cu greu şi l-au rugat să-şi pună mâna peste el. 33 Luându-l la o parte din mulţime, i-a pus degetele în urechi şi, cu salivă, i-a atins limba. 34 Apoi, privind spre cer, a suspinat şi a zis: "Effata!", care înseamnă "Deschide-te!" 35 Îndată i s-au deschis urechile şi i s-a desfăcut legătura limbii şi vorbea clar. 36 Iar el le-a poruncit să nu spună nimănui, însă cu cât mai mult le poruncea, cu atât mai mult ei îi duceau vestea 37 şi, peste măsură de uluiţi, spuneau: "Toate le-a făcut bine; chiar şi pe surzi îi face să audă şi pe muţi să vorbească".

   

  Note de subsol


  a Lit.: mâncau pâini.
  b Lit.: dacă nu-şi spală mâinile cu un pumn. Termenul grec pigme, care înseamnă "pumn", a fost interpretat de unele manuscrise drept: des sau cu grijă. În Mishna sunt recomandate trei feluri de spălări rituale ale mâinilor: 1) clătirea degetelor înainte de o masă obişnuită; 2) spălarea mâinilor până la încheietură înainte de oferirea jertfelor sau la consumarea alimentelor rituale de sărbători; 3) spălarea mâinilor până la cot în templu.
  c Evreii erau expuşi la impuritate prin contactul cu păgânii din piaţă; de aceea, la întoarcere, trebuiau să-şi scufunde mâinile până la cot în apă curgătoare sau de ploaie.
  d Unele manuscrise adaugă: şi a paturilor.
  e Câteva manuscrise au: mă cinsteşte şi mă iubeşte.
  f Cele mai importante şi vechi manuscrise nu menţionează acest verset. Unele manuscrise, de mai mică importanţă, au: Cine are urechi pentru a asculta, să asculte!
  g În unele manuscrise lipseşte: şi Sidonului.
  h Lit.: greacă. Originea femeii este siro-feniciană. Termenul "greacă" este sinonim aici cu "păgână".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro