1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 14

  1. În timpul acela tetrarhul Irod a auzit despre faima lui Isus
  2. şi spunea slujitorilor săi: "Acesta este Ioan Botezătorul. El a înviat din morţi; de aceea puterea minunilor lucrează în el".
  3. Căci Irod, prinzându-l pe Ioan, l-a legat şi l-a aruncat în închisoare din cauza Irodiadei, soţia lui Filip, fratele său.
  4. Căci Ioan îi spusese: "Nu-ţi este permis să o ai".
  5. Deşi voia să-l ucidă, se temea de mulţime, pentru că îl considera ca profet.
  6. Dar cu ocazia aniversării naşterii lui Irod, fiica Irodiadei a dansat în mijloc şi i-a plăcut atât de mult lui Irod,
  7. încât i-a promis cu jurământ că-i va da orice va cere.
  8. Dar ea, îndemnată de mama ei, i-a zis: "Dă-mi aici, pe tavă, capul lui Ioan Botezătorul".
  9. Regele s-a întristat, dar din cauza jurământului şi a invitaţilor, a poruncit să-i fie dat
  10. şi a trimis ca să-l decapiteze pe Ioan în închisoare.
  11. Capul lui a fost adus pe o tavă şi dat fetei, care i l-a dus mamei sale.
  12. Discipolii lui au venit, au luat trupul lui şi l-au înmormântat. Apoi au venit şi i-au spus lui Isus.
  13. Când a auzit Isus, a plecat de acolo cu barca spre un loc pustiu şi izolat; aflând, mulţimile de prin cetăţi au mers pe jos după el.
  14. Coborând, a văzut o mare mulţime, i s-a făcut milă de ei şi le-a vindecat bolnavii.
  15. La lăsatul serii s-au apropiat de el discipolii spunând: "Locul este pustiu şi ora e deja târzie, dă drumul mulţimilor ca să meargă prin sate şi să-şi cumpere de mâncare".
  16. Dar Isus le-a zis: "Nu-i nevoie să plece. Daţi-le voi să mănânce!"
  17. Ei însă i-au spus: "Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti".
  18. Atunci le-a zis: "Aduceţi-mi-le aici!"
  19. Poruncind mulţimilor să se aşeze pe iarbă, a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, şi-a ridicat privirea spre cer, a mulţumit, a frânt pâinile şi le-a dat discipolilor, iar discipolii mulţimilor.
  20. Au mâncat toţi şi s-au săturat, iar din bucăţile rămase au strâns douăsprezece coşuri pline.
  21. Iar cei care au mâncat erau cam cinci mii de bărbaţi, în afară de femei şi copii.
  22. Îndată îi zorea pe discipoli să urce în barcă şi să meargă înaintea lui pe ţărmul celălalt, până ce el va da drumul mulţimilor.
  23. După ce a dat drumul mulţimilor, s-a urcat pe munte, singur, ca să se roage. Când s-a înserat era acolo singur.
  24. Barca se îndepărtase deja de uscat, la mai multe stadii, zguduită de valuri, deoarece vântul le era împotrivă.
  25. Pe la straja a patra din noapte, [Isus] a venit la ei, umblând pe mare.
  26. Văzându-l că merge pe mare, discipolii s-au tulburat, spunând că este o fantasmă şi, de frică, au început să strige.
  27. Dar Isus le-a vorbit îndată: "Curaj! Eu sunt, nu vă temeţi!"
  28. Atunci Petru i-a răspuns: "Doamne, dacă eşti tu, porunceşte să vin la tine pe apă".
  29. El i-a zis: "Vino!" Coborând din barcă, Petru a început să umble pe apă şi a venit spre Isus.
  30. Dar văzând vântul puternic, s-a înspăimântat şi, pentru că a început să se scufunde, a strigat: "Doamne, salvează-mă!"
  31. Îndată Isus a întins mâna, l-a apucat şi i-a zis: "Om cu puţină credinţă, de ce te-ai îndoit?"
  32. Când s-a urcat în barcă, vântul a încetat,
  33. iar cei care se aflau în barcă i s-au închinat spunând: "Cu adevărat eşti Fiul lui Dumnezeu!"
  34. După ce au trecut dincolo, au atins uscatul la Genezaret.
  35. Când l-au recunoscut, oamenii din ţinutul acela au trimis veste în toată împrejurimea aceea şi i-au adus la el pe toţi bolnavii.
  36. Îi cereau voie să-i atingă poala hainei şi toţi cei care o atingeau erau vindecaţi.

  Moartea lui Ioan Botezătorul
  (Mc 6,14-29; Lc 9,7-9)

  Capitolul 14

  1 În timpul acela tetrarhul Irod a a auzit despre faima lui Isus 2 şi spunea slujitorilor săi: "Acesta este Ioan Botezătorul. El a înviat din morţi; de aceea puterea minunilor lucrează în el". 3 Căci Irod, prinzându-l pe Ioan, l-a legat şi l-a aruncat în închisoare din cauza Irodiadei b, soţia lui Filip, fratele său. 4 Căci Ioan îi spusese: "Nu-ţi este permis să o ai". 5 Deşi voia să-l ucidă, se temea de mulţime, pentru că îl considera ca profet.
       6 Dar cu ocazia aniversării naşterii lui Irod, fiica Irodiadei a dansat în mijloc şi i-a plăcut atât de mult lui Irod, 7 încât i-a promis cu jurământ că-i va da orice va cere. 8 Dar ea, îndemnată de mama ei, i-a zis: "Dă-mi aici, pe tavă, capul lui Ioan Botezătorul". 9 Regele s-a întristat, dar din cauza jurământului şi a invitaţilor, a poruncit să-i fie dat 10 şi a trimis ca să-l decapiteze pe Ioan în închisoare. 11 Capul lui a fost adus pe o tavă şi dat fetei, care i l-a dus mamei sale. 12 Discipolii lui au venit, au luat trupul lui şi l-au înmormântat. Apoi au venit şi i-au spus lui Isus.

  Prima înmulţire a pâinilor
  (Mc 6,30-44; Lc 9,10-17; In 6,1-14)
      13 Când a auzit Isus, a plecat de acolo cu barca spre un loc pustiu şi izolat; aflând, mulţimile de prin cetăţi au mers pe jos după el. 14 Coborând, a văzut o mare mulţime, i s-a făcut milă de ei şi le-a vindecat bolnavii. 15 La lăsatul serii s-au apropiat de el discipolii spunând: "Locul este pustiu şi ora e deja târzie, dă drumul mulţimilor ca să meargă prin sate şi să-şi cumpere de mâncare". 16 Dar Isus le-a zis: "Nu-i nevoie să plece. Daţi-le voi să mănânce!" 17 Ei însă i-au spus: "Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti". 18 Atunci le-a zis: "Aduceţi-mi-le aici!" 19 Poruncind mulţimilor să se aşeze pe iarbă, a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, şi-a ridicat privirea spre cer, a mulţumit, a frânt pâinile şi le-a dat discipolilor, iar discipolii mulţimilor. 20 Au mâncat toţi şi s-au săturat, iar din bucăţile rămase au strâns douăsprezece coşuri pline. 21 Iar cei care au mâncat erau cam cinci mii de bărbaţi, în afară de femei şi copii.

  Isus umblă pe apă
  (Mc 6,45-52; In 6,15-21)
      22 Îndată îi zorea pe discipoli să urce în barcă şi să meargă înaintea lui pe ţărmul celălalt, până ce el va da drumul mulţimilor. 23 După ce a dat drumul mulţimilor, s-a urcat pe munte, singur, ca să se roage. Când s-a înserat era acolo singur.
       24 Barca se îndepărtase deja de uscat, la mai multe stadii c, zguduită de valuri, deoarece vântul le era împotrivă. 25 Pe la straja a patra din noapte, [Isus] a venit la ei, umblând pe mare. 26 Văzându-l că merge pe mare, discipolii s-au tulburat, spunând că este o fantasmă şi, de frică, au început să strige. 27 Dar Isus le-a vorbit îndată: "Curaj! Eu sunt, nu vă temeţi!"
       28 Atunci Petru i-a răspuns: "Doamne, dacă eşti tu, porunceşte să vin la tine pe apă". 29 El i-a zis: "Vino!" Coborând din barcă, Petru a început să umble pe apă şi a venit spre Isus. 30 Dar văzând vântul puternic d, s-a înspăimântat şi, pentru că a început să se scufunde, a strigat: "Doamne, salvează-mă!" 31 Îndată Isus a întins mâna, l-a apucat şi i-a zis: "Om cu puţină credinţă, de ce te-ai îndoit?" 32 Când s-a urcat în barcă, vântul a încetat, 33 iar cei care se aflau în barcă i s-au închinat spunând: "Cu adevărat eşti Fiul lui Dumnezeu!"

  Vindecări la Genezaret
  (Mc 6,53-56)
      34 După ce au trecut dincolo, au atins uscatul la Genezaret. 35 Când l-au recunoscut, oamenii din ţinutul acela au trimis veste în toată împrejurimea aceea şi i-au adus la el pe toţi bolnavii. 36 Îi cereau voie să-i atingă poala hainei şi toţi cei care o atingeau erau vindecaţi.

   

  Note de subsol


  a Irod Antipa, fiul lui Irod cel Mare a fost tetrarh (în greacă = a patra parte din regat) al Galileii şi Pereii (4 î.C. - 39 d.C.). În 39 este depus şi exilat de Caligula pentru că s-a proclamat rege. Decapitarea lui Ioan Botezătorul a avut loc la palatul de vară al lui Irod, la Macheronte, în munţii Moabului, pe teritoriul Iordaniei de azi. Era căsătorit cu fiica regelui nabateenilor, Aretas al IV-lea, iar după ce divorţează pentru a se căsători cu Irodiada, va cunoaşte răzbunarea lui Aretas care-l va înfrânge în bătălie. Poporul a interpretat înfrângerea ca pe o pedeapsă pentru uciderea lui Ioan Botezătorul.
  b Irodiada - nepoata lui Irod cel Mare, soţia lui Irod Filip, se întâlneşte în 28 d.C. cu Irod Antipa la Roma şi divorţează de primul ei soţ. Vine în Palestina cu fiica ei din prima căsătorie - Salomea (numele nu e cunoscut în NT, dar e menţionat de Iosif Flaviu). După exilarea lui Irod îl urmează la Lyon în Franţa, singurul gest pozitiv din viaţa ei. După plecarea lor în exil nu se mai cunoaşte nimic despre ei. Filip, numit de Iosif Flaviu şi Irod, era al patrulea fiu al lui Irod cel Mare, frate vitreg cu Irod Antipa. Fusese exclus de la moştenire şi trăia în Italia cu Irodiada, o nepoată, având cu aceasta o fiică, pe Salomea.
  c Stadion (unitate de măsură pentru lungime) = 185 m. Lacul era larg de 12 km şi lung de 21 km.
  d Unele manuscrise omit: puternic.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro