1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 9

  1. Oricine vă va da să beţi un pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteţi ai lui Cristos, adevăr vă spun, nu-şi va pierde răsplata.
  1. Oricine duce la păcat pe unul dintre aceştia mai mici care cred în mine, ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară şi ar fi aruncat în mare.
  1. Dacă mâna ta te duce la păcat, taie-o! Este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă, decât, având amândouă mâinile, să mergi în Gheenă, în focul care nu se stinge.
  1. .
  1. Şi dacă piciorul tău te duce la păcat, taie-l! Este mai bine pentru tine să intri şchiop în viaţă, decât, având amândouă picioarele, să fii aruncat în Gheenă.
  1. .
  1. Iar dacă ochiul tău te duce la păcat, scoate-l! Este mai bine pentru tine să intri în împărăţia lui Dumnezeu cu un singur ochi, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în Gheenă
  1. unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.
  1. Căci fiecare va fi sărat cu foc.
  1. Sarea este bună. Însă dacă sarea devine nesărată, cum îi veţi reface gustul? Să aveţi sare în voi şi să trăiţi în pace unii cu alţii".

Capitolul 9

41 Oricine vă va da să beţi un pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteţi ai lui Cristos, adevăr vă spun, nu-şi va pierde răsplata.

Despre scandal
(Mt 18,6-9; Lc 17,1-2)
    42 Oricine duce la păcat pe unul dintre aceştia mai mici care cred în mine, ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară c şi ar fi aruncat în mare d. 43 Dacă mâna ta te duce la păcat, taie-o! Este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă, decât, având amândouă mâinile, să mergi în Gheenă e, în focul care nu se stinge. 44  f. 45 Şi dacă piciorul tău te duce la păcat, taie-l! Este mai bine pentru tine să intri şchiop în viaţă, decât, având amândouă picioarele, să fii aruncat în Gheenă. 46  g. 47 Iar dacă ochiul tău te duce la păcat, scoate-l! Este mai bine pentru tine să intri în împărăţia lui Dumnezeu cu un singur ochi, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în Gheenă 48 unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. 49 Căci fiecare va fi sărat h cu foc. 50 Sarea este bună. Însă dacă sarea devine nesărată, cum îi veţi reface gustul? Să aveţi sare în voi i şi să trăiţi în pace unii cu alţii".

 

Note de subsol


c Lit.: piatră de moară trasă de măgar.
d Acest mod de execuţie era folosit de romani, dar şi de Irod, după mărturia lui Iosif Flaviu. Execuţia prin înecare era pentru un evreu ceva groaznic întrucât l-ar fi privat de înmormântare. Menţionarea pietrei de moară "trasă de măgar", şi nu a pietrei de râşnit obişnuită, indică o înecare sigură. Această execuţie însă ar fi fost mai uşoară decât pedeapsa care i s-ar fi aplicat pentru faptul de a fi dus pe cineva la păcat.
e În ebraică, Ghe-Hinnom înseamnă "Valea Suspinului". Este valea de la marginea de sud-vest a Ierusalimului, unde se aruncau şi se ardeau gunoaiele. În NT este locul proverbial al gunoiului, al blestemului şi, prin extindere, înseamnă locul condamnării veşnice - iadul.
f În multe manuscrise sunt incluse v. 44 şi 46: unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge, care sunt o adaptare după v. 48.
g În multe manuscrise sunt incluse v. 44 şi 46: unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge, care sunt o adaptare după v. 48.
h Comentatorii înţeleg menţionarea sării împreună cu focul ca o "pedeapsă" cu caracter veşnic - focul nestins din v. 48, sau ca o "purificare" a celui credincios. Astfel, se face aluzie la Lev 2,13, unde se spune că victima trebuie presărată cu sare înainte de a fi jertfită.
i Invitaţia lui Cristos poate fi înţeleasă ca o referinţă la bunătate în raporturile umane (Col 4,6), sau la comuniunea la o masă pe care orientalii o exprimau prin simbolul sării, simbol prezent şi în tradiţia de a primi un oaspete însemnat cu pâine şi sare.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro