1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 19

  1. Atunci Isus le-a spus discipolilor săi: "Adevăr vă spun: greu va intra un bogat în împărăţia cerurilor.
  1. Din nou vă spun: mai uşor este ca o cămilă să treacă prin urechea acului, decât ca un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu".
  1. Când au auzit discipolii, au rămas foarte nedumeriţi şi spuneau: "Atunci cine se poate mântui?"
  1. Privindu-i, Isus le-a spus: "Pentru oameni acest lucru este imposibil, dar pentru Dumnezeu toate sunt posibile".
  1. Atunci Petru a luat cuvântul şi a zis: "Iată, noi am lăsat toate şi te-am urmat, deci care va fi partea noastră?"
  1. Dar Isus le-a zis: "Adevăr vă spun că voi care m-aţi urmat, la reînnoirea tuturor lucrurilor, când Fiul Omului va sta pe tronul măririi sale, veţi sta şi voi pe douăsprezece tronuri ca să judecaţi cele douăsprezece triburi ale lui Israel.
  1. Şi oricine va fi părăsit case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau soţie, sau copii, sau ogoare pentru numele meu, va primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică.
  1. Şi mulţi dintre primii vor fi ultimii, iar ultimii [vor fi] primii.

IX. ACTIVITATEA LUI ISUS
ÎN IUDEEA ŞI IERUSALIM


Căsătoria şi divorţul
(Mc 10,1-12)

Capitolul 19

23 Atunci Isus le-a spus discipolilor săi: "Adevăr vă spun: greu va intra un bogat în împărăţia cerurilor. 24 Din nou vă spun: mai uşor este ca o cămilă g să treacă prin urechea acului, decât ca un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu".
     25 Când au auzit discipolii, au rămas foarte nedumeriţi şi spuneau: "Atunci cine se poate mântui?" 26 Privindu-i, Isus le-a spus: "Pentru oameni acest lucru este imposibil, dar pentru Dumnezeu toate sunt posibile".
     27 Atunci Petru a luat cuvântul şi a zis: "Iată, noi am lăsat toate şi te-am urmat, deci care va fi partea noastră?" 28 Dar Isus le-a zis: "Adevăr vă spun că voi care m-aţi urmat, la reînnoirea h tuturor lucrurilor, când Fiul Omului va sta pe tronul măririi sale, veţi sta şi voi pe douăsprezece tronuri ca să judecaţi cele douăsprezece triburi ale lui Israel. 29 Şi oricine va fi părăsit case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau soţie i, sau copii, sau ogoare pentru numele meu, va primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică. 30 Şi mulţi dintre primii vor fi ultimii, iar ultimii [vor fi] primii.

 

Note de subsol


g Vezi n. Lc 18,25.
h Termenul indică reînnoirea mesianică cu care va fi inaugurat timpul mântuirii (Is 7,21-22; Ez 40,48; 2Pt 3,10-13).
i Câteva manuscrise omit: sau soţie.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro