1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 19

    1. Atunci Petru a luat cuvântul şi a zis: "Iată, noi am lăsat toate şi te-am urmat, deci care va fi partea noastră?"
    1. Dar Isus le-a zis: "Adevăr vă spun că voi care m-aţi urmat, la reînnoirea tuturor lucrurilor, când Fiul Omului va sta pe tronul măririi sale, veţi sta şi voi pe douăsprezece tronuri ca să judecaţi cele douăsprezece triburi ale lui Israel.
    1. Şi oricine va fi părăsit case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau soţie, sau copii, sau ogoare pentru numele meu, va primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică.

IX. ACTIVITATEA LUI ISUS
ÎN IUDEEA ŞI IERUSALIM


Căsătoria şi divorţul
(Mc 10,1-12)

Capitolul 19

27 Atunci Petru a luat cuvântul şi a zis: "Iată, noi am lăsat toate şi te-am urmat, deci care va fi partea noastră?" 28 Dar Isus le-a zis: "Adevăr vă spun că voi care m-aţi urmat, la reînnoirea h tuturor lucrurilor, când Fiul Omului va sta pe tronul măririi sale, veţi sta şi voi pe douăsprezece tronuri ca să judecaţi cele douăsprezece triburi ale lui Israel. 29 Şi oricine va fi părăsit case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau soţie i, sau copii, sau ogoare pentru numele meu, va primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică.

 

Note de subsol


h Termenul indică reînnoirea mesianică cu care va fi inaugurat timpul mântuirii (Is 7,21-22; Ez 40,48; 2Pt 3,10-13).
i Câteva manuscrise omit: sau soţie.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro