1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 7

  1. Chemând din nou mulţimea, le-a spus: "Ascultaţi-mă cu toţii şi înţelegeţi!
  1. Nu este nimic în afara omului care, intrând în el, să-l poată face impur, însă cele care ies din om, acelea îl fac pe om impur".
  1. .
  1. Când, lăsând mulţimea, a intrat în casă, discipolii săi l-au întrebat despre parabolă,
  1. iar el le-a spus: "Cum, nici voi nu pricepeţi? Nu înţelegeţi că tot ceea ce intră din afară în om nu poate să-l facă impur?
  1. Deoarece nu intră în inimă, ci în stomac şi apoi este eliminat în loc ascuns". Astfel, declara pure toate alimentele.
  1. Şi le-a mai zis: "Ceea ce iese din om, aceea îl face pe om impur.
  1. Căci din inima omului ies: gândurile rele, desfrânările, furturile, crimele,
  1. adulterele, lăcomiile, răutăţile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul rău, blasfemia, îngâmfarea, necugetarea.
  1. Toate aceste rele ies dinăuntru şi-l fac pe om impur".

Fariseii şi obiceiurile din bătrâni
(Mt 15,1-20)

Capitolul 7

14 Chemând din nou mulţimea, le-a spus: "Ascultaţi-mă cu toţii şi înţelegeţi! 15 Nu este nimic în afara omului care, intrând în el, să-l poată face impur, însă cele care ies din om, acelea îl fac pe om impur". 16  f. 17 Când, lăsând mulţimea, a intrat în casă, discipolii săi l-au întrebat despre parabolă, 18 iar el le-a spus: "Cum, nici voi nu pricepeţi? Nu înţelegeţi că tot ceea ce intră din afară în om nu poate să-l facă impur? 19 Deoarece nu intră în inimă, ci în stomac şi apoi este eliminat în loc ascuns". Astfel, declara pure toate alimentele. 20 Şi le-a mai zis: "Ceea ce iese din om, aceea îl face pe om impur. 21 Căci din inima omului ies: gândurile rele, desfrânările, furturile, crimele, 22 adulterele, lăcomiile, răutăţile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul rău, blasfemia, îngâmfarea, necugetarea. 23 Toate aceste rele ies dinăuntru şi-l fac pe om impur".

 

Note de subsol


f Cele mai importante şi vechi manuscrise nu menţionează acest verset. Unele manuscrise, de mai mică importanţă, au: Cine are urechi pentru a asculta, să asculte!
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro