1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 7

  1. Fariseii şi unii dintre cărturarii veniţi de la Ierusalim s-au adunat în jurul lui
  1. şi au văzut că unii dintre discipolii lui mâncau cu mâinile necurate, adică nespălate -
  1. căci fariseii şi toţi iudeii nu mănâncă dacă nu-şi spală mâinile, ţinând astfel obiceiurile din bătrâni,
  1. iar când se întorc de la piaţă, nu mănâncă dacă nu se purifică; mai sunt şi multe altele pe care le-au primit ca să le păzească: spălarea paharelor, a oalelor şi a vaselor de bronz.
  1. Aşadar, fariseii şi cărturarii l-au întrebat: "De ce discipolii tăi nu urmează obiceiurile din bătrâni, ci mănâncă cu mâinile necurate?"
  1. El le-a spus: "Bine a profetizat Isaia despre voi, ipocriţilor, după cum este scris: Acest popor mă cinsteşte cu buzele, însă inima lor este departe de mine.
  1. În zadar mă cinstesc propunând învăţături care sunt doar porunci ale oamenilor.
  1. Lăsând la o parte porunca lui Dumnezeu, voi ţineţi obiceiul oamenilor".
  1. Chemând din nou mulţimea, le-a spus: "Ascultaţi-mă cu toţii şi înţelegeţi!
  1. Nu este nimic în afara omului care, intrând în el, să-l poată face impur, însă cele care ies din om, acelea îl fac pe om impur".
  1. Căci din inima omului ies: gândurile rele, desfrânările, furturile, crimele,
  1. adulterele, lăcomiile, răutăţile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul rău, blasfemia, îngâmfarea, necugetarea.
  1. Toate aceste rele ies dinăuntru şi-l fac pe om impur".

Fariseii şi obiceiurile din bătrâni
(Mt 15,1-20)

Capitolul 7

1 Fariseii şi unii dintre cărturarii veniţi de la Ierusalim s-au adunat în jurul lui 2 şi au văzut că unii dintre discipolii lui mâncau a cu mâinile necurate, adică nespălate - 3 căci fariseii şi toţi iudeii nu mănâncă dacă nu-şi spală mâinile b, ţinând astfel obiceiurile din bătrâni, 4 iar când se întorc de la piaţă, nu mănâncă dacă nu se purifică; c mai sunt şi multe altele pe care le-au primit ca să le păzească: spălarea paharelor, a oalelor şi a vaselor de bronz d. 5 Aşadar, fariseii şi cărturarii l-au întrebat: "De ce discipolii tăi nu urmează obiceiurile din bătrâni, ci mănâncă cu mâinile necurate?" 6 El le-a spus: "Bine a profetizat Isaia despre voi, ipocriţilor, după cum este scris:
    Acest popor mă cinsteşte e cu buzele,
    însă inima lor este departe de mine.

7    În zadar mă cinstesc
    propunând învăţături
    care sunt doar porunci ale oamenilor
.
8 Lăsând la o parte porunca lui Dumnezeu, voi ţineţi obiceiul oamenilor". 14 Chemând din nou mulţimea, le-a spus: "Ascultaţi-mă cu toţii şi înţelegeţi! 15 Nu este nimic în afara omului care, intrând în el, să-l poată face impur, însă cele care ies din om, acelea îl fac pe om impur". 21 Căci din inima omului ies: gândurile rele, desfrânările, furturile, crimele, 22 adulterele, lăcomiile, răutăţile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul rău, blasfemia, îngâmfarea, necugetarea. 23 Toate aceste rele ies dinăuntru şi-l fac pe om impur".

 

Note de subsol


a Lit.: mâncau pâini.
b Lit.: dacă nu-şi spală mâinile cu un pumn. Termenul grec pigme, care înseamnă "pumn", a fost interpretat de unele manuscrise drept: des sau cu grijă. În Mishna sunt recomandate trei feluri de spălări rituale ale mâinilor: 1) clătirea degetelor înainte de o masă obişnuită; 2) spălarea mâinilor până la încheietură înainte de oferirea jertfelor sau la consumarea alimentelor rituale de sărbători; 3) spălarea mâinilor până la cot în templu.
c Evreii erau expuşi la impuritate prin contactul cu păgânii din piaţă; de aceea, la întoarcere, trebuiau să-şi scufunde mâinile până la cot în apă curgătoare sau de ploaie.
d Unele manuscrise adaugă: şi a paturilor.
e Câteva manuscrise au: mă cinsteşte şi mă iubeşte.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro