1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 2

  1. După ce s-a născut Isus în Betleemul Iudeii, în zilele regelui Irod, iată că au ajuns la Ierusalim nişte magi din Răsărit
  1. şi întrebau: "Unde este regele nou-născut al iudeilor? Căci am văzut steaua lui la răsărit şi am venit să ne închinăm lui".
  1. Când a auzit aceasta, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el.
  1. Atunci i-a adunat pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului şi a căutat să afle de la ei unde avea să se nască Cristos.
  1. Ei i-au spus: "În Betleemul lui Iuda, căci aşa este scris de profet:
  1. Şi tu, Betleeme, pământ al lui Iuda, nicidecum nu eşti cea mai mică dintre cetăţile de seamă ale lui Iuda; căci din tine va ieşi stăpânitorul care va conduce poporul meu Israel".
  1. Atunci Irod, chemându-i pe magi în secret, a aflat de la ei timpul când li s-a arătat steaua.
  1. Şi trimiţându-i la Betleem, le-a spus: "Mergeţi şi informaţi-vă cu exactitate despre copil şi, când îl veţi fi găsit, înştiinţaţi-mă şi pe mine ca să merg şi eu să mă închin lui".
  1. După ce l-au ascultat pe rege, au plecat şi iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit, mergea înaintea lor, până când, venind, s-a oprit deasupra locului unde era copilul.
  1. Când au văzut steaua, au fost cuprinşi de o bucurie foarte mare.
  1. Şi, intrând în casă, au văzut copilul împreună cu Maria, mama lui. Apoi, căzând la pământ, l-au adorat şi, deschizând tezaurele lor, i-au oferit în dar aur, tămâie şi smirnă.
  1. După ce au fost înştiinţaţi în vis să nu mai treacă pe la Irod, s-au întors pe alt drum în ţara lor.

Vizita magilor

Capitolul 2

1 După ce s-a născut Isus în Betleemul Iudeii a, în zilele regelui Irod b, iată că au ajuns la Ierusalim nişte magi c din Răsărit 2 şi întrebau: "Unde este regele nou-născut al iudeilor? Căci am văzut steaua d lui la răsărit şi am venit să ne închinăm lui". 3 Când a auzit aceasta, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el. 4 Atunci i-a adunat pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului e şi a căutat să afle de la ei unde avea să se nască Cristos. 5 Ei i-au spus: "În Betleemul lui Iuda, căci aşa este scris de profet:
6     Şi tu, Betleeme, pământ al lui Iuda,
    nicidecum nu eşti cea mai mică
    dintre cetăţile de seamă ale lui Iuda;
    căci din tine va ieşi stăpânitorul care va conduce poporul meu Israel
".
     7 Atunci Irod, chemându-i pe magi în secret, a aflat de la ei timpul când li s-a arătat steaua. 8 Şi trimiţându-i la Betleem, le-a spus: "Mergeţi şi informaţi-vă cu exactitate despre copil şi, când îl veţi fi găsit, înştiinţaţi-mă şi pe mine ca să merg şi eu să mă închin lui". 9 După ce l-au ascultat pe rege, au plecat şi iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit, mergea înaintea lor, până când, venind, s-a oprit deasupra locului unde era copilul. 10 Când au văzut steaua, au fost cuprinşi de o bucurie foarte mare. 11 Şi, intrând în casă, au văzut copilul împreună cu Maria, mama lui. Apoi, căzând la pământ f, l-au adorat şi, deschizând tezaurele lor, i-au oferit în dar aur, tămâie şi smirnă. 12 După ce au fost înştiinţaţi în vis să nu mai treacă pe la Irod, s-au întors pe alt drum în ţara lor.

 

Note de subsol


a Localitate la 9 km sud de Ierusalim, cetatea de origine a lui David. În ebraică Beth lehem înseamnă "Casa pâinii". Este numit de evanghelist "al Iudeii" pentru a se deosebi de alte localităţi cu acelaşi nume (Ios 19,15). Faptul că Isus se naşte la Betleem îi conferă demnitatea mesianică profetizată de Natan (2Sam 7).
b Irod cel Mare, fiul lui Antipater, majordomul lui Ioan Hircan al II-lea, numit strateg al Galileii în 47 î.C., ridicat la rangul de tetrarh şi apoi rege al Iudeii de către Senatul roman în 40 î.C., s-a stabilit la Ierusalim în anul 37 î.C. Dictator sângeros, pe lângă copiii mamelor din Betleem, şi-a ucis soţia şi doi fii, iar la moartea lui a poruncit să fie ucişi toţi funcţionarii ca să fie totuşi cineva întristat de moartea lui. Politician abil şi megaloman (şi-a construit mai multe palate şi fortăreţe), a renovat şi extins templul. A murit în anul 4 î.C. Aşadar, naşterea lui Isus nu poate coincide cu primul an al erei creştine (aşa cum a fost ea calculată în mod greşit de Dionisiu cel Mic în sec. al VI-lea), ci trebuie dată înapoi, în anul 5 î.C.
c Cunoscuţi deja în VT (Ier 39,3), magii sunt membrii unei caste preoţeşti din Persia şi astrologi. Contextul nu ne permite să precizăm cu certitudine nici numărul, nici numele şi nici rangul lor. Tradiţia creştină îi consideră regi, în număr de 3 (după darurile oferite) şi îi numeşte Gaspar, Melchior şi Baltazar.
d În Orientul antic, steaua era semnul unui zeu sau al unui rege divinizat. Matei a păstrat tradiţia referitoare la o stea pentru a scoate în evidenţă calitatea regală şi divină a lui Mesia. Tradiţia rabinică interpretează profeţia lui Balaam din Num 24,10 în sens mesianic. Astfel steaua care apare la naşterea lui Isus este un semn din partea lui Dumnezeu că s-au împlinit timpurile mesianice.
e Gruparea arhiereilor era formată din toţi cei care au ocupat funcţia de mare preot împreună cu capii celor 24 de grupuri de preoţi. Cărturarii erau cunoscătorii şi interpreţii Legii şi ai tradiţiilor ebraice.
f Popoarele orientale îşi exprimau reverenţa în patru feluri: 1) îndoirea simplă a genunchilor; 2) îndoirea genunchilor şi întinderea mâinilor; 3) închinarea cu fruntea la pământ; 4) prosternarea - întinderea cu faţa la pământ în semn de supunere totală.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro