1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 20

  1. Urcând spre Ierusalim, Isus i-a luat deoparte pe cei doisprezece discipoli şi le-a spus pe drum:
  1. "Iată, noi urcăm la Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat pe mâinile arhiereilor şi ale cărturarilor, îl vor condamna la moarte,
  1. îl vor da pe mâinile păgânilor ca să fie batjocorit, biciuit şi răstignit, dar a treia zi va învia".
  1. Atunci mama fiilor lui Zebedeu a venit la el cu fiii ei şi a căzut în genunchi ca să-i ceară ceva.
  1. El i-a zis: "Ce vrei?" I-a spus: "Porunceşte ca aceşti doi fii ai mei să stea unul la dreapta şi unul la stânga ta, în împărăţia ta".
  1. Atunci Isus a răspuns: "Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi să beţi paharul pe care îl voi bea eu?" I-au spus: "Putem".
  1. El le-a zis: "Potirul meu îl veţi bea, însă a sta la dreapta şi la stânga mea nu eu trebuie să dau, ci este pentru cei cărora le-a fost pregătit de Tatăl meu".
  1. Când au auzit ceilalţi zece au fost cuprinşi de indignare faţă de cei doi fraţi.
  1. Dar Isus i-a chemat la sine şi le-a zis: "Ştiţi că cei care conduc popoarele le domină şi cei mari îşi fac simţită puterea asupra lor.
  1. Între voi să nu fie aşa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi, să fie slujitorul vostru
  1. şi cine vrea să fie primul între voi, să fie servitorul vostru,
  1. aşa cum Fiul Omului nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru cei mulţi".

Parabola lucrătorilor în vie

Capitolul 20A treia anunţare a morţii şi învierii lui Isus
(Mc 10,32-34; Lc 18,31-34)
    17 Urcând spre Ierusalim, Isus i-a luat deoparte pe cei doisprezece discipoli c şi le-a spus pe drum: 18 "Iată, noi urcăm la Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat pe mâinile arhiereilor şi ale cărturarilor, îl vor condamna la moarte, 19 îl vor da pe mâinile păgânilor ca să fie batjocorit, biciuit şi răstignit, dar a treia zi va învia".

Cererea fiilor lui Zebedeu
(Mc 10,35-40)
    20 Atunci mama fiilor lui Zebedeu a venit la el cu fiii ei şi a căzut în genunchi ca să-i ceară ceva. 21 El i-a zis: "Ce vrei?" I-a spus: "Porunceşte ca aceşti doi fii ai mei să stea unul la dreapta şi unul la stânga ta, în împărăţia ta". 22 Atunci Isus a răspuns: "Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi să beţi paharul pe care îl voi bea eu?" d I-au spus: "Putem". 23 El le-a zis: "Potirul meu îl veţi bea, însă a sta la dreapta şi la stânga mea nu eu trebuie să dau, ci este pentru cei cărora le-a fost pregătit de Tatăl meu".

Cel mai mare trebuie să slujească
(Mc 10,42-45; Lc 22,24-27)
    24 Când au auzit ceilalţi zece au fost cuprinşi de indignare faţă de cei doi fraţi. 25 Dar Isus i-a chemat la sine şi le-a zis: "Ştiţi că cei care conduc popoarele le domină şi cei mari îşi fac simţită puterea asupra lor. 26 Între voi să nu fie aşa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi, să fie slujitorul vostru 27 şi cine vrea să fie primul între voi, să fie servitorul vostru, 28 aşa cum Fiul Omului nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru cei mulţi".

 

Note de subsol


c Unele manuscrise omit: discipoli.
d Unele manuscrise adaugă: şi să vă botezaţi cu botezul cu care mă botez eu, probabil armonizare cu Mc 10,38.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro