1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 9

  1. Plecând de acolo, au trecut prin Galileea şi nu voia ca cineva să ştie,
  1. căci îi învăţa pe discipolii săi şi le spunea: "Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi îl vor ucide, iar după ce îl vor ucide, a treia zi va învia".
  1. Ei, însă, nu înţelegeau cuvântul şi se temeau să-l întrebe.
  1. Au venit la Cafarnaum şi, când erau în casă, i-a întrebat: "Despre ce aţi discutat pe drum?"
  1. Însă ei tăceau, căci pe drum discutaseră unii cu alţii despre cine este mai mare.
  1. Aşezându-se, i-a chemat pe cei doisprezece şi le-a spus: "Dacă cineva vrea să fie primul, să fie ultimul dintre toţi şi slujitorul tuturor".
  1. Şi, luând un copil, l-a aşezat în mijlocul lor, apoi, luându-l în braţe, le-a spus:
  1. "Oricine primeşte un astfel de copil, în numele meu, pe mine mă primeşte; iar cine mă primeşte pe mine, nu pe mine mă primeşte, ci pe acela care m-a trimis".

Capitolul 9A doua anunţare a morţii şi învierii lui Isus
(Mt 17,22-23; Lc 9,43-45)
    30 Plecând de acolo, au trecut prin Galileea şi nu voia ca cineva să ştie, 31 căci îi învăţa pe discipolii săi şi le spunea: "Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi îl vor ucide, iar după ce îl vor ucide, a treia zi va învia". 32 Ei, însă, nu înţelegeau cuvântul şi se temeau să-l întrebe.

Cine este cel mai mare?
(Mt 18,1-5; Lc 9,46-48)
    33 Au venit la Cafarnaum şi, când erau în casă, i-a întrebat: "Despre ce aţi discutat pe drum?" 34 Însă ei tăceau, căci pe drum discutaseră unii cu alţii despre cine este mai mare. 35 Aşezându-se, i-a chemat pe cei doisprezece şi le-a spus: "Dacă cineva vrea să fie primul, să fie ultimul dintre toţi şi slujitorul tuturor". 36 Şi, luând un copil, l-a aşezat în mijlocul lor, apoi, luându-l în braţe, le-a spus: 37 "Oricine primeşte un astfel de copil, în numele meu, pe mine mă primeşte; iar cine mă primeşte pe mine, nu pe mine mă primeşte, ci pe acela care m-a trimis".
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro