1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 13

    1. Le-a mai prezentat o parabolă: "Împărăţia cerurilor este asemenea cu un grăunte de muştar pe care un om îl ia şi îl seamănă în ogorul său.
    1. Acesta este mai mic decât toate seminţele, însă după ce a crescut este mai mare decât toate legumele şi devine copac, aşa încât vin păsările cerului şi îşi fac cuiburi în ramurile lui".
    1. Le-a spus o altă parabolă: "Împărăţia cerurilor este asemenea cu plămada pe care o ia femeia şi o ascunde în trei măsuri de făină până când dospeşte totul".
    1. Isus spunea mulţimilor toate acestea în parabole şi nu le spunea nimic fără parabole,
    1. ca să se împlinească ceea ce fusese spus prin profetul care zice: Îmi voi deschide gura în parabole, voi dezvălui lucruri ascunse de la crearea lumii.

VII. PARABOLELE ÎMPĂRĂŢIEI

Parabola semănătorului
(Mc 4,1-20; Lc 8,4-15)

Capitolul 13Parabola grăuntelui de muştar şi a plămadei
(Mc 4,30-34; Lc 13,18-21)
    31 Le-a mai prezentat o parabolă: "Împărăţia cerurilor este asemenea cu un grăunte de muştar pe care un om îl ia şi îl seamănă în ogorul său. 32 Acesta este mai mic decât toate seminţele, însă după ce a crescut este mai mare decât toate legumele şi devine copac, aşa încât vin păsările cerului şi îşi fac cuiburi în ramurile lui".
     33 Le-a spus o altă parabolă: "Împărăţia cerurilor este asemenea cu plămada pe care o ia femeia şi o ascunde în trei măsuri b de făină până când dospeşte totul".
     34 Isus spunea mulţimilor toate acestea în parabole şi nu le spunea nimic fără parabole, 35 ca să se împlinească ceea ce fusese spus prin profetul care zice:
    Îmi voi deschide gura în parabole,
    voi dezvălui lucruri ascunse
    de la crearea
lumii c.

 

Note de subsol


b Termenul grec saton este o unitate de măsură = 13,125 l. În context se accentuează disproporţia dintre cantitatea de făină (40 kg) şi aluat - simbol al împărăţiei cerurilor, care cuprinde totul.
c În multe manuscrise lipseşte: lumii.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro