1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 8

  1. În zilele acelea, adunându-se din nou o mulţime mare şi, neavând ce să mănânce, i-a chemat pe discipoli şi le-a spus:
  2. "Mi-e milă de mulţime, pentru că stau cu mine deja de trei zile şi nu au ce să mănânce.
  3. Dacă îi trimit acasă flămânzi, vor leşina pe drum, iar unii dintre ei au venit de departe".
  4. Discipolii lui i-au răspuns: "Cum ar putea cineva să-i hrănească pe aceştia cu pâine, aici, în pustiu?"
  5. El i-a întrebat: "Câte pâini aveţi?" I-au spus: "Şapte".
  6. Atunci a poruncit mulţimii să se aşeze pe pământ. Şi, luând cele şapte pâini, a mulţumit, le-a frânt şi le-a dat discipolilor lui ca să le pună înainte. Iar ei le-au pus înaintea mulţimii.
  7. Şi mai aveau câţiva peştişori. Binecuvântându-i, a spus ca şi pe aceştia să-i pună înainte.
  8. Au mâncat, s-au săturat şi au strâns şapte coşuri cu bucăţile rămase.
  9. Erau cam patru mii. El le-a dat drumul
  10. şi îndată, urcându-se cu discipolii săi în barcă, a venit în părţile Dalmanutei.
  11. Apoi au venit fariseii şi au început să discute cu el, cerându-i un semn din cer ca să-l ispitească.
  12. Suspinând în duhul său, a spus: "De ce caută generaţia aceasta un semn? Adevăr vă spun, nici un semn nu va fi dat generaţiei acesteia".
  13. Şi, lăsându-i, s-a urcat din nou în barcă şi a plecat spre celălalt ţărm.
  14. Uitaseră să ia pâine şi nu aveau cu ei în barcă decât o pâine.
  15. El i-a avertizat: "Fiţi atenţi şi păziţi-vă de aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod".
  16. Iar ei discutau între ei că nu au pâine.
  17. El, cunoscând aceasta, le-a spus: "De ce discutaţi că nu aveţi pâine? Încă nu pricepeţi şi nu înţelegeţi? Aveţi inima împietrită?
  18. Aveţi ochi şi nu vedeţi; aveţi urechi şi nu auziţi? Şi nu vă aduceţi aminte?
  19. Când am frânt cinci pâini pentru cinci mii, câte coşuri pline cu bucăţi aţi adunat?" I-au spus: "Douăsprezece".
  20. "Şi cele şapte [pâini] pentru cei patru mii, câte coşuri pline cu bucăţi aţi adunat?" Ei i-au spus: "Şapte".
  21. Iar el le-a zis: "Încă nu înţelegeţi?"
  22. A venit la Betsaida, iar ei i-au adus un orb şi l-au rugat să-l atingă.
  23. El l-a luat pe orb de mână şi l-a dus în afara satului; şi, punându-i salivă pe ochi, şi-a pus mâinile peste el şi l-a întrebat: "Vezi ceva?"
  24. El şi-a ridicat ochii şi a spus: "Văd oamenii ca nişte copaci, îi văd mergând".
  25. Atunci şi-a mai pus o dată mâinile pe ochii lui, iar el a văzut clar şi s-a vindecat şi vedea toate lucrurile de departe.
  26. Apoi l-a trimis acasă, spunându-i: "Să nu intri deloc în sat".
  27. Isus şi discipolii săi au plecat spre satele Cezareii lui Filip. Pe drum i-a întrebat pe discipolii săi, spunându-le: "Cine spun oamenii că sunt eu?"
  28. Iar ei i-au spus: "«Ioan Botezătorul», alţii «Ilie», iar alţii «Unul din profeţi»".
  29. Atunci, el i-a întrebat: "Dar voi cine spuneţi că sunt eu?" Răspunzând, Petru i-a spus: "Tu eşti Cristosul!"
  30. Şi le-a poruncit să nu vorbească nimănui despre el.
  31. Atunci a început să-i înveţe că Fiul Omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhierei şi cărturari, să fie ucis şi a treia zi să învie.
  32. Şi le spunea aceasta în mod deschis. Dar Petru, luându-l deoparte, a început să-l certe.
  33. Iar el, întorcându-se şi privindu-şi discipolii, l-a certat pe Petru şi a spus: "Mergi în urma mea, Satană, căci nu te gândeşti la cele ale lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor".
  34. Chemând la sine mulţimea şi pe discipolii săi, le-a spus: "Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea şi să mă urmeze.
  35. Căci cine vrea să-şi salveze viaţa o va pierde; cine, însă, îşi pierde viaţa pentru mine şi pentru evanghelie o va salva.
  36. Aşadar, ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă îşi pierde sufletul?
  37. Căci ce poate să dea omul în schimb pentru sufletul său?
  38. Dacă cineva se va ruşina de mine şi de cuvintele mele înaintea acestei generaţii adultere şi păcătoase, şi Fiul Omului se va ruşina de el când va veni în gloria Tatălui său cu îngerii cei sfinţi".

  A doua înmulţire a pâinilor
  (Mt 15,32-39)

  Capitolul 8

  1 În zilele acelea, adunându-se din nou o mulţime mare şi, neavând ce să mănânce, i-a chemat pe discipoli şi le-a spus: 2 "Mi-e milă de mulţime, pentru că stau cu mine deja de trei zile şi nu au ce să mănânce. 3 Dacă îi trimit acasă flămânzi, vor leşina pe drum, iar unii dintre ei au venit de departe". 4 Discipolii lui i-au răspuns: "Cum ar putea cineva să-i hrănească pe aceştia cu pâine, aici, în pustiu?" 5 El i-a întrebat: "Câte pâini aveţi?" I-au spus: "Şapte". 6 Atunci a poruncit mulţimii să se aşeze pe pământ. Şi, luând cele şapte pâini, a mulţumit, le-a frânt şi le-a dat discipolilor lui ca să le pună înainte. Iar ei le-au pus înaintea mulţimii. 7 Şi mai aveau câţiva peştişori. Binecuvântându-i, a spus ca şi pe aceştia să-i pună înainte. 8 Au mâncat, s-au săturat şi au strâns şapte coşuri cu bucăţile rămase. 9 Erau cam patru mii. El le-a dat drumul 10 şi îndată, urcându-se cu discipolii săi în barcă, a venit în părţile Dalmanutei a.

  Semnul din cer
  (Mt 16,1-4)
      11 Apoi au venit fariseii şi au început să discute cu el, cerându-i un semn din cer ca să-l ispitească. 12 Suspinând în duhul său, a spus: "De ce caută generaţia aceasta un semn? Adevăr vă spun, nici un semn nu va fi dat generaţiei acesteia". 13 Şi, lăsându-i, s-a urcat din nou în barcă şi a plecat spre celălalt ţărm.

  Avertismente pentru discipoli
  (Mt 16,5-12)
      14 Uitaseră să ia pâine şi nu aveau cu ei în barcă decât o pâine. 15 El i-a avertizat: "Fiţi atenţi şi păziţi-vă de aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod". 16 Iar ei discutau între ei că nu au pâine. 17 El, cunoscând aceasta, le-a spus: "De ce discutaţi că nu aveţi pâine? Încă nu pricepeţi şi nu înţelegeţi? Aveţi inima împietrită? 18 Aveţi ochi şi nu vedeţi; aveţi urechi şi nu auziţi? Şi nu vă aduceţi aminte? 19 Când am frânt cinci pâini pentru cinci mii, câte coşuri pline cu bucăţi aţi adunat?" I-au spus: "Douăsprezece". 20 "Şi cele şapte [pâini] pentru cei patru mii, câte coşuri pline cu bucăţi aţi adunat?" Ei i-au spus: "Şapte". 21 Iar el le-a zis: "Încă nu înţelegeţi?"

  Vindecarea orbului de la Betsaida

      22 A venit la Betsaida, iar ei i-au adus un orb şi l-au rugat să-l atingă. 23 El l-a luat pe orb de mână şi l-a dus în afara satului; şi, punându-i salivă b pe ochi, şi-a pus mâinile peste el şi l-a întrebat: "Vezi ceva?" 24 El şi-a ridicat ochii şi a spus: "Văd oamenii ca nişte copaci, îi văd mergând". 25 Atunci şi-a mai pus o dată mâinile pe ochii lui, iar el a văzut clar şi s-a vindecat şi vedea toate lucrurile de departe. 26 Apoi l-a trimis acasă, spunându-i: "Să nu intri deloc în sat" c.

  IV. DRUMUL LUI ISUS SPRE IERUSALIM

  Mărturisirea lui Petru
  (Mt 16,13-20; Lc 9,18-21)
      27 Isus şi discipolii săi au plecat spre satele Cezareii lui Filip d. Pe drum i-a întrebat pe discipolii săi, spunându-le: "Cine spun oamenii că sunt eu?" 28 Iar ei i-au spus: "«Ioan Botezătorul», alţii «Ilie», iar alţii «Unul din profeţi»". 29 Atunci, el i-a întrebat: "Dar voi cine spuneţi că sunt eu?" Răspunzând, Petru i-a spus: "Tu eşti Cristosul!" 30 Şi le-a poruncit să nu vorbească nimănui despre el.

  Prima anunţare a morţii şi învierii lui Isus
  (Mt 16,21-23; Lc 9,22)
      31 Atunci a început să-i înveţe că Fiul Omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhierei şi cărturari, să fie ucis şi a treia zi să învie. 32 Şi le spunea aceasta în mod deschis. Dar Petru, luându-l deoparte, a început să-l certe. 33 Iar el, întorcându-se şi privindu-şi discipolii, l-a certat pe Petru şi a spus: "Mergi în urma mea e, Satană, căci nu te gândeşti la cele ale lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor".

  Condiţiile urmării lui Isus
  (Mt 16,24-28; Lc 9,23-28)
      34 Chemând la sine mulţimea şi pe discipolii săi, le-a spus: "Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea şi să mă urmeze. 35 Căci cine vrea să-şi salveze viaţa o va pierde; cine, însă, îşi pierde viaţa pentru mine şi pentru evanghelie o va salva. 36 Aşadar, ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă îşi pierde sufletul? 37 Căci ce poate să dea omul în schimb pentru sufletul său? 38 Dacă cineva se va ruşina de mine şi de cuvintele mele înaintea acestei generaţii adultere şi păcătoase, şi Fiul Omului se va ruşina de el când va veni în gloria Tatălui său cu îngerii cei sfinţi".

   

  Note de subsol


  a Nume necunoscut în topografia din jurul lacului Genezaret. Multe manuscrise în loc de: Dalmanuta, au: Magadan sau Magedan, după Mt 15,39.
  b Lit.: scuipându-l în ochi. Conform tradiţiei rabinice, saliva era folosită ca medicament; în special împotriva bolilor de ochi.
  c Unele manuscrise au: şi să nu spui nimănui în sat.
  d Este o localitate la vreo 40 km nord de Betsaida, punctul cel mai nordic al Palestinei, situată la izvoarele Iordanului, la poalele muntelui Hermon. Înainte de venirea romanilor se numea Paneas (de la zeul Pan, căruia îi era consacrată grota din care ţâşnesc apele Iordanului). În anul 20 î.C., August a dăruit acest teritoriul lui Irod cel Mare, care l-a lăsat moştenire fiului său, Filip. Acesta a refăcut cetatea şi a numit-o Cezareea, în onoarea lui August. Azi se numeşte Banyas.
  e Vezi n. Mt 16,23.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro