1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 19

  1. Şi iată că a venit un om la el şi i-a zis: "Învăţătorule, ce lucru bun trebuie să fac ca să am viaţa veşnică?"
  1. El i-a răspuns: "De ce mă întrebi despre ceea ce este bun? Unul este Cel Bun; dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile!"
  1. L-a întrebat: "Care?" Atunci Isus i-a zis: "Să nu ucizi! Să nu comiţi adulter! Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă!
  1. Cinsteşte-i pe tatăl tău şi pe mama ta! şi: Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!"
  1. Tânărul i-a zis: "Toate acestea le-am păzit. Ce-mi mai lipseşte?"
  1. Isus i-a zis: "Dacă vrei să fii desăvârşit, mergi, vinde ceea ce ai şi dă săracilor şi vei avea comoară în cer, apoi vino şi urmează-mă!"
  1. Când a auzit tânărul acest cuvânt, a plecat întristat pentru că avea multe bogăţii.

IX. ACTIVITATEA LUI ISUS
ÎN IUDEEA ŞI IERUSALIM


Căsătoria şi divorţul
(Mc 10,1-12)

Capitolul 19Tânărul bogat
(Mc 10,17-31; Lc 18,18-30)
    16 Şi iată că a venit un om la el şi i-a zis: "Învăţătorule, ce lucru bun trebuie să fac ca să am viaţa veşnică?" 17 El i-a răspuns: "De ce mă întrebi despre ceea ce este bun? Unul este Cel Bun; f dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile!" 18 L-a întrebat: "Care?" Atunci Isus i-a zis: "Să nu ucizi! Să nu comiţi adulter! Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă! 19 Cinsteşte-i pe tatăl tău şi pe mama ta! şi: Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!" 20 Tânărul i-a zis: "Toate acestea le-am păzit. Ce-mi mai lipseşte?" 21 Isus i-a zis: "Dacă vrei să fii desăvârşit, mergi, vinde ceea ce ai şi dă săracilor şi vei avea comoară în cer, apoi vino şi urmează-mă!" 22 Când a auzit tânărul acest cuvânt, a plecat întristat pentru că avea multe bogăţii.
    

 

Note de subsol


f Unele manuscrise adaugă: Dumnezeu.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro