1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 9

  1. Întorcându-se la discipoli, a văzut o mare mulţime în jurul lor şi cărturari care discutau cu ei.
  1. Îndată ce mulţimea l-a văzut, a rămas uimită şi a alergat să-l întâmpine.
  1. Iar el i-a întrebat: "Despre ce discutaţi cu ei?"
  1. Atunci, unul din mulţime i-a răspuns: "Învăţătorule, l-am adus la tine pe fiul meu care are un duh mut.
  1. Ori de câte ori îl ia în stăpânire, îl trânteşte la pământ, iar el face spume, scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Am spus discipolilor tăi să-l alunge, dar nu au putut".
  1. Atunci el le-a răspuns: "O, generaţie necredincioasă, până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai suporta? Aduceţi-l la mine!"
  1. L-au adus la el şi, când duhul l-a văzut, îndată l-a scuturat [pe tânăr] şi, căzând la pământ, se zvârcolea, făcând spume.
  1. [Isus] l-a întrebat pe tatăl lui: "De cât timp se întâmplă aceasta?" El i-a zis: "Din copilărie.
  1. De multe ori l-a aruncat chiar şi în foc şi în apă ca să-l facă să piară. Însă, dacă poţi, îndură-te de noi şi ajută-ne!"
  1. Isus i-a spus: "«Dacă poţi?» Toate sunt posibile pentru cel care crede".
  1. Tatăl copilului a strigat îndată: "Cred. Vino în ajutorul necredinţei mele!"
  1. Văzând Isus că se adună mulţimea, i-a poruncit duhului necurat, spunându-i: "Duh mut şi surd, eu îţi poruncesc: ieşi din el şi să nu mai intri niciodată în el".
  1. Strigând şi scuturându-l puternic, a ieşit, iar el a devenit ca un mort, încât cei mai mulţi spuneau că a murit.
  1. Însă Isus, prinzându-l de mână, l-a ridicat, iar el a stat în picioare.
  1. După ce a intrat în casă, discipolii l-au întrebat aparte: "De ce noi nu am putut să-l alungăm?"
  1. El le-a spus: "Acest soi [de diavol] nu poate fi scos cu nimic în afară de rugăciune".

Capitolul 9Vindecarea unui tânăr posedat de diavol
(Mt 17,14-21; Lc 9,37-43; )
    14 Întorcându-se la discipoli, a văzut o mare mulţime în jurul lor şi cărturari care discutau cu ei. 15 Îndată ce mulţimea l-a văzut, a rămas uimită şi a alergat să-l întâmpine. 16 Iar el i-a întrebat: "Despre ce discutaţi cu ei?" 17 Atunci, unul din mulţime i-a răspuns: "Învăţătorule, l-am adus la tine pe fiul meu care are un duh mut. 18 Ori de câte ori îl ia în stăpânire, îl trânteşte la pământ, iar el face spume, scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Am spus discipolilor tăi să-l alunge, dar nu au putut". 19 Atunci el le-a răspuns: "O, generaţie necredincioasă, până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai suporta? Aduceţi-l la mine!" 20 L-au adus la el şi, când duhul l-a văzut, îndată l-a scuturat [pe tânăr] şi, căzând la pământ, se zvârcolea, făcând spume. 21 [Isus] l-a întrebat pe tatăl lui: "De cât timp se întâmplă aceasta?" El i-a zis: "Din copilărie. 22 De multe ori l-a aruncat chiar şi în foc şi în apă ca să-l facă să piară. Însă, dacă poţi, îndură-te de noi şi ajută-ne!" 23 Isus i-a spus: "«Dacă poţi?» Toate sunt posibile pentru cel care crede". 24 Tatăl copilului a strigat îndată: "Cred. Vino în ajutorul necredinţei mele!" 25 Văzând Isus că se adună mulţimea, i-a poruncit duhului necurat, spunându-i: "Duh mut şi surd, eu îţi poruncesc: ieşi din el şi să nu mai intri niciodată în el". 26 Strigând şi scuturându-l puternic, a ieşit, iar el a devenit ca un mort, încât cei mai mulţi spuneau că a murit. 27 Însă Isus, prinzându-l de mână, l-a ridicat, iar el a stat în picioare. 28 După ce a intrat în casă, discipolii l-au întrebat aparte: "De ce noi nu am putut să-l alungăm?" 29 El le-a spus: "Acest soi [de diavol] nu poate fi scos cu nimic în afară de rugăciune" b.

 

Note de subsol


b Multe manuscrise adaugă: şi cu post, probabil după 1Cor 7,5.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro