1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 10

  1. Chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le alunge, și să vindece orice boală și orice neputință.
  2. Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: cel dintâi Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui; Iacob, fiul lui Zebedeu, și Ioan, fratele lui;
  3. Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacob, fiul lui Alfeu, și Tadeu;
  4. Simon Canaaneul și Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat.
  5. Isus i-a trimis pe aceștia doisprezece poruncindu-le: "Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în cetatea samaritenilor.
  6. Mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel.
  7. Mergând, predicați: "S-a apropiat împărăția cerurilor".
  8. Vindecați-i pe cei bolnavi, înviați-i pe cei morți, curățați-i pe cei leproși, alungați-i pe diavoli. În dar ați primit, în dar să dați.
  9. Nu luați nici aur, nici argint, nici ban la brâu,
  10. nici desagă pentru drum, nici două tunici, nici încălțăminte și nici toiag, pentru că cine lucrează are dreptul la hrană.
  11. În cetatea sau în satul în care intrați, interesați-vă cine este om vrednic și rămâneți acolo până când plecați.
  12. Intrând în casă, salutați.
  13. Și dacă acea casă este vrednică, pacea voastră să vină asupra ei; însă dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi.
  14. Dacă cineva nu vă primește și nu ascultă cuvintele voastre, ieșind din casa și din cetatea aceea, scuturați praful de pe picioarele voastre.
  15. Adevăr vă spun: mai ușor va fi în ziua judecății pentru pământul Sodomei și al Gomorei decât pentru cetatea aceea.
  16. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor; fiți, așadar, înțelepți ca șerpii și simpli ca porumbeii.
  17. Feriți-vă de oameni, pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor și vă vor biciui în sinagogile lor.
  18. Și veți fi duși din cauza mea înaintea guvernanților și a regilor, ca mărturie înaintea lor și a păgânilor.
  19. Când veți fi dați pe mâna lor, nu vă preocupați cum sau ce veți vorbi, căci vi se va da în ceasul acela ce să vorbiți,
  20. pentru că nu sunteți voi cei care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbește în voi.
  21. Frate pe frate va da la moarte și tată pe fiu. Copiii se vor ridica împotriva părinților și-i vor ucide.
  22. Și veți fi dușmăniți de toți din cauza numelui meu. Însă cine va rămâne statornic până la sfârșit acela va fi mântuit.
  23. Când vă vor persecuta într-o cetate, fugiți în alta, căci adevăr vă spun, nu veți termina cetățile lui Israel până când va veni Fiul Omului.
  24. Nu este discipolul mai presus decât învățătorul, nici servitorul mai presus decât stăpânul său.
  25. Este de ajuns discipolului să devină ca învățătorul său, și servitorului ca stăpânul său. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Beelzebul, cu atât mai mult pe cei din casa lui!
  26. Nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic secret care nu va fi cunoscut.
  27. Ceea ce eu vă spun în întuneric, spuneți la lumină și ceea ce vă spun la ureche predicați de pe acoperișuri.
  28. Nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Temeți-vă mai degrabă de cel care poate să piardă și trupul și sufletul în Gheenă.
  29. Oare nu se vând două vrăbii pe un ban? Și nici una dintre ele nu cade pe pământ fără știrea Tatălui vostru.
  30. Vouă însă, vă sunt numărate toate firele de păr de pe cap.
  31. Așadar, nu vă temeți! Voi valorați mai mult decât multe vrăbii.
  32. Oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor, voi da și eu mărturie pentru el înaintea Tatălui meu cel din ceruri.
  33. Însă oricine mă va renega înaintea oamenilor, îl voi renega și eu înaintea Tatălui meu cel din ceruri.
  34. Să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ. Nu am venit să aduc pace, ci sabie.
  35. Căci am venit să despart fiul de tatăl său fiica de mama sa, nora de soacra sa,
  36. iar dușmanii omului vor fi cei din casa lui.
  37. Cine își iubește tatăl sau mama mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine; și cine își iubește fiul sau fiica mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine.
  38. Cine nu-și ia crucea și nu mă urmează, nu este vrednic de mine.
  39. Cine ține la viață, o va pierde, iar cine își pierde viața pentru mine, o va regăsi.
  40. Cine vă primește pe voi, pe mine mă primește, iar cine mă primește pe mine, îl primește pe acela care m-a trimis.
  41. Cine primește un profet pentru că este profet, va primi răsplata profetului, iar cine primește un drept pentru că este drept va primi răsplata celui drept.
  42. Cine va da de băut, fie și numai un pahar cu apă rece, unuia dintre aceștia mici pentru că este discipol, adevăr vă spun, nu-și va pierde răsplata".

  Alegerea apostolilor
  (Mc 3,14-19; Lc 6,12-16)

  Capitolul 10

  1 Chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le alunge, și să vindece orice boală și orice neputință. 2 Numele a celor doisprezece apostoli sunt acestea: cel dintâi Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui; Iacob, fiul lui Zebedeu, și Ioan, fratele lui; 3 Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacob, fiul lui Alfeu, și Tadeu; b 4 Simon Canaaneul și Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat.

  Misiunea apostolilor
  (Mc 6,7-13; Lc 9,1-6; 10,3-11)
      5 Isus i-a trimis pe aceștia doisprezece poruncindu-le: "Să nu mergeți pe calea păgânilor c și să nu intrați în cetatea samaritenilor d. 6 Mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. 7 Mergând, predicați: "S-a apropiat împărăția cerurilor". 8 Vindecați-i pe cei bolnavi, înviați-i pe cei morți, curățați-i pe cei leproși, alungați-i pe diavoli. În dar ați primit, în dar să dați. 9 Nu luați nici aur, nici argint, nici ban la brâu, 10 nici desagă pentru drum, nici două tunici, nici încălțăminte și nici toiag, pentru că cine lucrează are dreptul la hrană. 11 În cetatea sau în satul în care intrați, interesați-vă cine este om vrednic și rămâneți acolo până când plecați. 12 Intrând în casă, salutați. 13 Și dacă acea casă este vrednică, pacea voastră să vină asupra ei; însă dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. 14 Dacă cineva nu vă primește și nu ascultă cuvintele voastre, ieșind din casa și din cetatea aceea, scuturați praful de pe picioarele voastre. 15 Adevăr vă spun: mai ușor va fi în ziua judecății pentru pământul Sodomei și al Gomorei decât pentru cetatea aceea.

  Persecuțiile împotriva discipolilor
  (Mc 13,9-13; Lc 21,12-17)
      16 Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor; fiți, așadar, înțelepți ca șerpii și simpli ca porumbeii. 17 Feriți-vă de oameni, pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor și vă vor biciui în sinagogile lor. 18 Și veți fi duși din cauza mea înaintea guvernanților și a regilor, ca mărturie înaintea lor și a păgânilor. 19 Când veți fi dați pe mâna lor, nu vă preocupați cum sau ce veți vorbi, căci vi se va da în ceasul acela ce să vorbiți, 20 pentru că nu sunteți voi cei care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbește în voi.
       21 Frate pe frate va da la moarte și tată pe fiu. Copiii se vor ridica împotriva părinților și-i vor ucide. 22 Și veți fi dușmăniți de toți din cauza numelui meu. Însă cine va rămâne statornic până la sfârșit acela va fi mântuit.
       23 Când vă vor persecuta într-o cetate, fugiți în alta e, căci adevăr vă spun, nu veți termina cetățile lui Israel până când va veni Fiul Omului.
       24 Nu este discipolul mai presus decât învățătorul, nici servitorul mai presus decât stăpânul său. 25 Este de ajuns discipolului să devină ca învățătorul său, și servitorului ca stăpânul său. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Beelzebul, cu atât mai mult pe cei din casa lui!

  Mărturisirea curajoasă a Fiului Omului
  (Lc 12,1-9)
      26 Nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic secret care nu va fi cunoscut. 27 Ceea ce eu vă spun în întuneric, spuneți la lumină și ceea ce vă spun la ureche predicați de pe acoperișuri.
       28 Nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Temeți-vă mai degrabă de cel care poate să piardă și trupul și sufletul în Gheenă. 29 Oare nu se vând două vrăbii pe un ban? f Și nici una dintre ele nu cade pe pământ fără știrea Tatălui vostru. 30 Vouă însă, vă sunt numărate toate firele de păr de pe cap. 31 Așadar, nu vă temeți! Voi valorați mai mult decât multe vrăbii. 32 Oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor, voi da și eu mărturie pentru el înaintea Tatălui meu cel din ceruri. 33 Însă oricine mă va renega înaintea oamenilor, îl voi renega și eu înaintea Tatălui meu cel din ceruri.

  Exigențele urmării lui Isus
  (Lc 12,51-53; 14,26-27)
      34 Să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ. Nu am venit să aduc pace, ci sabie. 35 Căci am venit să despart
      fiul g de tatăl său
      fiica de mama sa,
      nora de soacra sa,

  36     iar dușmanii omului vor fi cei din casa lui.
  37 Cine își iubește tatăl sau mama mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine; și cine își iubește fiul sau fiica mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. 38 Cine nu-și ia crucea și nu mă urmează, nu este vrednic de mine. 39 Cine ține la viață h, o va pierde, iar cine își pierde viața pentru mine, o va regăsi.

  Răsplată pentru primirea apostolilor
  (Mc 9,41)
      40 Cine vă primește pe voi, pe mine mă primește, iar cine mă primește pe mine, îl primește pe acela care m-a trimis. 41 Cine primește un profet pentru că este i profet, va primi răsplata profetului, iar cine primește un drept pentru că este drept va primi răsplata celui drept. 42 Cine va da de băut, fie și numai un pahar cu apă rece, unuia dintre aceștia mici pentru că este discipol, adevăr vă spun, nu-și va pierde răsplata".

   

  Note de subsol


  a Numele celor doisprezece apostoli: Shime`ôn (ebr.) = Dumnezeu a ascultat; Petros (gr.) = piatră; Andreas (gr.) = bărbătos; Ya`âkob (ebr.) = Dumnezeu să protejeze; Zabdi`el (ebr.) = Dumnezeu a dat; Yehôhanan (ebr.) = Iahve este îndurător; Filippos (gr.) = iubitor de cai; Bar-Tolmây (aram.) = fiul lui Tolmai (al impurului); Teôma` (ebr.) = geamăn; Mattateyâh (ebr.) = darul lui Dumnezeu; Halpây (aram.) = Dumnezeu dă peste măsură; Todday (aram.) = pieptos; Qannaya (ebr.) = gelos pentru Dumnezeu; Yehudâh (ebr.) = preamărit este Dumnezeu; `Ish saqqarya (aram.) = om fals, ipocrit (după alţii `Ish Qeryiôt = om din Qeriot).
  b Unele manuscrise adaugă: Lebbaios = inimos.
  c Drumul care trece printr-un teritoriu locuit de păgâni, adică de cei care nu erau evrei.
  d Samaritenii erau evreii care au rămas după deportarea majorităţii populaţiei în Asiria, în 721 î.C. şi colonii păgâni aduşi de regele Asiriei. Aceştia din urmă au asimilat în parte religia evreilor: acceptau Cartea Sfântă a lui Moise şi tăierea împrejur, dar nu participau la cultul religios în templul din Ierusalim, ci îşi construiseră un templu propriu pe muntele Garizim. Până la distrugerea templului din Ierusalim erau dispreţuiţi de evrei, iar evreii în trecere nu erau găzduiţi în satele samaritenilor. Această ostilitate se va reduce după sec. I d.C.
  e Multe manuscrise adaugă: şi dacă vă persecută şi în aceasta, fugiţi într-o alta.
  f Lit.: assarion - monedă romană de bronz valorând 1/16 dintr-un dinar.
  g Lit.: omul.
  h Lit.: cine îşi găseşte viaţa.
  i Lit.: în nume...
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro