1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 15

  1. Atunci au venit la Isus unii farisei şi cărturari de la Ierusalim şi i-au spus:
  2. "De ce discipolii tăi calcă obiceiurile din bătrâni? Pentru ce nu-şi spală mâinile când mănâncă?"
  3. El le-a răspuns: "Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu din cauza tradiţiei voastre?
  4. Căci Dumnezeu a spus: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi cine vorbeşte de rău pe tatăl său şi pe mama sa, să fie dat la moarte.
  5. Voi însă spuneţi: «Dacă cineva îi zice tatălui sau mamei: ceea ce ţi se cuvine de la mine este ofertă sacră»,
  6. acela este scutit să-i cinstească pe tatăl său şi pe mama sa. Astfel aţi desfiinţat cuvântul lui Dumnezeu pentru tradiţia voastră.
  7. Ipocriţilor! Bine a profetizat despre voi Isaia când spune:
  8. Acest popor mă cinsteşte cu buzele, însă inima lor este departe de mine.
  9. În zadar mă cinstesc propunând învăţături care sunt doar porunci ale oamenilor".
  10. Şi chemând mulţimea le-a spus: "Ascultaţi şi înţelegeţi!
  11. Nu ceea ce intră în gură îl face pe om impur, dar ceea ce iese din gură, aceea îl face pe om impur".
  12. Atunci s-au apropiat discipolii şi i-au spus: "Ştii că fariseii, ascultând cuvântul acesta, s-au scandalizat?"
  13. El le-a răspuns: "Orice plantă pe care n-a plantat-o Tatăl meu ceresc va fi smulsă din rădăcini.
  14. Lăsaţi-i, ei sunt călăuze oarbe pentru orbi. Iar dacă un orb călăuzeşte un alt orb, amândoi cad în groapă".
  15. Atunci Petru, luând cuvântul, i-a zis: "Explică-ne parabola aceasta".
  16. El însă a zis: "Deci nici voi nu pricepeţi?
  17. Nu înţelegeţi că tot ceea ce intră în gură, merge în stomac şi este eliminat în loc ascuns?
  18. Însă ceea ce iese din gură vine din inimă şi aceea îl face pe om impur.
  19. Căci din inima omului ies: gândurile rele, crimele, adulterele, desfrânările, furturile, mărturiile false, blasfemiile.
  20. Acestea îl fac pe om impur, însă a mânca cu mâinile nespălate nu-l face pe om impur".
  21. Plecând de acolo, Isus s-a retras în părţile Tirului şi Sidonului
  22. şi iată, o femeie canaaneană a ieşit din ţinuturile acelea şi a strigat: "Îndură-te de mine, Doamne, Fiul lui David. Fiica mea este chinuită cumplit de diavol".
  23. Dar el nu i-a răspuns nici un cuvânt. Apropiindu-se, discipolii lui îl rugau: "Trimite-o pentru că strigă în urma noastră".
  24. El a răspuns: "Nu am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel".
  25. Dar ea a venit, s-a prosternat înaintea lui şi a spus: "Doamne, ajută-mă!"
  26. El a răspuns: "Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei".
  27. Dar ea i-a spus: "Da, Doamne, dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de pe masa stăpânilor lor!"
  28. Atunci Isus i-a răspuns: "O, femeie, mare este credinţa ta! Să fie cum vrei tu". Şi, din acel ceas, fiica ei a fost vindecată.
  29. Isus a plecat de acolo şi a trecut de-a lungul Mării Galileii. Apoi a urcat pe un munte şi s-a aşezat acolo.
  30. Veneau la el mari mulţimi având cu ele şchiopi, orbi, invalizi, surdomuţi şi mulţi alţii pe care îi puneau la picioarele lui, iar el i-a vindecat,
  31. aşa încât uimea mulţimea care vedea muţii vorbind, invalizii sănătoşi, şchiopii mergând şi orbii văzând. Şi îl preamăreau pe Dumnezeul lui Israel.
  32. Chemându-i pe discipolii săi, Isus le-a zis: "Mi-e milă de mulţime, pentru că stau cu mine deja de trei zile şi nu au ce să mănânce. Şi nu vreau să-i trimit flămânzi ca nu cumva să leşine pe drum".
  33. Discipolii i-au spus: "De unde să luăm în pustiu atâtea pâini încât să se hrănească atâta mulţime?"
  34. Dar Isus le-a zis: "Câte pâini aveţi"? Ei au răspuns: "Şapte şi câţiva peştişori".
  35. Atunci a poruncit mulţimii să se aşeze pe pământ.
  36. A luat cele şapte pâini şi peştii şi, după ce a mulţumit, le-a frânt şi le-a dat discipolilor, iar discipolii mulţimilor.
  37. Au mâncat toţi şi s-au săturat, iar din bucăţile rămase au strâns şapte coşuri pline.
  38. Iar cei care au mâncat erau patru mii de bărbaţi, în afară de femei şi copii.
  39. După ce a dat drumul mulţimilor, s-a urcat în barcă şi a venit în ţinutul Magadan.

  Fariseii şi obiceiurile din bătrâni
  (Mc 7,1-23)

  Capitolul 15

  1 Atunci au venit la Isus unii farisei şi cărturari de la Ierusalim şi i-au spus: 2 "De ce discipolii tăi calcă obiceiurile din bătrâni? Pentru ce nu-şi spală mâinile când mănâncă?" 3 El le-a răspuns: "Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu din cauza tradiţiei voastre? 4 Căci Dumnezeu a spus: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi cine vorbeşte de rău pe tatăl său şi pe mama sa, să fie dat la moarte. 5 Voi însă spuneţi: «Dacă cineva îi zice tatălui sau mamei: ceea ce ţi se cuvine de la mine este ofertă sacră» a, 6 acela este scutit să-i cinstească pe tatăl său şi pe mama sa b. Astfel aţi desfiinţat cuvântul lui Dumnezeu pentru tradiţia voastră.
       7 Ipocriţilor! Bine a profetizat despre voi Isaia când spune:
  8     Acest popor mă cinsteşte cu buzele,
      însă inima lor este departe de mine.

  9     În zadar mă cinstesc
      propunând învăţături
      care sunt doar porunci ale oamenilor
  ".
       10 Şi chemând mulţimea le-a spus: "Ascultaţi şi înţelegeţi! 11 Nu ceea ce intră în gură îl face pe om impur, dar ceea ce iese din gură, aceea îl face pe om impur". 12 Atunci s-au apropiat discipolii şi i-au spus: "Ştii că fariseii, ascultând cuvântul acesta, s-au scandalizat?" 13 El le-a răspuns: "Orice plantă pe care n-a plantat-o Tatăl meu ceresc va fi smulsă din rădăcini. 14 Lăsaţi-i, ei sunt călăuze oarbe pentru orbi c. Iar dacă un orb călăuzeşte un alt orb, amândoi cad în groapă".
       15 Atunci Petru, luând cuvântul, i-a zis: "Explică-ne parabola aceasta" d. 16 El însă a zis: "Deci nici voi nu pricepeţi? 17 Nu înţelegeţi că tot ceea ce intră în gură, merge în stomac şi este eliminat în loc ascuns? 18 Însă ceea ce iese din gură vine din inimă şi aceea îl face pe om impur. 19 Căci din inima omului ies: gândurile rele, crimele, adulterele, desfrânările, furturile, mărturiile false, blasfemiile. 20 Acestea îl fac pe om impur, însă a mânca cu mâinile nespălate e nu-l face pe om impur".

  Vindecarea fiicei unei canaaneence
  (Mc 7,24-30)
      21 Plecând de acolo, Isus s-a retras în părţile Tirului şi Sidonului 22 şi iată, o femeie canaaneană f a ieşit din ţinuturile acelea şi a strigat: "Îndură-te de mine, Doamne, Fiul lui David. Fiica mea este chinuită cumplit de diavol". 23 Dar el nu i-a răspuns nici un cuvânt. Apropiindu-se, discipolii lui îl rugau: "Trimite-o pentru că strigă în urma noastră". 24 El a răspuns: "Nu am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel". 25 Dar ea a venit, s-a prosternat înaintea lui şi a spus: "Doamne, ajută-mă!" 26 El a răspuns: "Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei". 27 Dar ea i-a spus: "Da, Doamne, dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de pe masa stăpânilor lor!" 28 Atunci Isus i-a răspuns: "O, femeie, mare este credinţa ta! Să fie cum vrei tu". Şi, din acel ceas, fiica ei a fost vindecată.

  Alte vindecări

      29 Isus a plecat de acolo şi a trecut de-a lungul Mării Galileii. Apoi a urcat pe un munte şi s-a aşezat acolo. 30 Veneau la el mari mulţimi având cu ele şchiopi, orbi, invalizi, surdomuţi şi mulţi alţii pe care îi puneau la picioarele lui, iar el i-a vindecat, 31 aşa încât uimea mulţimea care vedea muţii vorbind, invalizii sănătoşi, şchiopii mergând şi orbii văzând. Şi îl preamăreau pe Dumnezeul lui Israel.

  A doua înmulţire a pâinilor
  (Mc 8,1-10)
      32 Chemându-i pe discipolii săi, Isus le-a zis: "Mi-e milă de mulţime, pentru că stau cu mine deja de trei zile şi nu au ce să mănânce. Şi nu vreau să-i trimit flămânzi ca nu cumva să leşine pe drum". 33 Discipolii i-au spus: "De unde să luăm în pustiu atâtea pâini încât să se hrănească atâta mulţime?" 34 Dar Isus le-a zis: "Câte pâini aveţi"? Ei au răspuns: "Şapte şi câţiva peştişori". 35 Atunci a poruncit mulţimii să se aşeze pe pământ. 36 A luat cele şapte pâini şi peştii şi, după ce a mulţumit, le-a frânt şi le-a dat discipolilor, iar discipolii mulţimilor. 37 Au mâncat toţi şi s-au săturat, iar din bucăţile rămase au strâns şapte coşuri pline. 38 Iar cei care au mâncat erau patru mii de bărbaţi, în afară de femei şi copii. 39 După ce a dat drumul mulţimilor, s-a urcat în barcă şi a venit în ţinutul Magadan g.

   

  Note de subsol


  a La evrei, la fel ca în multe alte religii, darul oferit divinităţii fie pentru jertfă, fie ca donaţie pentru cult, era considerat tabu, făcându-l impur pe cel care se atinge de el. Jurământul cunoscut la evrei sub numele de corban prin care cineva promitea oferirea propriei averi templului, era o practică destul de târzie şi nu a fost încurajată de rabini. Isus critică aici cazurile în care acest jurământ era făcut fără intenţia reală de a oferi aceste bunuri templului, ci pentru a nu-şi îndeplini datoria de a-i îngriji pe părinţii în vârstă.
  b Unele manuscrise omit: pe mama sa.
  c În unele manuscrise lipseşte: pentru orbi.
  d Câteva manuscrise importante omit: aceasta.
  e Isus se referă la spălările rituale (Mc 7,2 în notă), nu la igiena mâinilor, care se impune de la sine.
  f Ţara Canaan era constituită din Siria-Fenicia şi Palestina. După intrarea evreilor sub conducerea lui Iosue, populaţia canaaneană a supravieţuit în nordul Palestinei şi în ţinutul Tirului şi Sidonului, fiind totdeauna un pericol pentru credinţa monoteistă a evreilor.
  g Există o oscilaţie în manuscrise cu privire la numele acestei localităţi: Magadan, Maghedan, Maghedal, Magdalan şi Magdala. Localitate necunoscută. Astăzi se identifică în mod obişnuit cu localitatea Magdala la 5 km nord de oraşul Tiberiada, pe malul vestic al lacului Genezaret.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro